Når du får en oppgave på skolen, kan det noen ganger friste å bare begynne å skrive med en gang. Men kanskje forstår du ikke helt hvordan du skal svare på den. Eller du vet ikke hva du skal ha med. Da kan det være lurt å ta seg god tid i starten til å forstå hva oppgaven egentlig handler om.

Les oppgaveteksten

Oppgaveteksten inneholder ofte noen nøkkelord du er nødt å ha med. Dette kan blant annet være:

 • hvilken sjanger du skal skrive
 • hvilken lengde som kreves
 • hvilken målgruppe du skal nå

Slike nøkkelord kan være lurt å streke under eller «gule ut». Les også gjennom eventuelle vedlegg, disse inneholder informasjon det er forventet at du skal bruke i oppgaven.

Skaff deg oversikt

Hva vet du om emnet du skal skrive om fra før? Skriv det ned slik at du har det foran deg. Visualisering er alltid en bra plass å starte.

Har du tilgang på nett? Da kan et enkelt google-søk være til hjelp for å få noen tips til hva du kan ta med i oppgaven.

Sett opp disposisjon

Lag deg en oversikt over hva som skal hvor i teksten din. Hva er problemstillingen din? Hva skal innledningen din inneholde? Om du skriver skjønnlitteratur bør du ha klart for deg hvordan du skal avslutte teksten din.

Sitter du fast på selve problemstillingen? Nasjonal digital læringsarena (Ndla) har noen gode tips til hvordan lage en god problemstilling. I boksen under kan du lese en oppsummering med fem gode råd til arbeidet med problemstillingen.

 • arrow_drop_down_circle  Hvordan bestemme om en problemstilling er god
  NDLA gir følgende råd når man skal bestemme seg for problemstilling:

  • Hva er det problemstillingen gir dere ny kunnskap om?
  • Er problemstillingen avgrenset slik at dere kan besvare den i løpet av tiden som er til rådighet?
  • Dersom dere har en presis problemstilling: Hva er avhengig og uavhengig variabel i problemstillingen?
  • Dersom dere er usikker på dette: Hvilke mulige sammenhenger og påvirkningsforhold vil dere se nærmere på? Hvilke variabler må dere undersøke for å få kunnskap om disse sammenhengene?
  • Er problemstillingen formulert slik at dere bare får bekreftet ting som dere allerede tror, eller åpner den opp for at dere faktisk kan finne ut noe nytt?

Skriv for å få ut tankene dine

Bare begynn å skrive. Skriv det du tenker, prøv å filtrere så lite som mulig. Få ut tankene du har, for så å gå gjennom etterpå og velg ut hva som er relevant for nettopp denne oppgaven. Hvis du skriver saktekst må du ta med, og beskrive, relevante faguttrykk/begrep.

Jobb med strukturen

God struktur gjør det lettere å lese oppgaven din. Kommer de ulike elementene inn på riktig sted? Har du problemstillingen tydelig formulert i innledningen? Er det en tydelig sammenheng mellom det du har skrevet?

God struktur er viktig, men hjelper lite dersom du ikke faktisk svarer på det oppgaven spør om. Har du fått med deg alle elementene oppgaven ba om? Les gjennom nøkkelordene du har streket under og pass på at disse er med og brukt på riktig måte.

FAKTA

Seks tips til når du skal skrive oppgave

 1. Les oppgaveteksten: Ta deg tid til å forstå hva du faktisk skal svare på.
 2. Skaff deg oversikt: Skriv ned hva du allerede vet om emnet.
 3. Lag en plan for oppgaven: Tenkt gjennom hvordan du skal starte og slutte oppgaven.
 4. Begynn å skrive: Få ut tankene dine, og ikke vær veldig kritisk til hva du skriver.
 5. Jobb med strukturen: God struktur gjør det lettere å lese.
 6. Rett slurvefeil: Sjekk om det er skrivefeil, og vær sikker på at alle kilder er listet opp.

Rett slurvefeil før levering

Helt til slutt ser du over alle ord og setninger, se opp for eventuelle skrive- og grammatikkfeil. Har du husket å henvise til og liste opp alle kildene du har brukt?

Se noen nyttige videoer på skrivesenteret.no.