Hopp til hovedinnholdet

Hvordan skolen kan støtte ungdom i sorg

Jente er trist (colourbox.com)

Skolen har ansvar for å gjøre læresituasjonen best mulig for en elev som er i sorg.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente er trist (colourbox.com)
 • Skolen må være aktivt oppsøkende når ungdom rammes av alvorlig sykdom, ulykke, venner dør, eller foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør. Samarbeid med eleven og hjemmet er helt nødvendig.
 • Skolen bør ha egne beredskapsplaner som omfatter alle typer tap og ulykker. Planen skal være en mal for hva skolen skal tilby av støtte, og bør inneholde hva som kan gis av støtte:

   1) i sykdomstid
   2) rundt et dødsfall eller ulykke og
   3) langsiktig i sorgen

 • Skolen må ta stilling til hvordan medelever skal informeres og involveres der elever blir syke, skadde eller mister noen nære. Ofte kan det være naturlig å ta dette opp i klassen, vise medfølelse gjennom hilsener eller blomster fra klassen, gå på sykebesøk, hjemmebesøk eller delta i begravelse.
 • Skolen kan kontakte Kreftforeningen, Foreningen for trafikkskadde, sykehuspersonale osv., som kan komme på skolebesøk og ha undervisning for klassen om sykdom, funksjonshemminger og sorg.
 • Når en elev dør, er det naturlig for skolen å arrangere en minnestund. Bilde av eleven og pulten kan gjerne stå over lengre tid i klasserommet. Det bør være muligheter for å følge opp de elever som ønsker det etter minnesamværet, men også langsiktig i samarbeid med skolehelsetjenesten.
 • Lærere må være oppmerksomme på at problemer kan oppstå i perioder der en elev er syk selv eller noen nære er alvorlig syke, i tida etter et dødsfall eller i mange måneder, og hos noen i flere år, etter et tap eller en skade. Eleven kan ha faglige problemer jevnt over, eller problemene kan komme i perioder eller være knyttet til enkelte fag, mens andre fag går greit. Eleven har best nytte av å få litt hjelp når det trengs. Skolen må fortelle eleven eleven at denne kan følges opp ved behov. Å bli møtt med forståelse virker lettende og gjør det enklere å prestere bedre.
 • Skolen må sørge for at det er god informasjon om elevens situasjon mellom eleven/hjemmet og lærerne, som ivaretar elevens ønsker på en god måte.
 • Selv om skolen er en arena for læring og pensumkrav, finnes det alltid alternative læreformer. Den norske skolen har en opplæringslov som stadfester at alle elever har rett til opplæring tilpasset evner og forutsetninger. Skolen kan utvise skjønn ved fravær, evaluere med skjønn ved karaktergivning, utvide tidsfrister for innleveringer, eller justere mengden skolearbeid totalt eller i enkelte fag. I utlandet har noen skoler formulert et skriv til elever i krise, som følger deres avgangskarakterkort, der elevens karakterer blir forstått i forhold til faglig innsatsevne og total livssituasjon. Bruk pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste.
 • Hvis elevers prestasjoner faller dramatisk over lengre tid, eller atferden på skolen endres i stor grad, bør eleven oppfordres til å ta imot psykologisk hjelp. Det kan være tegn på at sorgen har låst seg fast.
 • Ved skade som gir varige og store endringer i læringsevnen, har eleven rett til en individuell læreplan. Den individuelle læreplanen skal både gi et faglig tilpasset undervisningsopplegg og skal sikre integrering med de andre elevene gjennom et inkluderende sosialt miljø.
 • Skolen bør fokusere både på elevens faglige og sosiale behov. Et godt sosialt nettverk med medelever og lærere som viser forståelse, er like viktig som å få visse tilpasninger i faglige krav.
 • Av annet personale på skolen, kan spesielt helsesykepleier og rådgiver være god støtte for ungdom. Der kan ungdom snakke med voksne som har kunnskap om sorg og som eventuelt kan henvise til andre støttetilbud.

Tilrettelegge læresituasjonen

Dersom hele livssituasjonen for en elev endrer seg gjennom sykdom, ulykke eller tap av noen nære, kan deres forutsetninger for å lære endres dramatisk. Denne situasjonen bør skolen ta hensyn til gjennom tilrettelegging som skaper en best mulig skolesituasjon og et godt læringsutbytte for eleven. Målet med å støtte elever i sorg, ligger i muligheten til å kunne forebygge unødige og langsiktige problemer i skolesituasjonen.

Problemer i forhold til skolearbeid rammer enkelte mer enn andre, og det er heller ikke lett å forutse hvordan vanskene vil utvikle seg. Press fra lærere om å yte mer skaper bare ytterligere vansker. For noen ungdom er presset halve problemet. Skolen må hjelpe til å finne en balanse mellom de vanskene ungdommen opplever med sorgen og de faglige kravene skolen setter. Ingen liker særbehandling, og elever vil derfor heller ikke utnytte støttetilbud utover det som er strengt tatt nødvendig. De fleste ungdommer i sorg ønsker å klare seg selv.

Strek

Informasjonen er hentet fra informasjonsheftet "Ungdom og sorg", som er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen "Vi som har et barn for lite", Kreftforeningen, Landsforeningen for trafikkskadde og LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har mye å tenke på.
Hei jente. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du har det vanskelig, ut fra det du forteller her.  Det å miste en pappa er vondt, og de...
 Jeg sover 1-3 timer hver natt. Jeg klarer ikke å spise mer en et halvt måltid uten å bli kvalm, sliten og svimmel. Dette går utover konsentrasjonen og skolen.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Du virker moden for alderen med å ta ansvar for egen helse. Du skriver at du ikke har tiltro ti...
Hvordan ser skolen på fravær grunnet sorg?
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Det å miste noen man er gald i er vondt og vanskelig. Særlig når noen står oss nær kan det ta ...
Savn og sorg.
Hei jente, 15 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du har det vondt og vanskelig etter at onkelen din døde. Det kan høres ut som at ...
Jeg ønsker å snakke med en lærer om problemer i familien. Hvordan kan jeg starte en samtale eller forklare hva som skjer?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har fått problemer med motivasjon og konsentrasjon på skolen etter at du har fått vite at farfaren ...
Jeg mistet mormor i sommer. Hva kan dempe tristheten og de negative følelsene? 
Hei Takk for at du skriver til oss i en vanskelig tid. Det er veldig trist å høre at du har mistet mormoren din, og jeg tenker at dette må være...
En god venn omkom i en ulykke i dag , og jeg reagerer mer enn de andre
Kjære deg Så trist å høre at du har mistet en venn i dag, og det er ikke rart at du har grått hele dagen og har vondt i kroppen.Alle mennesker r...
Hunden min er død. Hva gjør jeg med tristheten?
Hei Takk for at du tar kontakt med oss. Jeg forstår godt du er trist for at hunden din er død. Det virker som du var veldig glad i hunden din. Når...
Jeg har mistet bestefaren min.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss. Jeg forstår at du er lei deg, og at du tenker at du tenker at du ikke har så mange igjen i fami...
Synes det er ganske så tøft og ta fem fag på ett år. Mistet moren
Hei, og takk for spørsmål! Vet du, det er veldig naturlig og veldig forståelig at du synes det er vanskelig med konsentrasjon og fokus på skolear...
Moren min er akkurat dø, jeg klarer ikke gå på skolen
Hei Det å ha mistet moren sin er en svær og stor krise og man opplever store kriser på svært ulike måter. Som du har opplevd, anbefaler man ofte...
Før var jeg blant de populære. Nå blir jeg ditchet og føler meg usynlig.
Hei Gutt 15 år. Takk for at du skriver til Ung.no Vi ser du har skrevet to spørsmål. Jeg ønsker å gi svar på begge spørsmålene her.I ditt til...
Jeg hadde en veldig god venn.
Hei Takk for at du sender inn spørsmål til oss. Du har ikke gjort noen ting galt. Hun har vanskeligheter med å håndtere sorgen og det går desver...
Jeg savner bestefaren min.
Hei, jente, 15 år.  Takk for at du skriver til oss.Det er trist og vondt å miste noen man bryr seg om. Sorg oppleves ulikt, og hvor lenge sorgen o...
Sliter med søvn etter at min far gikk bort. Hva gjør jeg?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål.  Det er veldig trist å høre at du har mistet faren din, og jeg tenker at dette må være en vond og st...
Moren min har nettopp fått bekreftet diagnosen MS. Jeg er livredd for at hun skal ha det vondt eller at hun ikke lenger kan gå eller prate.
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det og hvor redd du er for moren din som har blitt syk. Det ...
Hvordan komme over sorgen?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no. Jeg forstår godt at det føles vondt og at det er ekstra tungt og vanskelig for deg nå.  Det er t...
Sliter på grunn av sorg over at mamma er død.
Hei Det å miste foreldre når man er barn og ungdom er vondt og vanskelig. Sorgen går ikke over. Men det er mulig å leve videre uten at sorgen tar...
Bestevenninnen min har nettop dødd av kreft.Og for to måneder siden døde mamma også av kreft.
Hei jente 13 år Stakkars deg! Det å miste foreldre når man er barn og ungdom er vondt og vanskelig. Du har i tillegg mistet bestevenninnen din. D...
Se alle