Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

Hvordan settes ordens- og oppførselskarakterer?

Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Karakteren din i orden og oppførsel settes ut fra hvor godt du har fulgt skolens ordensreglement. Men hva kan egentlig stå i dette reglementet, og hva kan straffen bli om du bryter det? Her får du en oversikt.

Offentlig og kvalitetssikret

Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og oppførsels-/atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

 

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og oppførsel/atferd er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

 

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

  • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
  • Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
  • Gutt (17) fikk Lg i oppførsel etter at han slo ned en medelev i storefri

 

 

Anmerkninger, bortvisning, sanksjoner og straff

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.

 

Kilde/ tekst: Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hvis du får lite god på orden og atverd
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det finnes ikke noe fasitsvar på spørsmålet ditt. Hvorvidt en arbeidsgiver i det hele tatt ønsker å se på v...
Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Hvorfor er det ikke lov å snuse på skolen?
Hei, flott du tar kontakt Det er lovbestemt at elever på grunnskole og videregående ikke har lov til å benytte tobakk (Røyk og snus) i skoletiden...
Hvor lenge kan man utvises fra skolen?
Hei Skoler kan utvise elever for inntil fem dager dersom eleven "alvorlig eller gjentatte ganger" bryter reglementet. Det skal være tydelig i reglem...
Kan jeg nektes å ha på caps i timen?
Hei, flott du tar kontakt Det er opp til skolen om de vil ha regler som sier at det ikke er tillatt f.eks. å ha på caps inne, men da må de ha dett...
Er det noen regler for bruk av palestinaskjerf på skolen?
Hei Takk for spørsmålet. Alle regler skal stå i ordensreglementet. Noen skoler pålegger elevene å låse inn yttertøy i skap eller henge det fra...
Jeg fikk anmerkning for å komme fire minutter for sent av personlige grunner.
Hei Takk for spørsmålet. Ja, skolen har lov til å sette anmerkning hvis du kommer for sent, uavhengig av grunn. Denne gangen hadde du en personlig...
Kan skolen tvinge meg til å ta rustest?
Hei Takk for spørsmålet. Nei, skolen kan ikke tvinge deg til å ta rustest. Men hvis skolen har mistanke om at du møter ruset på skolen, kan de m...
Gjelder nedsatt orden- og atferdskarakterer fra 8. klasse for vitnemålet i 10.klasse? 
Hei! Nei, vurdering i orden og atferd fra åttende klasse vil ikke vises på vitnemålet ditt.  Det er kun vurdering i orden og atferd fra siste ha...
Hvor lang tid kan læreren bruke fra anmerkningen gis, til jeg får den?
Hei Det er ingen frister eller regler på dette. Lærerne har en travel hverdag, og det er ikke alltid at vi rekker å skrive inn anmerkningene på d...
Jeg fikk en urettferdig utvisning!
Hei Takk for spørsmålet. Du bør ikke møte opp på skolen når du er utvist. Hvis du ikke er enig i det skolen har gjort, kan du klage på utvisni...
Hvordan kan jeg unngå å få anmerkninger?
Hei Takk for spørsmålet. Jeg synes ikke 5 anmerkninger er veldig mye. Det vil si at de aller fleste skoledagene har du ikke fått anmerkning. Hva h...
Blir det vanskeligere å få jobb med NG i oppførsel?
Hei Takk for spørsmålet. Du fikk varsel om nedsatt halvårskarakter i orden og oppførsel før jul. Nå har du fått et nytt varsel om nedsatt stan...
Skulket skolen - fikk både anmerkning og fravær
Hei Takk for spørsmålet. Du kan sjekke skolens ordensreglement. Brudd på ordensreglementet kan gi anmerkning. Det vanligste er at elever som skulk...
Må være ute i friminuttet - har skolen lov til å gi oss kollektiv straff?
Hei Takk for spørsmålet!Det er ikke lov til å gi kollektiv straff i skolen. Men skolen/kommunen kan fastsette regler for hvor dere får være i f...
Hvordan kan jeg finne ut hvor mange anmerkninger jeg har?
Hei Det må du høre med kontaktlæreren din om, han/hun har kontroll på dette, og det skal ikke være noen grunn til at du ikke kan få vite dette....
Kan læreren ta gjenstander fra elever med makt?
Hei Takk for spørsmålet.Dere elever skal følge ordensreglementet. Står det noe der om at kjeks og godteri er forbudt? I så fall kan læreren nek...
Går det an å få god utdannelse med dårlig orden og atferd karakter?
Hei Takk for ditt spørsmål! Karakterene i orden og oppførsel har ingenting å si når du søker videregående. Du kan altså ta utdannelse i for ...
Betyr det noe at jeg får nedsatt i orden og adferd?
Hei Når du etter hvert skal søke på videregående skole konkurrerer du med karaktersnittet ditt fra vitnemålet i 10.trinn. Karakteren i orden og ...
Se alle