Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
Gutt spiller på PC (colourbox.com)

A-Å

Hvordan settes ordens- og oppførselskarakterer?

Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Karakteren din i orden og oppførsel settes ut fra hvor godt du har fulgt skolens ordensreglement. Men hva kan egentlig stå i dette reglementet, og hva kan straffen bli om du bryter det? Her får du en oversikt.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og oppførsels-/atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

 

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og oppførsel/atferd er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

 

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

  • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
  • Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
  • Gutt (17) fikk Lg i oppførsel etter at han slo ned en medelev i storefri

 

 

Anmerkninger, bortvisning, sanksjoner og straff

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.

 

Kilde/ tekst: Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Får læreren lov til å gi anmerkninger uten å gi advarsel og uten å si ifra?  
Hei Takk for spørsmålet. Du må regne med å få anmerkning hvis du bryter skolens ordensreglement. Det er ikke noe krav om at læreren skal advare...
Hva skjer hvis jeg får nedsatt orden og oppførsel?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var leit å høre at dere har kommet i en situasjon med politiet. Nedsatt i orden og oppførsel skal ikke ha noe...
Hvor lenge kan man utvises fra skolen?
Hei Skoler kan utvise elever for inntil fem dager dersom eleven "alvorlig eller gjentatte ganger" bryter reglementet. Det skal være tydelig i reglem...
Må jeg melde ifra til læreren hver gang jeg er for syk til å gjøre lekser?
Hei Takk for spørsmålet. Hva står det om hvordan du skal melde ifra om sykdom i ordensreglementet? Når du er syk, skal du melde ifra om dette på...
Hvor kan jeg sjekke hvor mange anmerkninger jeg har?
Hei Dette varierer fra skole til skole. Noen skoler har datasystemer hvor foreldre kan sjekke dette, mens du ved andre skoler er nødt til å spørre...
Hvorfor er det ikke lov å snuse på skolen?
Hei, flott du tar kontakt Det er lovbestemt at elever på grunnskole og videregående ikke har lov til å benytte tobakk (Røyk og snus) i skoletiden...
Gjelder ordensreglementet hjemme?
Hei Takk for spørsmålet.Ordensreglementet gjelder på skolens område og i skoletiden. Ved krenkelser kan det også gjelde utenom skoletid, hvis ha...
Får jeg nedsatt ordenskarakter med 5 anmerkninger?
Hei Som regel setter ikke skolen ned ordenskarakteren din dersom du har bare 5 anmerkninger. Samtidig kommer det an på typen anmerkning, og alvorlig...
Kan jeg nektes å ha på caps i timen?
Hei, flott du tar kontakt Det er opp til skolen om de vil ha regler som sier at det ikke er tillatt f.eks. å ha på caps inne, men da må de ha dett...
Har karakter i orden og oppførsel noe å si for videre skole eller jobb?
Hei Det kan hende at denne hendelsen gjør at du får nedsatt karakter i oppførsel, men det er ikke helt sikkert. Uansett, så vil dette gjelde for ...
Har fått brev om at jeg har 12 anmerkninger og har/kommer til å få nedsatt. Hva betyr det for meg?
Hei Takk for din henvendelse! Det er nok ikke karakteren du får på en prøve som blir nedsatt. Hvis du har 12 anmerkninger kan det betyr at du får...
Hvorfor får ikke lærere anmerkning når de kommer for seint?
Hei Du tar opp et interessant og viktig tema i spørsmålet ditt, og det er helt klart viktig at lærerne tenker gjennom dette. Det er ikke i orden d...
Jeg føler meg urettferdig behandlet på skolen og får anmerkninger for ting jeg ikke har gjort. Hva skal jeg gjøre?
Hei Så dumt at du føler deg urettferdig behandlet. Dette er ingen god følelse, og forhåpentligvis går det an å ordne opp i dette. Dersom du vir...
En medelev gikk gjennom mine private eiendeler på skolen!
Hei Takk for spørsmålet. Dette kan være et brudd på skolens ordensreglement. Det kommer an på hva som står i ordensreglementet. Hva om dere b...
Er det lov å ha på hette i timen?
Hei Det er ikke noen nasjonale retningslinjer for om du kan ha på hette i timen. Om det ikke er lov vil det stå i ordensreglementet til skolen du g...
Kan skolen nekte meg i å gå på butikken?
Hei Takk for spørsmålet.Skolen kan ha regler for hvor du kan gå i friminuttene og ikke. Da må dette stå i ordensreglementet. Det er ikke så van...
Ble tatt i plagiat, og blir nedsatt i orden og oppførsel i Vg1. Hva vil det si for Vg3? 
Hei,  og takk for ditt spørsmål!  Det er kun "karakteren" du har fått i orden og oppførsel i Vg3 som vil stå på vitnemålet ditt. Men karakt...
Kan jeg få anmerkning for å komme to minutter for sent?
Hei Takk for spørsmålet. Hvis du kommer for sent, må du regne med å få anmerkning. Det er lurt at det står noe om dette i ordensreglementet sli...
Se alle