Hopp til hovedinnholdet

Urettferdig behandlet på skolen? Dette kan du gjøre!

stoler på pultene (colourbox.com)
SI IFRA: Blir du oversett, vurdert feil eller misforstått? Si ifra så dere får oppklart det så fort som mulig.

Blir du ikke sett i timene? Og får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hvordan du kan gå frem for å løse problemet.

Offentlig og kvalitetssikret
stoler på pultene (colourbox.com)
SI IFRA: Blir du oversett, vurdert feil eller misforstått? Si ifra så dere får oppklart det så fort som mulig.

Si i fra raskest mulig!

Ikke la det gå lang tid før du tar opp det som irriterer eller plager deg. Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen, eller kanskje misforstår dere hverandre? Jo lenger tid du venter med å ta opp ting, jo større og mer alvorlig vil problemene virke.

 

Snakk med den det gjelder

Ta opp det som ikke fungerer med den det gjelder. Føler du deg dårlig behandlet av en lærer er det best om du klarer å ta opp dette med læreren selv. Vær alltid saklig og mest mulig objektiv. Når man skal ta opp vanskelige ting er det kjempeviktig at man er høflig, og at det man sier er gjennomtenkt. Det kan være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg, slik at du husker hva det er du vil si. Du kan kreve at læreren skal være profesjonell i forhold til å takle konflikter og ta kritikk. Samtidig kreves det av deg at du er saklig, og legger fram meningene dine på en høflig måte.

 

Kom med forslag til løsninger

Det er alltid lettere å bli hørt og få gjennom meningene sine hvis man har konkrete forslag til hva som kan gjøres.

Eksempel: Du føler at karaktersettingen på prøver er urettferdig og ikke i samsvar med kompetansemålene i faget. Et konkret forslag til løsning kan da være å spørre om lærerne kan bytte på hvem som retter klassens prøver. Kanskje kan læreren for parallellklassen rette din klasses oppgaver av og til, mens deres lærer retter for den andre klassen. Det går eventuelt an å foreslå at alle i klassen får levere en prøve eller oppgave anonymt av og til.

 

Bruk klassens time og elevrådsrepresentanten

Synes du det er vanskelig å snakke direkte med læreren eller skolen, kan det være greit å lufte tankene sine med andre i klassen. Er det bare du som opplever at det forskjellsbehandles? Er det flere som har dårlig kjemi med læreren, og er det andre som ser hvordan du behandles? Alle klasser kan kreve at klassens time holdes uten at noen lærere er til stede. Husk uansett på at dere forholder dere saklig og ser situasjonen fra alle sider. Vær løsningsorientert. Målet må hele tiden være at dere finner fram til en måte å ta opp saken deres med læreren der han/hun ikke føler seg angrepet. Gjensidig respekt er helt nødvendig. Hatgrupper på Facebook, utskjelling av læreren og overdrivelser av situasjonen kommer garantert bare til å skade saken din. Vær profesjonell, da kan du kreve å møte profesjonalitet tilbake.

 

Snakk med en voksen

Rådgiver, sosiallærer eller en i ledelsen ved skolen kan være til hjelp. En av disse kan også være med deg i samtaler med læreren det gjelder. Dette kan spesielt være lurt dersom du vil ha med en person som ser situasjonen litt "utenfra". Helsesykepleier er et godt alternativ hvis det du vil snakke om gjelder flere av de ansatte ved skolen, eller du synes det er vanskelig å snakke om det som plager deg. Helsesykepleier har taushetsplikt, og kan være en fin person å snakke med, for å finne ut hvordan du skal gå fram videre med saken.

 

Skriv ned episoder

Om læreren eller skolen ikke forstår hva du opplever som urettferdig eller at du ikke blir hørt, skriv ned episoder. Hver gang du føler deg forskjellsbehandlet eller det skjer noe som ikke er slik det burde være, kan du notere ned hva som skjedde. Skriv når det skjedde og hvordan du opplevde situasjonen. Senere kan du diskutere disse episodene med læreren eller andre ved skolen. Dette er en fin måte for skolen å se hvordan DU opplevde situasjonen. Kanskje har læreren et helt annet syn på hva som skjedde? Uavhengig av dette er det mye lettere for læreren å sette seg i din situasjon og forstå hva du mener dersom du kan vise til konkrete eksempler på hva som har skjedd, og hvordan du opplevde dette. Det er også lurt å ha dokumentert episodene dersom det senere blir aktuelt for deg å sende en klage til rektor ved skolen eller til fylkesmannen.

Eksempel: Du kommer for sent til en time og får anmerkning. Dagen etter har en av klassekameratene dine glemt skolebøker hjemme, men får ikke anmerkning. Dette opplever du som forskjellsbehandling. Skriv ned episoden, slik at du kan spørre læreren om hva som gjorde at du fikk anmerkning og ikke klassekameraten din.

 

Sett deg inn i Opplæringsloven og kompetansemålene for fagene

Bruk tiden godt i begynnelsen av hvert skoleår. Klassen må sammen med lærerne gjennomgå kompetansemålene i hvert fag. Det er viktig med felles forståelse av hva læreren vektlegger i karaktersetting og vurdering. Alle elever skal få god informasjon på forhånd, slik at dere vet hva dere går til og hva som kreves i fagene. Dette gjelder også for karakterene i orden og atferd. Spør lærerne om hva som skal til for å få anmerkninger og hvilke regler som gjelder for oppførsel på skolen.

Eksempel: Dere har hatt en prøve der du føler at besvarelsen din hadde fortjent en bedre karakter enn det du fikk. Hvis du mener at svarene dine oppfyller kravene du finner i kompetansemålene, spør læreren om han/hun kan forklare hva i kompetansemålene du manglet for å få en bedre karakter. På den måten er det lettere å forstå hva læreren vektlegger, samtidig som du sikrer at læreren forholder seg til kompetansemålene når han/hun retter prøver.

Opplæringsloven gir alle elever rett til et godt skolemiljø. Både det fysiske og det psykososiale miljøet skal legge til rette for at både lærer og elever trives på skolen. Lærerne og andre ansatte på skolen plikter å jobbe for et godt skolemiljø og gripe inn dersom elever mobbes, diskrimineres, utsettes for vold eller rasisme. Hvis man klager er skolen nødt til å gi et skikkelig svar i henhold til det som heter Forvaltningsloven. Er man ikke fornøyd med svaret kan man klage videre til fylkesmannen. Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse.


Denne handler om vurdering av elevenes arbeid. Dette innebærer blant annet reglene for hvordan det skal settes karakter i fagene. Det som skal ligge til grunn når elevene vurderes, er i hvilken grad man har oppnådd kompetansemålene i hvert fag. Forskriften slår altså fast at innsats ikke skal telle når karakterer settes. Det som derimot gjelder er ferdighet i fagene, altså hvor mye man kan i forhold til hva som er kravene i kompetansemålene. Når det gjelder orden og atferd er det skolens reglement som skal legges til grunn når elevene vurderes.

 

Du kan klage

Prøv først å ta opp saken din med lærer, kontaktlærer og ledelsen ved skolen. Hvis dette ikke fører til noen løsning, kan du klage til fylkesmannen. På Barneombudet sine nettsider finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har på skolen. Husk alltid å være saklig og mest mulig konkret om du klager til skolen. I klagen må du beskrive situasjonen din, hvordan du så langt har prøvd å løse problemet og hvordan skolen har opptrådt i saken. Fylkesmannen plikter å behandle saken din og komme med en anbefaling. Denne anbefalingen er imidlertid ikke rettskraftig. Det vil si at ingen plikter å gjøre slik anbefalingen sier. Likevel er det viktig at man klager dersom man ikke når fram overfor skolen. Dersom fylkesmannens anbefaling støtter din side av saken, kan dette legge press på skolen.

 

Elevorganisasjonen og elevombudet kan hjelpe deg

Elevorganisasjonen og elevombudet kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Ta kontakt med fylkeskommunen og spør om det finnes et elevombud der du bor. Finnes det ikke et elevombud i din fylkeskommune, har uansett Elevorganisasjonen veldig mye informasjon, og de hjelper deg gjerne med å finne svar på de spørsmål du har.

 

Kilde: Elevorganisasjonen og Elevombudene

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan er det å ta opp igjen fag etter vgs?
Hei Det er mulig å ta opp fag som privatist. Det innebærer at man melder seg opp til eksamen og tar denne på egen hånd. Mange velger å forbedre ...
Teknisk svikt på eksamen - annullering av eksamen? 
Hei Takk for spørsmålet ditt, og beklager sent svar.  Dersom det er gjort formelle feil ved avvikling av eksamen, eller dersom eksamen ikke gjenn...
Har jeg dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Dyskalkuli eller tallblindhet er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk. Dyskalkuli er ...
Jeg har sosial angst og får dårlige karakterer fordi jeg ikke er aktiv nok i timen. Hva skal jeg gjøre?
Hei Jeg forstår det slik at du føler deg urettferdig behandlet på skolen i forhold til karakterer og anmerkninger. Du skriver at du har sosial ang...
Jeg hater kontaktlæreren min. Jeg er så lei av alt og ingenting.
Hei, og takk for spørsmål! Så fint å høre at vi har vært til hjelp tidligere, det blir vi veldig glade for å høre! :) Så til spørsmålet di...
Kan vi bli kvitt læreren?
Hei og takk for spørsmål! Tusen takk for ros, det setter vi pris på :-)   Hvis dere har problemer med læreren deres, synes jeg dere først ska...
Urettferdig at jenter skal bli behandlet bedre på skolen enn guttene av lærerne
Hei Jeg skjønner at du har noen opplevelser med at jenter blir behandlet annerledes enn guttene.  Lærere skal så mye som mulig ha en tilnærming ...
Er det lov med "mobilhotell"?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Det enkle svaret på dette er at skolene henter sin hjemmel fra skolereglementet når det gjelder hva som er tilla...
Ble brukt som modell i naturfagen og et bilde ble spredd av meg med buksen på knærne
Hei Tusen takk for din henvendelse til oss. Det er forferdelig trist for oss å lese om denne vonde og ubehagelige opplevelsen du hadde med læreren...
Har jeg krav på lønn når jeg har arbeidsuke på skolen?
Hei Nei, loven gir deg ingen rett til lønn når du ikke jobber som vanlig ansatt. Om du likevel skal ha en form for godtgjørelse er eventuelt opp t...
Jeg blir behandlet som et stort problem på skolen. Læreren kaller meg stygge ting, hun er også rådgiveren på skolen. Instinktet sier jeg skal slå tilbake rett og slett...
Hei Jente 16 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Du skriver at du har slitt på skolen hele livet. Du skriver at du faktisk har blitt misha...
Vi har problemer med ei jente i klassen pga. av etnisk bakgrunn
Hei Jeg forstod dessverre ikke så mye av spørsmålet ditt, da du kanskje har forhastet deg når du har skrevet. Kan du forsøke å sende inn spørs...
Jeg føler at læreren forskjellsbehandler gutter og jenter
Hei Takk for at du tar kontakt med oss, og så fint at du allerede har snakket med mammaen og pappaen din. Dette er lurt, men om det ikke blir bedre ...
Læreren vår forskjellsbehandler jentene og guttene i klassen. Hva skal jeg gjøre? 
Hei, og takk for ditt spørsmål! Dette høres ikke greit ut. Man skal ikke føle seg diskriminert på skolen, og alle burde behandles rettferdig. ...
Jeg er nasjonalist, ikke nasjonalsosialist (nazist), men dømmes som nazist.
Hei Hei, Takk for at du tar kontakt med Ung.no. Som du selv er inne på er det en viss forskjell på nasjonalisme og nazisme. Kort oppsummert er na...
Mistet bok på skolen?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Det er ikke lett å gi et enkelt svar på dette, det avhenger ofte av hva som står i ordensreglementet til skolen...
Jeg blir diskriminert av læreren min
Hei Jeg forstår ikke helt hva du mener med diskriminert. Mener du at det er diskriminering at du ikke får lov til å sitte med den du vil? Dette be...
Læreren delte ut oppgaven min.
Hei Jeg er enig med deg: læreren må be om lov før hun deler ut elevtekster.  Fortell læreren at dette kan være brudd på taushetsplikten og be...
Kan læreren nekte meg å gå med magetopp?
Hei Takk for spørsmålet dittFor å finne ut om skolen kan si at du ikke får lov til å gå med shorts og magetopp må det står noe i skolens orde...
Hvordan klage på skolen? 
Hei Takk for spørsmålet ditt. Dette høres ikke bra ut. Om du har sagt i fra til læreren din om problemet og læreren ikke gjør noe med det kan ...
Se alle