Omorganisering av familielivet

Det å skilles er i dag en ganske vanlig måte å omorganisere familielivet på. Vi tenker ofte på det som slutten på familielivet - i stedet for en nettopp omorganisering av måten å være sammen på.

Skilsmissen kan være en like stor omstilling for barna som for foreldrene, og de fleste blir følelsesmessig påvirket når foreldrene flytter fra hverandre.

Vil ikke leve sammen

Hvis Stine og Kristian flytter hver for seg fordi de ikke lenger vil leve sammen som ektefeller eller samboere, kaller vi det et samlivsbrudd. Det gjelder både når begge ønsker å bryte samlivet, og når for eksempel Stine reiser mot Kristians ønske fordi hun ikke lenger vil fortsette samlivet.

Søknad om separasjon

Hvis Kristian og Stine er gift og en av dem eller begge ønsker å skilles, kan de søke om separasjon på et søknadsskjema som de får hos fylkesmannen. Søknaden sendes fylkesmannen i det fylket der de sist bodde sammen.

FAKTA

Blir du involvert i prosessen? Ser filmen for deg som er med i såkalte foreldretvister, altså hvor foreldre går til familievernkontor og eventuelt domstol grunnet uenighet rundt samvær, bosted og foreldreansvar.

Har du tips til andre som opplever skilsmisse? Skriv det i kommentarfeltet nederst på siden.

I loven står det at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. Dersom Kristian eller Stine ikke ønsker fortsatt å være gift, kan de kreve separasjon. De trenger ikke gi noen begrunnelse ut over dette for å ha krav på separasjon.

Separasjonstiden

I separasjonstiden er Kristian og Stine fortsatt formelt gift. De kan derfor ikke gifte seg på nytt i denne tiden. Hvis de var samboere uten å være gift før bruddet, gjelder ikke reglene om separasjonstid.

Skilsmisse

Kristian eller Stine kan kreve skilsmisse ved bevilling av fylkesmannen når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling. Det er ikke nødvendig at de er enige om å skilles. Ønsker bare Stine skilsmisse, har hun krav på å bli skilt, selv om Kristian ikke ønsker dette.

Foreldreansvar

Barneloven åpner for at foreldrene kan ha foreldreansvaret sammen selv om de lever hver for seg. Er dette ikke mulig, for eksempel fordi foreldrene ikke kan samarbeide, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Når foreldrene ikke lever sammen, må det også bestemmes hvem barna skal bo fast hos.

Foreldrene må til mekling

Hvis foreldre ikke blir enige om hvor barna skal bo og hvordan fordelingen skal være, må myndighetene, vanligvis en domstol, ta avgjørelsen. Er barna under 16 år, skal mekling mellom foreldrene være forsøkt før saken kan reises for retten. Dommeren skal snakke med barnet eller den unge før saken avgjøres. Avgjørelsen skal alltid rette seg etter det som er best for barnet eller den unge. Det er bare foreldrene som kan reise sak for retten. Den unge selv har ikke denne adgangen. Samboere med felles barn under 16 år skal måtte mekle ved samlivsbrudd, på samme måte som gifte.

Blir du involvert i prosessen?

Se filmen for deg som er med i såkalte foreldretvister, altså hvor foreldre går til familievernkontor og eventuelt domstol grunnet uenighet rundt samvær, bosted og foreldreansvar.

Underholdningsbidrag

Når det gjelder forholdet til barna, underholdsbidrag til ektefelle og/eller barn, deling av formuen, arv og enkelte andre spørsmål, gjelder de samme reglene under separasjonen som etter skilsmissen. Ved separasjonen opphører Kristian og Stines felles ansvar for underhold av familien. Hvis barna skal bo hos Kristian etter separasjonen, får han rett til barnebidrag og utvidet barnetrygd. I enkelte tilfeller kan Kristian også få rett til stønad til enslig forsørger etter folketrygdloven. Informasjon om Barnebidrag kan du finne hos NAV

Hvor skal du bo? Hva sier Barneloven om dine rettigheter?

7 år: Barneloven fastslår at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med alderen. (Barneloven § 33). Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelse om personlige forhold for barnet. Når du har fylt 7 år, skal du få si din mening før foreldrene (eventuelt andre som har foreldreansvaret) tar avgjørelse om dine personlige forhold (for eksempel påkledning, leggetider, skolegang), men også i sak om hvem av foreldrene du ønsker å bo hos hvis foreldrene ikke bor sammen. (Barneloven § 31).

12 år: Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener. Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelse om dine personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene du skal bo hos hvis de lever hver for seg. Også en offentlig myndighet, som regel en domstol, som skal avgjøre en sak som gjelder deg, skal høre din mening før de avgjør saken. Det skal legges stor vekt på hva du mener. (Barneloven § 31).Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal til før det kan bestemme at du skal bo hos en annen av foreldrene enn du selv ønsker.

Snakk med noen

Når man er berørt av samlivsbrudd, kan mange spørsmål dukke opp. Det er ikke alltid lett å vite hvem man kan snakke med eller hvor man kan ta kontakt.

  • Snakk med venner eller en voksen du stoler på, kanskje moren til en venn, en tante eller en lærer?

  • Snakk med helsesykepleier ved skolen din, eller med noen på Helsestasjon for ungdom.

  • Er du under 18 år, kan du også kontakte Barneombudet på telefonnummer 22 99 39 50 mellom 08:00 og 15:45 alle hverdager.

  • Ring Røde Kors-telefonen for barn og unge. Dit kan du ringe alle hverdager mellom klokken 14 og 20. Tel: 80 03 33 21

  • Ta en titt på vår spørretjeneste ung.no/oss, du kan stille spørsmål og få svar og lese tidligere besvarte spørsmål om skilsmisse.

Du kan søke om pengestøtte

Er du er elev ved en videregående skole? Da kan du ha rett på utvidet stipend. Du kan lese mer om stipendordninger her

Foreldre har plikt til å forsørge barna sine fram til de er 18 år. Er du over 18 år, bor for deg selv og går på videregående skole, kan du søke om barnebidrag til deg selv.

  • Hvis foreldrene dine er skilt, og du bor hos en av foreldrene dine, kan du søke om barnebidrag fra den av foreldrene du ikke bor sammen med.

  • Hvis du bor alene, kan du søke om barnebidrag fra begge foreldrene.

Statistikk - skilsmisse

På Statistisk sentralbyrå finner du tall på hvor mange som gifter seg, skiller seg og har samlivsbrudd hvert år.

Statistisk sentralbyrå

Aktuelle lover

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre

Lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd

Lov 17. februar 1989 nr 2 om forskuttering av underholdsbidrag til barn

 

Kilde: Barne- og likestillingsdepartementet