Hopp til hovedinnholdet

Reglene for fravær på videregående skole

Skøyenåsen skole (ung.no)
10 PORSENT: Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, får du i utgangspunkt ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Offentlig og kvalitetssikret
Skøyenåsen skole (ung.no)
10 PORSENT: Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner som er nevnt under.
 • Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 % fravær i faget gjennom hele skoleåret.
 • Eleven må for å få det unntatt.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Fraværsgrense på 15 % for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende. Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Fraværsregelen står i forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd.

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning
 • Kjøretimer
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Mye fravær?

Får du fri av skolen, lag avtaler med skolen om hvordan du skal kompensere for timene du er borte. Kanskje kan du gjøre skolearbeid over nettet, eller ha prøvene du går glipp av når du er tilbake igjen. Skolen skal legge til rette slik at du kan få karakter i alle fag. Det er likevel lurt å selv ta initiativ til å finne løsninger med skolen hvis du er mye borte.

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet. Ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn som ovenfor. Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid. Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager. For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti. Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert», IV, selv uten å bryte fraværsgrensa! Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du overskrider fraværsgrensen. Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. Du har da følgende muligheter:

 • Fortsette som elev: Forsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Fylkeskommunen vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.
 • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du på https://www.privatistweb.no
 • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert», IV, fordi du har mer enn 10 % fravær. På halvårsvurdering er det ingen klagerett fordi karakteren ikke er endelig. Du kan derfor ikke klage formelt på at du får «Ikke vurdert» til halvårsvurderingen. Selv om du har fått «Ikke vurdert» i en halvårsvurdering, kan du likevel få standpunktkarakter hvis du holder deg innenfor fraværsgrensen på 10 % hele året under ett.

Skolen skal følge opp elevene og deres fravær

Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om fraværsgrensen, unntak, varsling og klagerett. Skolen skal varsle når det er fare for at en elev overskrider fraværsgrensen. Skolen skal følge opp elever som nærmer seg fraværsgrensen tett!

Regelverk:


 

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Elev- og lærlingsombudet, Oslo

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Din feil...
2
07.01.2018 00:12:43
Det er ikke så vanskelig å komme på skolen. Jeg kommer på skolen, når jeg er syk, og det er ikke så værst. Jeg har sjølv motivasjon til å være på skolen, og derfor har jeg ingen dager fravær. Jeg hoper at denne regelen blir for alltid.
Den ukjente
7
06.02.2018 00:57:05
Ta å revurder det du nettop skrev hvis du hadde skjønt hva daglige smerter gjør med hverdagen og motivasjonen.
even
2
19.12.2017 21:13:38
Hei! Jeg går i 9 trinn og jeg fortalte læreren min dagen før at jeg skulle reise at,:- jeg kommer til å være borte de to dagene før det var siste dagene før julen. Men da sa hun at det ikke var greit, men at jeg skulle ha søkt peremsjon om det tidligere og sa at det blir to ugyldig fravær som kom til å stå på vitne måle mitt og det har mye å si når jeg skal søke videregående. Hva skal jeg gjøre hjelp.
VGS student
1
11.01.2018 17:56:51
2 dager ugyldig fravær skal ikke hindre deg i å komme inn på videregående, men dersom du har mye udokumentert fravær, kan det bli et problem.
Rakel
2
30.11.2017 17:04:03
Hei, dersom skolen har et opplegg den siste skoledagen(eks som volleyballturnering), og du er vekke denne dagen, får man da fravær i alle timene vi egentlig skulle hatt den dagen, selv om ingen av de andre som var der hadde undervisning???
bare ungdommer
4
23.08.2017 17:04:59
de forventer mye av oss fleste av oss er under 18år meste parten av tiden på vgs. og ungdoms tiden er en vanskelig tid. og hvorfor må man straffe alle? ikke alle som skulker. de forventer for mye av oss
ukjent
5
18.04.2017 07:06:17
ja var vekke 2 fager og allerede oppe i 12 prosent ka søren...
Meg
13
29.03.2017 03:15:57
Jævla drittsystem. Går det virkelig an?! Ødelagt hele livet mitt
En person
11
23.03.2017 22:02:40
Er åltså så lei av den fraværsgrensa. Holder på å stryke i Norsk, selvom jeg gjør det bra i lekser, timene, prøver osv. Dette er en beskjed til dere politikere. Skal virkelig denne grensa ødelegge fremtiden for så mange pga fravær??? Man kan gjøre det bra selvom man har fravær. Skal man ikke få sjansen???? Den grensa som er tenkt ut en sen nattestund, MÅ BORT!!!!!
musamasasabibi
1
11.09.2017 12:45:16
hu e flott gjenta
Gutt
2
15.03.2017 10:13:40
Har læreren lov til å si fraværet mitt foran klassen? Eller er det en privatsak? (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Faku
5
09.02.2017 19:23:25
Denne loven ødelegger bare fremtiden til den nye generasjonen. Jeg fikk ikke standpunkt karakter, og blir sikkert hjem og nave på grunn av arbeidsledighet. Trist.
Urettferdig system!
4
13.01.2017 10:43:17
Den regel er SÅ syk. Jeg var en av så aktive i klasse, stille i klasse, har stor respekt til lærer og prøvd min best å være en god elev. Nå får jeg ikke vurdering i et fag på grunn av jeg var ikke 4 ganger. Jeg var borte 2 timer i kroppsøving og nå det står 6%. Jeg er sjokkert! Kjære urettferdig system, hva er problem? Hvorfor dere ødelegger mennesker? Hvorfor?
enig
3
22.01.2017 21:31:44
helt enig, det er helt sykt, jeg har fått fag varsel nå, fordi jeg var borte på grunn av depresjon og var i avhør med politiet pluss at jeg var syk å dro til legen så nå er jeg nødt å gjøre det jeg hater, som er å snakke med læreren min om depresjonen min. SOM SKOLEN SKO HA FÅTT BESKJED OM.
kronisk syk
5
05.01.2017 12:06:13
Jeg merker at lærerne og rektor ikke bryr seg oma t kronisk syke skal få trekt fra 10 dager fravær og at alt fravær skal unntas fraværs regelen. Jeg har fått 6ere på alle prøver og leveringer i alle fag bortsett fra 1. og i timene jeg er i er jeg aktiv og fortsatt så mener lærerne at de ikke har grunnlag for å vurdere meg. fordet om jeg er person som er flinkest i fagene i klassen. Jeg synes disse reglene er sinnsyke! de ber meg nå droppe ut og melde meg opps om privatist. men da mister jeg stipendet og må betale tilbake det jeg har fått hittil. det har jeg ikke råd til. så denne fraværs regelen har gjordt så jeg verken kan få meg utdanning eller jobb. jeg kommer til å ende opp som ufør pga disse reglene.
sick system
12
30.12.2016 02:47:19
digger systemet fyfaen så jævlig deilig jeg skal såklart ikke droppe ut heheXD kys isaksen
argeer
5
05.12.2016 08:47:21
Er best i klassen i historie, likevell ligger jeg nå ann til å stryke kun fordi jeg har vært syk 1 dag og hatt langkjøring + oppkjøring. Reglene må endres, funker ikke slik som det er nå.
Jente, 20, 3STU
17
29.09.2016 13:53:24
Går tredje året for andre gang nå og har over en uke fravær. Mangler ett eksamensfag på grunn av skolen ikke hadde sjekket hvilke fag de hadde først, så blir tvunget til å gå som privatist. Det vil si en ekstra eksamen til sommer. Jeg blir nok å droppe ut, skolesystemet er helt for jævlig. Ikke rart folk blir sjuke og deprimerte.
Sur elev
8
29.09.2016 07:29:41
Hva om toget jeg skal ta er innstilt, og det kommer ikke tog etter.. Hva gjør jeg da?
Bruh
3
23.11.2016 06:25:00
Da er det ikke din feil. Hvis du ikke har mulighet til å komme til skolen og det ikke er din feil så vil du ikke få fravær... med mindre buss eller å gå er et alternativ. Hvis jeg har forstått det riktig så må skolen sette opp buss eller hi deg gyldig fravær :3
Zune
3
28.09.2016 11:58:50
Kva er så ile å være på skolen? Du har godt av det og det er ikke bra og ha for høyt fravær på skolen.
eh
18
04.01.2017 22:52:33
ser med en gang at du er godt likt av folk ja
sint
13
09.09.2016 17:44:40
Hater denne regelen så mye. Jeg snakket med psykologen min tirsdag kl 10 og klarte ikke å komme meg tilbake til skolen etter det, men fikk beskjed av psykologen min at hun ikke har mulighet for å gi dokumentasjon når jeg er ferdig på timen hos henne. Vi har fire timer historie på rad den dagen... så jeg har allerede 5%. Melding fra foreldre burde være godt nok.
(Gulp)
12
07.09.2016 23:57:53
En i klassen min var borte én dag og hun får får ikke karakter i engelsk, det var fagdag i engelsk. :(
Zakkis
2
05.09.2016 14:40:22
Kan du gå til legevakten får å få lege ærklering eller må du gå til fastlegen.
Team Valor
21
04.09.2016 06:27:15
Torbjørn RØE Isaksen har FAEN MEG gått for langt, og att regjeringen godkjenner dette er bare helt sjukt! Er selv elev i yrketsfaget kokk og servitør og har ikke så mye teoretiske fag som akademikerne har eller studiespesialisering så det er sagt men å forlange det 10% greiene er helt høl i hatten... Man kan være kjempeflink på skola selv om man har mer enn så så mye fravær og det er urettferdig for disse elevene å forlange noe sånt. håper denne kommentaren Når til Den Forpulte, verste kunnskapsministeren Norge noen gang har hatt i historien: Torbjørn røe Isaksen
teit system
6
29.08.2016 23:05:17
Går vgs pg skal på konsert i Oslo å må ta fri, dette har gått før at det blir dokumentert. Men nå blir dette ugyldig, selv om dette er noe av det viktigeste studie tibuded for meg som individuell instrumentalist.
Skolesystemet gjør meg bare irritert
3
17.08.2016 21:03:36
hvor mye tilsvarer 10% fravær folkens ??????
kjekken
6
07.09.2016 21:47:35
10% er 10%
Anonym
2
03.09.2016 08:36:25
Tror det tilsvarer 2-4 timer, jeg som går yrkesfag og har bare programfag mandag og Tirsdag. Og visst jeg er bort en mandag som vi har praksis, ligger jeg veldig tynt an i å få karakter i praksis. Men jeg er ikke helt sikker, det skal ikke mye til før vi går over den 10%
valeria
2
26.08.2016 23:41:51
Det kommer an på hvor mange timer du har tilsammen i hvert fag.
ukjent
2
17.04.2016 17:06:07
Jeg har IV i PTF VG 1 kommer jeg fortsatt vidre eller må jeg ta året på nytt?
TT
5
08.04.2016 14:39:07
Jeg har mye fravær ettersom vi er i 2.halvår i skoleåret. mye av fraværet mitt går ut på angst jeg har hatt i forhold til gym, og angst anfall. hvordan kan jeg får fjernet dette? andre grunner er når jeg har vært langvarig syk men skal få dokumensjon av det.
Meg
2
09.05.2016 04:01:50
Har du angst og er borte fra timen, er det viktig at du får sagt dette til din lærer som du har i gym eller kontaktlæreren din. Hvis du ikke har noen dokumenter fra legen eller noe blir det nok vanskelig å få dette fjernet. Viktig at du får sagt i fra om dette, slik at læreren din kan kanskje ordne et egen opplegg til deg:)
jente 16
32
03.01.2016 02:23:18
Ja hva med de med psykiske lidelser da? Hvor er VI i systemet? Det er ikke akkurat sånn at jeg kan dra til en lege og si "ja hei du, hadde panikkanfall i dag og gråt i 2 timer mens jeg trodde jeg kom til å dø. Kan jeg få legeattest?" Jeg går på studiespesialisering og har 10% fravær i både gym og matte, men har 5'er i begge fagene. Å ha psykiske lidelser er ikke noe valg en har, jeg kan ikke akkurat be angsten og bipolarheten eller hvordan man skriver det om å plutselig forsvinne? Nei det må bearbeides som alt annet, og det har jeg bearbeidet siden jeg fylte 11 og kommer til å fortsette med det. Jeg hadde planer om å bli psykolog og hjelpe andre med min historie, men ser jo ikke ut som det skjer med dette systemet. Er faen ikke alle som har så lett for å ta seg sammen skal jeg si deg. Blir så oppgitt årgh.
vg3 påbygg
1
05.01.2017 12:20:01
etter min erfaring kommer det ikke til å hjelpe om du har lege erklæring. om du har over 10% fravær vil ikke lærerne vurdere deg fordi de mener at de ikke har grunnlag til å vurdere, kun pga fraværet. uansett om du bare får 6ere i alle fag. men hvem vet, kanskje du er en av di heldige med fornuftige lærere.. jeg kom inn på linja pga spesial grunnlag. fordi jeg har kronisk sykdom. og til og med med all dokumentasjon så er det ikke godt nok for lærerne. det er sykt at de kan gi stå karakter til elever som dukker opp på prøver , men som bare går ut fordi de ikke kan noe. og som aldri deltar i timene de er i(fordi de fkatisk har under 10% fravær). men kan ikke gi noen karakterer i det heletatt til noen som faktisk jobber så hardt de kan. men som ikke klarer å komme på skolenmed enn 80% av tia. lærerne legger tydligvis mer vekt på om du er tilstede uten å gjøre noe annet enn å trykke på tlf eller sitte å snakke med venner, enn på ditt faglige arbeid og nivå.
Gutt 17
1
05.09.2016 21:20:43
Da reiser du lege som henviser deg til psykolog. Psykologtime teller som gyldig fravær. Dersom du ikke ønsker å bearbeide problemene dine med psykolog, har du heller ikke rett på gyldig fravær.
¯\_(ツ)_/¯
2
09.09.2016 06:14:14
Faktisk er det fullt mulig å ikke få karaktergrunnlag selv om man går til psykolog. Jeg har legeattest også, men den gjelder ikke som en "unnskyldning" hver gang jeg er for syk til å delta i undervisning. Derfor må jeg reise til legen hver uke for å hente en attest som skal gjelde fra mandag til fredag. Dette er selvfølgelig noe jeg betaler for ettersom jeg er myndig, 650kr hver uke. Heldigvis får jeg det dekket nå. Jeg har prøvd å finne en enklere måte å gjøre det på, men da fikk jeg beskjed om at det letteste var å søke fritak i fagene, noe som ikke blir å hjelpe på det heller siden jeg aldri vet med sikkerhet hvilket fag jeg blir å utebli fra. Så ja, teit regel.
Jente 17
9
15.02.2016 09:10:07
HELT enig! Er akkurat det jeg tenkte på selv da jeg leste artikkelen. Jeg har mye fravær fordi jeg er psykisk syk, hvor jeg derfor har dratt hjem tidligere eller ikke møtt opp. Dette er jo også en form for sykdom, og det burde være en rett til å kunne fjerne fravær pga dette!
t-sone gang (17)
5
23.11.2015 11:22:11
jeg elsker skole
magnusgjøsund
12
23.11.2015 11:06:13
er 45 dager og 113 timer mye?
Tja
1
07.09.2016 23:53:08
Hvis det er fraværet ditt på ett år så er det mye :(
Thea
3
15.10.2015 18:20:23
Gikk 1 uke i tiendeklasse, kom rett inn på vg1. Synes sykemelding skal bli mer brukt enn det å prøve å overbevise styret om at man er syk og ikke i stand til å gå på skole.
skulkern
5
18.06.2015 12:03:56
har 9 dager og 53 timer fravær i 2. termin. 1vgs, håper jeg får fortsette til neste år ass..
moderator
1
13.02.2018 09:51:32
Dette er ikke noe informasjon vi andre kan gjøre noe med. Dersom du hadde formulert deg på en annen måte kunne vi hjulpet deg på en bedre måte kunne vi forsøkt og hjelpe deg.
Gutt 16
4
13.01.2016 16:40:39
Jeg har 4 dager og 41,75 timer i 1 termin :P Håper jeg også få forsette neste år asss
mb e h g
1
16.01.2017 06:29:18
90 timer her, fucked i 3 fag :) :(
Jente, 16
3
22.05.2015 10:04:50
Stressa fordi jeg hadde 4 dager fravær, men nå som jeg leser de andre kommentarene så tror jeg at jeg klarer med likevel heh
Jhonn
2
08.06.2015 16:24:17
jeg jar 12009 dagers farvær
ME-Syk
5
22.05.2015 04:57:06
Jeg har vært sengeliggende i nesten 3 mnd nå, skolen har sluttet å snakke med meg for jeg gjør jo ingenting.. Jeg har fire av ni fag i år, resten til neste år, men jeg får ikke karakter i noen av disse.. hele videregående situasjonen min vil se bedre ut om jeg dropper ut...
Jente 16
4
10.01.2015 22:29:03
Har 3 dager og 5 timer fravær på vg1 første termin. Selvom jeg ikke er noe særlig skolelys så passer jeg på at jeg ikke har mange dager med fravær. Og jeg er på skolen selvom jeg er syk :)
religiøs høytid
2
02.01.2015 23:54:49
Dersom man er borte halve dagen pga religiøs høytid, kan man få slettet disse timene da?
Arbeidsgiver
2
20.12.2014 23:41:50
Vi ser på videregåendefraværet ja, så det er nok lurt å ta seg sammen. En ansetter ikke en person tror ikke vil dukke opp på jobb.
Phuk dg
1
06.02.2018 01:02:31
Jævla æs, ta litt hensyn t folk før du setter for høye forventninger til andre
dust
9
07.01.2016 09:03:55
Etter jeg fikk bacheloren min som sosionom og søkte jobb, tok jeg ikke med papirene fra videregående, og de ble aldri spurt etter. Søknad, CV og referanse holdt i tonnevis. Nå som jeg holder på med master, så kommer jeg heller ikke til å ta med vgs papirer til jobbsøkingen, for det har ingen ting å si så lenge du har høyere utdanning, som de fleste sikter mot i dag. Fagbrev er ofte 2+2 og da ser de OGSÅ på hvor engasjert du er, fravær og om du er kreativ. Vgs har ingen ting å si når du skal videre, med mindre du skal på universitet/høyskole. Slutt å lek deg.
Gutt 16
7
17.12.2014 17:09:01
Dette systemet er dritt, hva faen er grunn til å få legeattest når det telles som om du har skulket, var borte 2 dager grunnet operasjon, fikk dokumentasjon på at jeg var sykemeldt de dagene og fortsatt blir det tatt med på vitnemålet som om jeg er en jævla skulker. Demokratisk styreform kan gå dit saltet gror.
jente, 16
21
26.11.2014 00:24:42
Skolen er ikke annet enn dritt, eneste som er positivt er det sosiale. Det hjelper deg å holde kontakt med venner. Hittil har jeg 15 dager, og 40 timer, det er første termin på videregående og jeg er rett og slett dritt lei. Mamma snakker med meg om at det kanskje er en idé for meg å droppe ut? men hva faen skal jeg liksom gjøre da?? begynne å jobbe? man blir fullstendig taper hvis man dropper ut av skolen, og da sitter man der med null venner. Har tilogmed fått varselbrev i flere fag, som vil si at jeg kan sitte igjen med ikke karakter i flere fag. hva skjer da? Jeg aner ikke hvordan jeg skal få skolemotivasjon igjen, frister så mye mer å sove hele dagen. Men det er uaktuelt for meg å droppe ut. ååå gud som jeg hater skolen :DD:DD:D
vghjk
10
27.10.2014 21:40:36
skolen suger. Selv om lærerne på ungdomsskolen sier at det blir bedre på vgs - tro meg - det gjør det IKKE
22
11.05.2014 09:41:21
Jeg har 0 dager og 0 timer. Jeg er alltid på skolen. Kjedelig, men sant.
Anujan
1
22.01.2014 16:40:58
Teller 9 også tenk jeg har0 fravær på 10 og har 8 fravær på 9 hva skjer da
mmm
9
20.01.2014 02:10:29
har hatt ca 27 dager fravær hittil vg1 og er ikke ferdig med første klasse engang, men har lovet å skjerpe meg fordi jeg har ingen grunn til at jeg skal være hjemme..
hateschool
20
06.01.2014 17:13:41
har 2 uker fravær og 70 timer fravær hva faen skal jeg gjøre? ( går på vg2)
Hva?
2
02.12.2014 00:05:05
Vg2 er jo det mest interessanteåret (med realfag/samfunnsfag, økonomi, osv.)!
Linea
5
05.12.2013 14:11:58
Jeg har vært sykemeldt i en uke engang, kommer dette på karakterkortet/vitnemålet? Jeg har gitt dokumentasjon til kontaktlæreren osv..
Nå nylig hadde min mor operasjon, og ligger i koma, og jeg har da vært borte fra skolen i en uke. Hvordan får jeg fjernet dette? (Red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
The lazy guy who likes to sleep
5
03.12.2013 21:23:25
Jeg har 6 dager og 8 timer akkurat nå, og er ganske sikker på at jeg kommer til å få myyyyyyye mer. Heldigvis har jeg jobb og der har jeg aldri kommet forsent 1 gang, så hvis jeg skal søke ny jobb etter den nåværende så tror jeg det skal gå bra =) Da kan den gamle jobben anmelde meg til den nye ;)
Hmm
12
08.10.2013 01:08:27
Jeg hadde 30 dager og maange timer fravær fra vg 1 og hittil 2 dager og 14 timer i vg 2 nå..men jeg skjønner ikke at de gjør om til timer som om det høres bedre ut? Det høres bare veldig dårlig ut med 40 timer fravær liksom?? Uansett er dette mye? og er det sant at fravær ikke teller om jeg skal gå høgskole/universitet? For daa kommer jeg til å skulke mer..dessverre men jeg takler ikke skolen..-.- bare jeg ikke får IV så går det vel bra?? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Alf123
9
18.09.2013 08:39:05
Hei! Jeg lurer på en ting. Kan skolen ta fra meg skoleplassen min dersom jeg ikke har vært på skolen på flere uker, uten å ha fått kontakt med de? Da har jeg prøvd å ringe skolen og rådgiver hver dag, men ikke fått svar.. Alle lærerene sier at jeg har sluttet, mens jeg vil ha skoleplassen min, men har slete med depresjoner og ikke klart å møte.. HJELP (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få hjelp og råd)
Anne
15
07.07.2013 14:34:53
I 1. termin av 10. klasse hadde jeg 20 dager og 10 timer i fravær... Det er et under at jeg kom inn på Skoleskipet Gann i Stavanger!
de ser ikke på fravær når du søker.
0
05.01.2017 12:28:18
Vidregående skoler ser ikke på fraværet ditt når du søker. kun karakterer. jeg hadde 50% fravær sånn ca fra 10. klasse. men jeg kunne kommet inn hvor jeg ville pga gode karakterer. (de gjorde det i hvertfall ikke for noen år tilbake). en del av de med høyt fravær i grunnskolen er elever som kjeder seg på skolen fordi alt er for lett. mangel på utfordring i skolen er et stort problem for disse.
.
0
07.01.2018 00:21:40
Dem ser på alt. Ikke bare på karakteren.
Tom
18
15.03.2013 09:30:10
Jeg har ikke hat noe fravær siden 8. klasse . Jeg er i 10. klasse nå :P
fml
23
04.03.2013 17:59:06
3.klasse studiespes, har 37 dager og 50 timer ca. Skal du ta høyere utdanning en vgs så har det ikke stort å si.
Kazim
7
31.12.2012 23:15:36
har over 20 dager i første termin pga. sykdom og vil nok være borte i 9 dager etter juleferien pga kjæresten min som bor i utlandet og jeg må bare møte hu. har ingen peiling, er helt frustrert. mye fravær for første året var ikke noe jeg ønsket meg.
Gutt15
5
09.11.2012 08:30:04
Jeg hadde over 80 dager fravær i 8. og 30 i 9. nå, i 10. har jeg 15 så langt (red: Du kan skrive inn til ung på www.ung.no/oss og få tips og råd :))

Spørsmål og svar

Hvordan får man legeerklæring når man er syk fra skolen?
Hei Det er mange som trenger legeerklæringer nå som det er så strenge fraværsregler.  Det er legen din som skal skrive legeerklæring når du e...
Er kjøretimer gyldig fravær i fraværsregelen?
Hei Takk for deres spørsmål. Slik fraværsregelen er i dag, har læreren deres rett. Kjøretimer, enten de er obligatoriske eller ikke, inngår ikk...
Hvor mange dager er 10% fravær? 
Hei! Den nye fraværsregelen på videregående skole handler om at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i fag for å kunne få vurdering i fage...
10 % fraværsgrense per semester eller hele året?
Hei Takk for spørsmålet! Det er sannelig ikke rart du er forvirret, for dette er ikke enkelt! Første semester gjelder fraværsgrensen 10 % av tim...
Når skal man skaffe legeerklæring og når må den leveres?
Hei jente (16) Når du er syk kan du få en legeerklæring av legen din. Da vil du få dokumentert fraværet, som ikke vil gå ut over den nye 10% fr...
Permisjon på videregående
Hei På videregående skole gis det ikke permisjon. Utgangspunktet er at alt fravær føres på vitnemålet, og det er ditt ansvar å kompensere for ...
Vil fraværet mitt fra ungdomsskolen påvirke meg senere i livet?
Hei Det er kun karaktereren dine som teller når du skal søke videregående, det vil si at hvor mye fravær du har hatt på ungdomsskolen ikke har n...
Hvor mye er 10% fravær?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer.  Vi har skrevet en god oversikt over de nye fraværsreglene i denne artikkelen.  Så ...
Nullstilles fraværet når første termin er ferdig på VGS? Slik at man kan ha 10% gyldig fravær i begge terminene, eller er det slik at fraværet beholdes og man må holde seg under 10% iløpet av hele skoleåret?
Hei Takk for din henvendelse! Du spør om fraværet nullstilles etter første termin. Det gjør det ikke. Fraværet du har gjennom hele skoleåret vi...
Spørsmål om sykdom og legeerklæring. 
Hei Den nye 10%-fraværsregler gjør at en ikke (enkelt forklart) får karakter i et fag hvor man er borte mer en 10 %. Kan en dokumentere fraværet,...
Har vært syk - hvordan få legeerklæring?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Fravær på grunn av sykdom kan unntas fra fraværsgrensa hvis du har dokumentasjon fra lege eller helsesøster eller...
Kommer karakterene fra første halvår til å ha noe å si?
Hei, og takk for spørsmål! Skolen skal sette karakterene basert på kompetansen du har ved avslutningen av faget. Dine endelige standpunktkaraktere...
Hvordan dokumenterer jeg fravær på grunn av depresjon?
Hei Takk for at du tar kontakt! Det er fint at du er tidlig ute med å finne løsninger slik at du ikke risikerer å komme over fraværsgrensen på 1...
Kan man få gyldig fravær på grunn av begravelse?
Hei Jeg kondolerer! Få foreldrene dine til å skrive en bekreftelse om hvorfor du søker fri og lever denne til rektor. Det er vanlig å få fri til ...
Jeg klarer ikke å gå på skolen
Hei Du forteller oss om en situasjon som er ganske utfordrende.  Du forteller at du har 11 dager og 110 timer fravær.  -Da tenker jeg at du jo til...
Gjelder 10 % fravær for hele skoleåret? 
Hei.  Takk for spørsmål.  Du kan ha opp til 10% fravær iløpet av et skoleår, det betyr både høst- og vårsemestret tilsammen. Det finnes no...
Hvor mye fravær kan man ha hver termin?
Hei, og takk for spørsmål!   Skolene skal ikke ha regler for for mange prosent fravær som fører til at man ikke får karakter i faget. Det er s...
Hvordan får jeg fjernet fravær fra vitnemålet mitt?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Om du kan dokumentere at du har fravær grunnet sykdom så kan du få fjernet inntil 10 dager per opplærings år. D...
Jeg har problemer med å komme meg tidsnok til skolen. Hva skal jeg gjøre?
Hei Du forteller at du har hatt problemer med å komme deg presis på skolen på grunn av at du er trøtt, sliten, er lite motivert og oppleve mis...
Se alle