Hopp til hovedinnholdet

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

PP-tjenesten er for barn og ungdom som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Den hjelper skolene med å sikre at alle som trenger det får hjelp og støtte.

Offentlig og kvalitetssikret
PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)
TILRETTELEGGING: PPT hjelper blant annet de som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller huske det du har lært tidligere.

Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkelte elevs forutsetning og behov.

PP-tjenesten arbeider med:

Lære- og fagvansker

De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere. De gir også hjelp ved større og sammensatte problemer. For eksempel hjelp ved:

 • Matematikkvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Andre lærevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Vansker med oppmerksomhet
 • Språkvansker

De gir også hjelp og oppfølging ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse(asperger og autisme), psykisk utviklingshemming, emosjonelle og sosiale vansker, og atferdsvansker.

 

Psykiske vansker

De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet. Eksempler på vansker kan være:

 • Mye å tenke på
 • Depresjon
 • Angst
 • Rus
 • Alvorlig sykdom i familien
 • Aggresjon/vold
 • Skolevegring
 • Lav selvfølelse
 • Spille/nettavhengighet
 • Søvnvansker
 • Identitet

 

Læringsmiljø

De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift. Grunner til mistrivsel kan være:

 • Læringsmiljø
 • Mobbing
 • Ensomhet

 

Hvem jobber i PP-tjenesten?

På PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT der du bor vil kunne variere litt. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.

Hvem kan søke hjelp?

Krav om PPT står i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn og unge med særlige opplæringsbehov i kommunen. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT. Mange PP-tjenester har kontaktpersoner og faste kontordager ved de videregående skolene. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften. Foresatte kan også ta direkte kontakt med dem.

 

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

Utredning

Gjennom samtale/intervjuer, observasjon og testing får PPT et mest mulig fullstendig bilde av elevens forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering

PPT foretar en vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også råd om:

 • spesialundervisning,
 • fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål,
 • inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen
 • og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

Oppfølging

PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre og lærere i skolen. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
19.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

 Spørsmål om ADD og medisiner. Spørsmål om skolehverdagen. 
Hei kjære deg. Du har vært til utredning for ADD. Testene kan tyde på at du har kraftig ADD og spesialisten skulle snakke med legen din om mulige ...
Hva er forskjellen på en psykolog og en terapeut?
Hei Du skriver at du skal starte og gå i terapi og lurer på hva det er som er forskjellen på en psykolog og en terapeut. Psykologer har psykolog...
Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
Er det gratis med psykolog?
Hei Det å gå til psykolog er gratis om man blir henvist av helsesøster eller skolelege til skolepsykologen. Eller til BUP/DPS tjenesten.  Du kan...
 Jeg er føler meg som en skuffelse ovenfår familen min.
Hei Du beskriver situasjonen din godt.  Du forteller om oppmerksomhet hjemme som ikke blir positiv, og du ser at dette blir vanskelig.  Du kjenner ...
Kjæresten truer med å ta sitt eget liv om jeg slår opp, hva skal jeg gjøre?
Hei Dette bør du først og fremst snakke med en voksen om. Om han virkelig vurderer å ta sitt eget liv, er ikke dette en situasjon du skal sitte me...
Kan jeg ta hvilke programfag jeg vil på påbygg?
Hei, så fint at du kontakter Ung.no!Du kan velge ett av 140-timers programfagene som du finner under disse lenkene:   Formgivingsfag Realfag ...
Jeg har slitt mye med depresjon og angst.
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Jeg forstår at det er frustrerende og vondt for de...
Hvordan kan jeg finne ut om jeg har dysleksi?
Hei Du forteller at du er usikker å om du har dysleksi. Du skriver at du ønsker å få dette utredet, men er redd for resultatet av en utredning. J...
Kan jeg teste meg for dysleksi på nett?
Hei og takk for spørsmål Det er ikke mulig å teste seg selv for dysleksi på nett. Hvis du lurer på om du har lese- og skrivevansker er det lurt...
Finnes det utdanninger som ikke krever studiekompetanse?
Hei Det er flott at du vil ta utdanning selv om du er syk! Vi forstår godt at du gjerne vil være som alle andre og selvsagt skal du ha som mål at ...
Kan jeg ta muntlig eksamen skriftlig?
Hei Det er mulig å søke om en annen eksamensform som en særskilt tilrettelegging av eksamen, slik det står i forskrift til opplæringsloven § 3....
Hvordan reagerer en mobber og andre folk hvis offeret tar selvmord?
Hei Jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.noDu har haket av sorg og du stiller et spørsmål knyttet til selvmord pga. mobbing. Jeg vil svare ...
Kan jeg "vokse" av meg diagnosen ADHD?
Hei Du spør om du kan "vokse" av deg diagnosen ADHD. Det kan vi ikke svare på i ung.no. Det vi vet er at noen får det bedre eller "vokser" av seg...
Kan jeg ha dysleksi?
Hei Det er vanskelig å si noe om du kan ha dysleksi eller ikke. Du skriver at du ikke har noe problem med å skrive eller lese, men at du leser sakt...
Er dårlig i matte
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at du har blitt utredet, høres ut som PPT, og at du har fått støtteundervisningen. Støtteundervisningen e...
Har jeg konsentrasjonsvansker?
Hei Takk for at du skriver til Ung.no, gutt 20 år. Det er mye som påvirker konsentrasjonen, og det du beskriver som utfordringer har nok bare på...
Hun sliter med å si "R" og bli mobbet for det.
Hei jente (13) Takk for at du skriver til oss og flott at du ønsker hjelp til noe du synes er vanskelig. Det er ikke greit at du blir mobbet! Det e...
Jeg klarer ikke å si R. Jeg må lære det raskt! HVORDAN?!
Hei, og takk for at  du skriver til ung.no!   Jeg forstå at det er et problem for deg at du ikke kan si bokstaven R. Å unngå alle ord som inneh...
Se alle