Rådgiver på skolen

Rådgiverne kan hjelpe deg med spørsmål angående studievalg, yrkesvalg, utenlandsopphold og lignende. De kan også prøve å hjelpe deg hvis du har spesielle problemer, eller bidra til at du får hjelp fra andre (for eksempel PP-tjenesten). Men hvem kan du kontakte med spørsmål de ikke kan svare på?

 

Skoleproblemer? Få hjelp av Elevorganisasjonen eller elevombudet!

Lurer du på om læreren har lov til å stryke deg på en prøve du ikke har vært på? Har du mye fravær og får ikke karakter? Blir du urettferidg behandlet? Elevorganisasjonen kan hjelpe deg med problemer du har på skolen, og svarer på alle dine spørsmål på SMS eller e-post: www.elev.no

> SMS: send EO til 2030 og få garantert svar innen 24 timer. (koster 1 kr).

> E-post: send spørsmål via e-post til elev@elev.no Rettighetshenvendelser kan sendes til: rettighet@elev.no.

Sjekk også om det finnes et elev- og lærlingombud i ditt fylke. De fleste fylker har nå et slikt ombud, se oversikt på elevombudene.no. Han/hun kan også hjelpe deg med informasjon om dine rettigheter og plikter som elev. Eksempel: Elev- og lærlingombudet i Oslo.

 

Spørsmål om videregående skole?

Har du spørsmål knytte til videregående skole og/eller lærlingtiden, kan du finne informasjon om hvor du kan henvende deg i artikkelen om "Hvem kan du snakke med om alt på videregående?".

 

Fagskole

For informasjon om fagskoler må du ta kontakt med den enkelte skole.

 

Folkehøgskole

I Norge finnes både frilynte og kristne folkehøgskoler. Disse har hvert sitt informasjonskontor. På folkehogskole.no finner du kontaktinformasjon til begge. I tillegg finner du oversikt over samtlige folkehøgskoler i Norge, fagtilbud og annen relevant informasjon om det å gå på folkehøgskole.

 

Universitet og høgskole

Opptak til høyere utdanning (universitet og høgskole) administreres av Samordna opptak. På deres nettside samordnaopptak.no finner du søkerinformasjon, nettsøknad, informasjon om poengberegning, samt oversikt over alle offentlige utdanninger ved universitet og høgskoler i Norge. Søkerhåndboka i papirform får du ved videregående skoler, universitet, høgskoler, NAV, Bibliotek, Forsvaret og UngInfo-kontorer. Du får også informasjon ved å kontakte lærestedene direkte. Spør om å få snakke med en studieveileder eller en studiekonsulent ved den utdanningen det er snakk om.

 

Generell info om utdanning

Utdanning.no finner du oversikt over alle utdanninger i Norge, yrkesbeskrivelser, intervjuer med studenter og arbeidstakere, rettigheter, samt råd rundt valg av utdanning. På utdanning.no kan du få inspirasjon og ideer hvis du er usikker på hva du skal velge, eller hvis du vil lese om et bestemt yrke eller utdanning.

 

ung.no/oss

På ung.no har vi en egen spørsmål-svartjeneste der du kan få svar på blant annet utdanningsspørsmål. Lurer du på noe om skolehverdag, karakterer, fravær, rettigheter i videregående opplæring, høyere utdanning, opptakskrav, jobbmuligheter eller liknende, send spørsmålet til www.ung.no/oss.