Hopp til hovedinnholdet

Dysleksi (lese- og skrivevansker)

Dysleksi

Hva er dysleksi? Er dette et vanlig problem? Hvordan vet du at du er dyslektisk? Få svar om dysleksi, eller lese- og skrivevansker som det også kalles her.

Offentlig og kvalitetssikret
Dysleksi

Dysleksi, eller ordblindhet/lese- og skrivevansker, brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive. Slike vansker kan dreie seg om læringen av bokstavene, problemer med å skille dem fra hverandre, læring av bokstavlydene eller problemer med å forme bokstavene. Det er ingen sammenheng mellom dysleksi og evnenivå.

De problemene som gjør det vanskelig å lære lesing og skriving fortsetter ofte inn i voksen alder. Voksne dyslektikere vil ofte kjennetegnes ved at de leser langsomt eller usikkert, skriver enkelte ord feil og strever med å skrive lengre tekster. Mange sliter også med lav selvtillit og manglende tro på seg selv. Dette kan for noen være et større problem enn langsom lesing og skrivefeil.

Hva er årsaken til dysleksi?

Årsakene til dysleksi er stort sett forbundet med en svikt i det fonologiske systemet, evnen til å arbeide med lydene i språket, som for eksempel evnen til å høre alle lydene i et ord. Man vet at disse lese- og skrivevanskene ikke skyldes svak evnemessig utrustning. Det fonologiske svikten som antas å ligge bak dysleksiproblemet, kan være en feilutvikling i det sentrale nervesystemet, som igjen blir bestemt av arv og miljø i svært ung alder.

Er dysleksi et vanlig problem?

Dysleksi er en av den vestlige verdens mest vanlige funksjonsnedsettelser. I Norge kan man regne med at flere hundre tusen mennesker i større eller mindre grad er rammet. Alvorlige dyslektiske forstyrrelser forekommer hos fem til ti prosent av befolkningen. Det betyr at det er dyslektiske elever i nesten alle skoleklasser. Det er også en vanlig oppfatning at flere gutter enn jenter har dysleksi. Dysleksi forekommer ofte hos flere medlemmer i samme familie.

Hva kan gjøres?

Det er mye som kan gjøres både med lese- og skriveferdigheter, men det finnes ingen råd som passer alle. Dette er også noe som krever tid, stor innsats og tålmodighet. Først og fremst er det viktig å forstå problemer og muligheter, og ikke la andre få deg til å tro at du er dum. Det finnes også mange hjelpemidler for dyslektikere.

Scrabble
Hvordan vet du at du er dyslektisk?

Voksne med lesevansker kan ønske å bli testet for å få utvidet tid til eksamen eller liknende tilpasninger. Noen ønsker å bli testet for å få vite om de har dysleksi eller ikke. Testing av lese- og skrivevansker gjøres av PP-tjenesten i kommunen hvis du går på grunnskolen, av PPT i fylket hvis du går på videregående skole, og av privatpraktiserende logopeder, pedagoger og psykologer.

I skolen testes klasser jevnlig slik at skolen kan sjekke at leseopplæringen går som den skal. Elever som har problemer kan plukkes ut og gis ekstra undervisning. Barn som ikke lykkes med å lære å lese blir ofte testet hos pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Andre plager

Dyslektikere kan også ha andre vansker enn lese- og skriveproblemer. Mange har flere vansker samtidig, og disse vil kunne forsterke hverandre. Det er vanskelig å konsentrere seg lenge om gangen om noe som er vanskelig. Derfor vil mange som har lesevansker ha problemer med å konsentrere seg om lesing. ADD/ADHD kan gi problemer med lesing selv uten språkvansker. Kombinasjonen ADHD og dysleksi kan for mange gi ekstra utfordringer.

Noen dyslektikere har problemer med å lære matematikk, mens andre er gode i matematikk. Det er derfor ingen klar sammenheng mellom lesevansker og mattevansker. I skolen kan lesevansker alene gjøre matematikk vanskelig.

Personer med dysleksi kan også ha språkvansker, og noen lider også av synsproblemer i tillegg til dysleksi.

Kilder: Wikipedia

Dysleksiforbundet i Norge

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan vet man at man har dysleksi?
Hei For oss høres det mer ut som om du lærer bedre ved å lytte enn ved å lese og skrive. Sånn er det for mange, uten at det betyr at man har dy...
Hva er egentlig forskjellen på lese og skrivevansker, og dysleksi.
Hei Dysleksi, eller ordblindhet, er et ord som brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive hos personer som har normale evn...
Er et snitt på 3.6 nok til å gå studiespesialisering?
Hei Du nevner først at du tror du har dysleksi. Siden du har mistanke om dette så vil jeg at du skal ta det opp med foreldrene dine og kontaktlære...
Er dysleksi noe man er født med, eller kan man få det etter hvert når en vokser opp?
Hei Takk for at du skriver til ung.no.Årsakene til dysleksi er stort sett forbundet med en svikt i det fonologiske systemet, evnen til å arbeide me...
Har jeg krav på ung ufør?
Hei og takk for at du skriver til oss For å få innvilget uføretrygd så er det flere vilkår som må være oppfylt. Evnen til å kunne arbeide må...
Jeg klarer ikke å bestå den siste eksamen.
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette var veldig leit å høre, og vi skjønner godt hvis du er frustrert med dette. Det er ingen god følelse å ...
Hvilke rettigheter har jeg med diagnosen dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet. Det høres ut som om skolen nå ivaretar noen rettigheter du har i og med at du har dyskalkuli. Har du fått utredning hos...
Kan jeg teste meg for dysleksi på nett?
Hei og takk for spørsmål Det er ikke mulig å teste seg selv for dysleksi på nett. Hvis du lurer på om du har lese- og skrivevansker er det lurt...
Finnes det stipend og legater for elever med dysleksi?
Hei Lånekassen har ikke noe eget stipend til elever på videregående eller ungdomsskole med lese- og skrivevansker eller lignende hindringer.   ...
Skoleprosjekt: Hva slags skolehjelp har dysletikere krav på?
Hei, og takk for spørsmål! Dette var et spennende skoleprosjekt!   I artikkelen Dyslektiker? Du har rettigheter finner dere svar på alle disse ...
Har problener med sinne og kosentrasjon som bare blir verre.
Hei jente 18 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Du forteller at du har problemer som påvirker deg negativt i hverdagen. Sinneproblemer og konsen...
Sliter med spesifikke språkvansker, dysleksi og korttidshukommelse. 
Hei Flott at du skriver til ung.no.  Jeg må begynne med å si FANTASTISK! Jeg håper du er veldig stolt av deg selv og alt du har fått til! Og de...
Varer lærevansker livet ut?
Hei Jente 18 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Varer lærevansker livet ut? Det kommer an på hvordan lærevansker du har. For eksempel ka...
Hvordan bli bedre på skolen når jeg har dysleksi? Røyker hasj og sigaretter
Hei Jeg anbefaler deg å slutte å røyke hasj og sigaretter for helsa sin skyld. Det vil også være bra for skolearbeidet. Å røyke hasj kan gi d...
Kan jeg ha dysleksi?
Hei Det er vanskelig å si noe om du kan ha dysleksi eller ikke. Du skriver at du ikke har noe problem med å skrive eller lese, men at du leser sakt...
NLD
Hei NLD er en forkortelse for det engelske begrepet “Nonverbal Learning Disorder”, som oversatt til norsk blir “Nonverbale lærevansker”, dvs...
Jeg lurer på om jeg har ADD eller noe sånt, hvordan kan jeg sjekke det?
Hei Jeg forstår at dette blir vanskelig for deg. Vi i ung.no kan dessverre ikke svare på om du har adhd eller ikke. For å kunne uttale seg om det ...
Kan lærevansker gå over?
Hei Det er et stort og omfattende spørmål du stiller, og som dermed ikke er lett å svare på. Lærevansker er et begrep som omfatter veldig mye. D...
Er en psykisk utviklingshemmet, om en har ADHD og lærevansker ?
Hei Takk for at du skriver til ung.no, så fint at du spør. At en har ADHD og lærevansker betyr ikke at en er psykisk utviklingshemmet. Det er en...
Se alle