Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Hvordan settes ordens- og oppførselskarakterer?

Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Karakteren din i orden og oppførsel settes ut fra hvor godt du har fulgt skolens ordensreglement. Men hva kan egentlig stå i dette reglementet, og hva kan straffen bli om du bryter det? Her får du en oversikt.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og oppførsels-/atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

 

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og oppførsel/atferd er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

 

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

  • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
  • Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
  • Gutt (17) fikk Lg i oppførsel etter at han slo ned en medelev i storefri

 

 

Anmerkninger, bortvisning, sanksjoner og straff

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.

 

Kilde/ tekst: Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Jeg og to venner liker å tulle og bryte regler, og greier ikke skjerpe oss. Hva kan vi gjøre?
Hei Dette høres ut som et typisk problem for 13 år gamle gutter, og ikke noe dere er alene om. Samtidig betyr ikke det at det er riktig å oppføre...
Kan skolen straffe oss for at vi spilte pengespill og beskylde oss for falsk identitet?
Hei Takk for din henvendelse! Har skolen straffet dere fordi dere spilte pengespill på skolen? Å spille pengespill i skoletiden er nok noe skolen i...
Blir anmerkninger slettet etter 1. termin?
Hei Ja, som oftest starter man på nytt ved ny termin. Les gjennom skolens reglement for å være helt sikker. Dette skal ligge på skolens hjemmesi...
Hvis man får nedsatt i orden til 1. Termin (3.vgs), vil den også komme når man får vitnemålet til våren?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Dette skal ikke ha noe å si for orden - eller atferdskarakteren din til våren, så lenge du ikke får nedsatt i a...
Får usanne anmerkninger!
Hei Takk for spørsmålet!  Det er fint at du har oversikt over anmerkningene og hvilke som er usanne.  Kan du ta med deg oversikten til rektor o...
Hvor kan jeg sjekke hvor mange anmerkninger jeg har?
Hei Dette varierer fra skole til skole. Noen skoler har datasystemer hvor foreldre kan sjekke dette, mens du ved andre skoler er nødt til å spørre...
Er det å stenge nettet i timen en straff?
Hei Læreren styrer nett-tilgangen i timen, og det regnes ikke som en straff når nettet skrus av. Som elev skal dere følge ordensreglementet og IKT...
Har læreren min rett til å sette en ordensanmerkning på meg når jeg har vært på elevrådsmøte?
Hei Dette har i utgangspunktet ikke læreren din lov til å gjøre. Elevrådsarbeid skal ikke føre til fravær/anmerkninger. Dersom dere hadde en av...
Står orden- og oppførselskarakteren fra alle årene på vitnemålet?
Hei!   Det er ordens- og oppførselskarakteren din fra 3. året som vil være på vitnemålet ditt. Fraværet derimot vil stå fra alle årene. ...
Kan jeg nektes å ha på caps i timen?
Hei, flott du tar kontakt Det er opp til skolen om de vil ha regler som sier at det ikke er tillatt f.eks. å ha på caps inne, men da må de ha dett...
Får læreren lov til å gi anmerkninger uten å gi advarsel og uten å si ifra?  
Hei Takk for spørsmålet. Du må regne med å få anmerkning hvis du bryter skolens ordensreglement. Det er ikke noe krav om at læreren skal advare...
Jeg har dårlig samvittighet fordi læreren min ble sint på meg.
Hei Her tenker jeg at det viktigste er i orden: du har lært at det ikke var lov, og har fått kjent på hvordan dårlig samvittighet føles ut. Side...
Kan læreren gi meg anmerkning for banning?
Hei Så fint at du bruker ung.no!Slik jeg forstår deg, har du fritak i noen fag som innebærer at du har da fri fra undervisning. Det er viktig for ...
Har læreren rett til å gi oss anmerkning?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Anmerkninger er lærernes måte å notere brudd på skolens ordensreglement. Ordensreglementet skal inneholde regler...
En venninne har kopiert noe av meg på en innleveringsoppgave, kan jeg få stryk og nedsatt ordenskarakter ?
Hei!   Hvis venninna de har brukt det du har skrevet, men gjort det til sitt eget er det ikke sikkert det blir plagiat. Det spørs hvor mye direkte...
Må være ute i friminuttet - har skolen lov til å gi oss kollektiv straff?
Hei Takk for spørsmålet!Det er ikke lov til å gi kollektiv straff i skolen. Men skolen/kommunen kan fastsette regler for hvor dere får være i f...
Gjelder nedsatt orden- og atferdskarakterer fra 8. klasse for vitnemålet i 10.klasse? 
Hei! Nei, vurdering i orden og atferd fra åttende klasse vil ikke vises på vitnemålet ditt.  Det er kun vurdering i orden og atferd fra siste ha...
Er det tillat å gå på do i timen?
Hei Skolen kan lage regler om at dere skal gå på do i friminuttet. Likevel skal det ikke gå utover helsa di. Det vil si at hvis du trenger å gå ...
Får jeg nedsatt ordenskarakter med 5 anmerkninger?
Hei Som regel setter ikke skolen ned ordenskarakteren din dersom du har bare 5 anmerkninger. Samtidig kommer det an på typen anmerkning, og alvorlig...
Se alle