Selv om det skulle bli streik så får alle elever i videregående skole og ungdomsskolen vitnemål som normalt, så fremt man har standpunktkarakter i fagene. Men streiken kan påvirke om du får gjennomført alle planlagte eksamener.

Husk på at ikke alle lærere blir tatt ut i streik. Sjekk med skolen du går på hvis du er usikker på hva som vil gjelde for deg og klassen din.

 

 

Skriftlig eksamen

Sentralgitte skriftlige eksamener går oftest som normalt, selv om lærere er i streik. Dette er fordi det sjelden er lærere som sitter eksamensvakt. Dersom eksamen ikke skulle bli rettet på grunn av streik, så vil du på vitnemålet få en merknad om «dispensasjon» fra eksamen. Standpunktkarakteren du har vil i så fall bli stående som eneste karakter i faget på vitnemålet.

 

FAKTA

Blir du rammet av streik?
- I denne artikkelen står det mer om hva som pleier å være praksis
- Husk at det kan være andre konsekvenser på din skole
- Ta kontakt med din skole dersom du er usikker på noe

 

Muntlig eksamen

Dersom sensor eller eksaminator (faglærer) er i streik, så vil ofte eksamen avlyses. Du får en merknad på vitnemålet om «dispensasjon» fra eksamen. Standpunktkarakteren du har vil altså bli stående som eneste karakter i faget på vitnemålet.

NB! Dette er bare en beskrivelse av hva som pleier å være praksis. Det kan altså være endringer i hvordan dette gjøres fra et år til et annet, og avhengig av akkurat hvem som er tatt ut i streik. Ta kontakt med din skole dersom du er usikker på noe.