Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Du har rett på tilpasset opplæring

skoleskilt (colourbox.com)

Vanskelig å lære på den måten læreren din underviser på? Eller kanskje du er blant dem som føler at du ikke får nok utfordringer i timene? Si fra, for du har rett til at undervisningen tilpasses deg.

Offentlig og kvalitetssikret
skoleskilt (colourbox.com)

Opplæringsloven § 1-3:

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at elevene får best mulig utbytte av opplæringen og kan for eksempel gjelde:

  • Organisering av opplæringen
  • Valg av arbeidsmåter og metoder
  • Variasjon i arbeidsoppgaver
  • Bruk av lærestoff
  • Variasjon i bruk av læringsstrategier
  • Ulikt tempo og progresjon i opplæringen
  • Vanskegrad i oppgaver
  • Ulik grad av måloppnåelse

Tilpasset opplæring handler også om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

Om eleven har behov for spesialundervisning, må ses i sammenheng med skolens arbeid med tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til spesialundervisning (opplæringslova § 5–1).

 

Skolen har et ansvar

Du og skolen har et felles ansvar for at du skal lære. Du plikter å delta i undervisningen, følge med og gjøre ditt beste. Samtidig skal skolen og lærerne legge opp undervisningen på en måte som gjør at du klarer å lære og få framgang i fagene. I fellesskap må du og lærerne avtale hvilke arbeidsmåter som fungerer for deg. Du skal også få hjelp ut i fra det nivået du er på i fagene. Dette gjelder både riktig hjelp fra lærerne i timene, men også oppgaver og prosjekter som er tilpasset ditt nivå. I tillegg skal klassen/gruppen du er en del av ikke være så stor at læring blir vanskelig. I klassen skal du både ha god mulighet og trygghet til å lære, samt føle at du hører til sosialt.

Hjemmel: Opplæringslova §§ 1-2, 3-4, 5-1, 5-3, 5-4 og 5-5

 

Ta ansvar for egen læring!

Det er viktig å huske på at læreren har mange elever å ta seg av i klassen. Du kan derfor ikke forvente at alle skoletimer skal gi deg like stort utbytte. Alle elever har forskjellige behov, og det viktige er derfor at undervisningen og arbeidsmåter varieres. Ta ansvar for egen læring og gjør alltid ditt beste, også i timer der undervisningen ikke er akkurat slik du helst ønsker!

 

Rett til spesialundervisning

Alle elever har rett til en likeverdig opplæring. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever spesialundervisning. Det er vanligvis PP-tjenesten som gjør en vurdering av hvorvidt man har rett til spesialundervisning. Spesialundervisning kan være ekstra hjelp i noen skoletimer, tilgang til en ekstra lærer eller at man får følge et eget undervisningsopplegg, egne lærebøker eller liknende. Elever som får spesialundervisning skal ikke ha flere timer enn andre elever. Det skal utvikles en egen individuell opplæringsplan som viser mål og innhold i opplæringen for elever som har rett til spesialundervisning. Retten til spesialundervisning omfatter også rett til spesialutstyr som noen elever trenger for å gjennomføre opplæringen.

Lurer du på om du kan ha rett til spesialundervisning? Både elever og foreldre kan be skolen utrede behovet for spesialundervisning, altså be om en vurdering fra PPT. Skolen har også en egen plikt til å undersøke behovet. Barn som er fylt 15 år skal selv samtykke til en slik utredning og eventuell spesialundervisning.

Hjemmel: Opplæringslova Kapittel 5 - Spesialundervisning

 

- Jeg får ikke nok utfordringer

Retten til tilpasset opplæring i skolen innebærer at også flinke elever skal få utfordringer og opplæring tilpasset sitt nivå. Hvis du synes det dere jobber med i klassen er for enkelt, er det viktig å si ifra. Læreren din i fagene, kontaktlæreren din og du selv må sammen bli enige om hvordan du kan få utfordringer som passer bedre til ditt nivå i de aktuelle fagene. Du har også rett til et godt læringsmiljø der du faktisk har gode muligheter til å lære. Dersom det er mye uro i klassen eller vanskelig for deg å prestere der av andre grunner, er det utrolig viktig at skolen får beskjed slik at de kan sette inn tiltak for å endre situasjonen.

I en del tilfeller vil det være mulig å få følge fag på høyere nivå, eksempelvis fag fra Vg1 mens man går i 10. klasse, ta flere fag av gangen for å bruke kortere tid totalt på å fullføre VGS, eller følge universitetsfag parallellt med at man fremdeles er elev på videregående. Fag du eventuelt ikke får valgt gjennom skolen din, kan du også vurdere å ta på egen hånd som privatist dersom du vil ha større arbeidsbelastning og utfordringer.

 

Elevorganisasjonen og elevombudet kan hjelpe deg

Disse kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre om skolen ikke lytter til dine behov. Ta kontakt med fylkeskommunen og spør om det finnes et elevombud der du bor. Hvis ikke så har uansett Elevorganisasjonen veldig mye informasjon, og de hjelper deg med å finne svar på de spørsmål du har.

 

Signatur utdanningsrådgiveren, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Violetta
0
08.11.2014 15:09:41
Jeg må ha tilpassing i undervisninga fordi jeg har ADHD

Spørsmål og svar

Hvor mye fravær kan man ha hver termin?
Hei, og takk for spørsmål!   Skolene skal ikke ha regler for for mange prosent fravær som fører til at man ikke får karakter i faget. Det er s...
Kan man slippe fremmedspråk på VGs?
Hei, På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det obligatorisk med et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Det er ikke mulig å få f...
Er det sammenheng mellom angst, depresjon og hukommelse?
Hei Takk for spørsmålet. Det er mange som strever med angst og depresjon som opplever seg selv som mer glemske enn de er til vanlig. Forskning ty...
Har jeg dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Dyskalkuli eller tallblindhet er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk. Dyskalkuli er ...
Hvordan kan jeg få 5 i snitt?
Hei Takk for spørsmålet! Du har ett år igjen på grunnskolen og du er nå klar for å forbedre både studieteknikk og karakterer. For meg høres ...
Jente 16:mobbet,vondt i kroppen, er stressa og nervøs
Hei Tusen takk for at du skriver til oss. Det et fint at du stiller spørsmål når du merker at ting ikke er greit for deg. Det er vondt å lese at ...
Har vært syk i to uker. Har jeg rett til fritak på prøver som kommer rett etter jeg er tilbake på skolen?
Hei Takk for din henvendelse! Håper du er på bedringens vei! Det bør ikke være ukjent for læreren din at du har vært borte i to uker og dermed ...
Har mye fravær. Lei av skolen. Hvordan bli mer motivert?
Hei, og takk for spørsmål! Så bra at du liker ung.no, det blir vi glade for å høre! :)   Det å være skolelei skjønner jeg godt at ikke er ...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Blandet utviklingsforstyrresle, hva betyr det?
Hei Takk for at du tar kontakt og deler dine opplevelser om hvordan det er å få en diagnose. Du er ikke alene om å føle at det er forvirrende ell...
Jeg blir fort ukonsentrert og mister lett fokus.
Hei Takk for at du skriver til oss. Du beskriver at du strever med konsentasjon og å komme i gang med lekser. Det høres,også ut som du er sliten,...
Varer lærevansker livet ut?
Hei Jente 18 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Varer lærevansker livet ut? Det kommer an på hvordan lærevansker du har. For eksempel ka...
Kan eg gå på heimeskule etter halve 10.ende?
Hei gutt 15 år. Takk for spørsmålet ditt!Det er fullt mulig med hjemmeskole selv om du er kommet så langt ut i skoleåret. Når det er sagt så e...
Kan det hende at man må gå på nytt?
Hei For å ha rett til inntak på vg2 er det et krav at alle fag på vg1 er fullført og bestått. Kravet for å gå videre til vg2 er altså at du ...
Hvis jeg får diagnosen ME, er det mulig å få noe hjemmeundervisning eller en slags ordning at jeg kan levere oppgaver på internett?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Jeg forstår at du ikke vil droppe ut av skolen, og synes det er veldig bra du utforsker andre muligheter. Skolen...
Jeg blir så presset på skolen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre
Hei Tusen takk for spørsmålet ditt, jente 17 år! Det høres ut som at du har det fryktelig vanskelig nå. Du lider av en spiseforstyrrelse og du ...
Kan mor som også er verge være arbeidsleder,og også jobbe hos meg 2-3 vakter i uka?
Hei I utgangspunktet er det mulig at pårørende og/eller verge kan være arbeidsleder dersom brukeren ikke kan gjøre det selv. Det er derimot stren...
Jeg er lei av å ta det gradvis på skolen!
Hei Takk for spørsmålet!Som 19 åring er du myndig og følger opp samarbeidet med skolen selv. Foreldrene har kun noe de skulle sagt hvis du ønske...
Lærerne mine vet at jeg går til psykolog pga sosial angst og depresjon, men de har ikke snakket med meg om det eller gjort noen ting. Hva skal lærerne gjøre i en sånn situasjon?
Hei   Takk for at du stiller dette spørsmålet til oss.Du skriver at du har sosial angst og depresjon og går til psykolog. Etter at skolen og læ...
Se alle