Hopp til hovedinnholdet

Fravær på ungdomsskolen

klasserom (www.colourbox.com)
Fravær ungdomsskolen

Her finner du oversikt over hva som gjelder når du er borte fra skolen. Husk at fraværet ditt føres på vitnemålet!

Offentlig og kvalitetssikret
klasserom (www.colourbox.com)
Fravær ungdomsskolen

Fravær fra ungdomsskolen (8.-10. klasse) skal føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. "Løse" enkelttimer kan ikke regnes om til dager.

Årsaken til fravær kan føres på et vedlegg til vitnemålet

Forskrift til opplæringsloven § 3-4: Føring av fravær i grunnskolen:

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke overføres til dager.

Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.

For inntil ti skoledagar i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

  • Dokumentert fravær som skyldes helsegrunn.
  • Innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11.

    "For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag." - § 3-41.Føring av fråvær i grunnskolen.

 

Opplæringsplikt 1.-10. trinn

I grunnskolen er det opplæringsplikt fra 1-10.trinn, normalt fra 6 til 16 år. Du blir skrevet ut av grunnskolen når du er ferdig med 10.trinn, uavhengig av resultater. Likevel hender det at noen går et trinn i grunnskolen to ganger.

Det er ikke mulig for ungdom i ungdomsskolealder å ta fagene som privatist. Det som står i Opplæringsloven §4A-1 om privatistfag på ungdomsskolen gjelder opplæring spesielt organisert for voksne. Dette gjelder i hovedsak utlendinger som ikke har dokumentert fullført grunnskole og som derfor ikke har rett til videregående opplæring i Norge.

En ungdom som har gått norsk grunnskole har per definisjon fullført ungdomsskolen, selv om han/hun mangler karaktervurdering i ett, mange eller i alle fag på vitnemålet. Uavhengig av resultatene har eleven rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven §3-1 uansett.

På videregående skole må derimot alle fag fullføres. Der vil derfor en løsning med å ta enkelte fag som privatist være mer aktuelt, kombinert med å få utvidet ungdomsretten med et eller to år.

Søk på særskilt grunnlag

Selv om skolen ikke har vurderingsgrunnlag på deg i et eller flere fag, på grunn av annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold, kommer du likevel inn på videregående skole. Forskjellen er at du må søke på særskilt grunnlag. Du kan lese mer om dette på vilbli.no.

Ta kontakt med rådgiver på skolen din eller PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), som hjelper deg med dette. Husk at søknadsfristen da vil være tidligere enn vanlig søknadsfrist for videregående opplæring.

Les også artikkelen om rett på tilpasset opplæring for mer informasjon.

Her finner du reglene for føring av fravær:

* Forskrift til Opplærinsglova § 3-41

Signatur Redaksjonen, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har elever lov til å streike?
Hei Takk for hyggelig tilbakemelding!  Som elev får du fravær hvis du uteblir fra undervisningen på grunn av streik. Det er likevel ikke noe for...
Hvor mange dager kan man være vekke fra skolen?
Hei, og takk for spørsmål!   Alt fravær fra ungdomsskolen (8.-10. klasse) skal føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. ...
Kan man få gyldig fravær på grunn av begravelse?
Hei Jeg kondolerer! Få foreldrene dine til å skrive en bekreftelse om hvorfor du søker fri og lever denne til rektor. Det er vanlig å få fri til ...
Vil fraværet mitt fra ungdomsskolen påvirke meg senere i livet?
Hei Det er kun karaktereren dine som teller når du skal søke videregående, det vil si at hvor mye fravær du har hatt på ungdomsskolen ikke har n...
Kan jeg få politisk fravær for valgkamparbeid når jeg går på ungdomsskolen?
Hei, flott du tar kontakt! Reglene for fravær på ungdomskolen er noe forskjellig fra videregående der man har mulighet til kreve inntil 10 dager ...
Politisk fravær i ungdomsskolen
Hei  I utgangspunktet så skal politisk fravær, og alt annet fravær, føres opp på vitnemålet. Reglene i grunnskolen er annerledes enn reglene...
Jeg er interessert i å delta i en elevstreik mot fraværsgrensa og jeg lurer på om det noen aldersgrense på å være med. Man får utdelt politisk fraværsbevis, men vil det gjelde for meg som går i 8. klasse?
Hei Takk for din henvendelse! Det er mange elever som har tenkt til å delta i elevstreik! Har elevrådet ved din skole lagt noen planer for streiken...
Hva er konsekvenser av ugyldig fravær på ungdomsskolen?
Hei. I artikkelen under svaret har vi samlet den viktigste informasjonen rundt fravær på ungdomsskolen. Har du flere spørsmål, kan du gjerne snak...
Skulker skolen mye. Konsekvenser?
Hei og takk for spørsmål!   Skulking av skolen fører til konsekvenser i en eller annen grad. Selv om dere ikke har fått noen av skolen hitil, h...
Hvordan skrive en bra feriesøknad?
Hei Jeg tipper du mener en søknad til skolen om fri utenom skolens feriedager?   Alle skolene har et regelverk knyttet til dette, tipper det ligg...
Vil skulke skolen.    
Hei   Du skriver at du er redd for å bli fersket, men at du samtidig har det veldig gøy når du skulker. Jeg kan forstå at det er spennende når...
Hvordan få legeerklæring for fravær?
Hei Du kan spørre om å få komme til hos en annen lege enn den som er fastlegen din. En har kun «rett på» å komme til fastlegen sin. Men om du ...
Kan jeg få fri noen dager etter dødsfall?
Hei, flott du tar kontakt Løsningen på situasjonen din er å fjerne fravær i etterkant på grunn av helsegrunner eller søke om permisjon av velfe...
Kan skolen kontakte barnevernet på grunn av fravær?
Hei Skolen har plikt til å varsle barnevernet hvis de er bekymret for om du har det bra eller får den oppfølgingen du har krav på. Grunnen er at ...
Hvilke fylker gir gyldig fravær for klimastreik?
Hei Det finnes ikke noen nasjonal oversikt over dette, det enkleste er om du tar kontakt med din kommune/ditt fylke, eller aller helst ledelsen ved d...
Jeg er veldig ofte syk. Er det normalt?
Hei I perioder kan en være mye syk. Det kan være at du blir smittet med forkjølelse av andre og at u får redusert helse. Da er det lettere å b...
Jeg har vært borte fra skolen i 10 dager og alle er på grunn av at jeg har vært syk. Kan læreren min lure på om jeg virkelig har vært syk, har de lov til det? Og er dette mye fravær?
Hei Hvis du er syk i mer enn tre dager på rad, så kan du gå til fastlegen din og be om dokumentasjon på at du er syk. Etter tre sykdomsdager så ...
Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen i ungdomsskolen?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Vi skjønner at du er nervøs for dette, og det er bra at du tar fremtiden din på alvor! Vi tenker at du bør snakke...
Hva mener skolen når de sier at man kan ha opptil 14 dager fravær? Jeg lister også med å komme meg opp om morgenen, hva kan jeg gjøre?
Hei Det er litt vanskelig å svare på den første delen av spørsmålet ditt, for det finnes ingen lover eller regler som sier noe om at man kan ha ...
Se alle