Hopp til hovedinnholdet

Hvordan settes ordens- og oppførselskarakterer?

Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Karakteren din i orden og oppførsel settes ut fra hvor godt du har fulgt skolens ordensreglement. Men hva kan egentlig stå i dette reglementet, og hva kan straffen bli om du bryter det? Her får du en oversikt.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og oppførsels-/atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

 

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og oppførsel/atferd er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

 

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

  • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
  • Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
  • Gutt (17) fikk Lg i oppførsel etter at han slo ned en medelev i storefri

 

 

Anmerkninger, bortvisning, sanksjoner og straff

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.

 

Kilde/ tekst: Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Får jeg erstatning for energidrikken læreren helte ut?
Hei Takk for spørsmålet! Er det regler for energidrikk eller tilsvarende drikke i ordensreglementet? Læreren kan bare ta drikken hvis det står a...
Vi får anmerkning for ikke å si ifra at læreren ikke kommer.
Hei Takk for spørsmålet. Det er skolens ansvar å sørge for at dere har lærer i alle timene deres.  Dere kan bare få anmerkning for brudd på ...
Hva skjer hvis jeg får nedsatt orden og oppførsel?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var leit å høre at dere har kommet i en situasjon med politiet. Nedsatt i orden og oppførsel skal ikke ha noe...
Hvor kan jeg sjekke hvor mange anmerkninger jeg har?
Hei Dette varierer fra skole til skole. Noen skoler har datasystemer hvor foreldre kan sjekke dette, mens du ved andre skoler er nødt til å spørre...
Kommer anmerkninger på vitnemålet?
Hei Nei, anmerkninger kommer ikke på vitnemålet. Men dersom anmerkningene du får medfører at du får nedsatt orden og oppførsel - vil dette komm...
Jeg får nedsatt orden for å ha drukket alkohol på klassetur
Hei Først og fremst så er det veldig bra at du har vært ærlig om dette, og har fortalt det til læreren din. Det bør virke formildende. Men du h...
Har karakter i orden og oppførsel noe å si for videre skole eller jobb?
Hei Det kan hende at denne hendelsen gjør at du får nedsatt karakter i oppførsel, men det er ikke helt sikkert. Uansett, så vil dette gjelde for ...
Kan læreren kreve penger av oss?
Hei Takk for spørsmålet. Det er vanlig å ta tomflasker som ligger og slenger. Det regnes ikke som tyveri. Hvis en klasse har samlet mange flasker ...
Etterspør arbeidsgiver vitnemål (vgs) hvis man har tatt en høyere utdanning
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Det avhenger av hva slags jobb du søker. Oftest når man spør etter vitnemål fra høyere studier er det fordi ...
Hvor lenge kan man utvises fra skolen?
Hei Skoler kan utvise elever for inntil fem dager dersom eleven "alvorlig eller gjentatte ganger" bryter reglementet. Det skal være tydelig i reglem...
Får læreren lov til å gi anmerkninger uten å gi advarsel og uten å si ifra?  
Hei Takk for spørsmålet. Du må regne med å få anmerkning hvis du bryter skolens ordensreglement. Det er ikke noe krav om at læreren skal advare...
Ble tatt i plagiat, og blir nedsatt i orden og oppførsel i Vg1. Hva vil det si for Vg3? 
Hei,  og takk for ditt spørsmål!  Det er kun "karakteren" du har fått i orden og oppførsel i Vg3 som vil stå på vitnemålet ditt. Men karakt...
Nedsatt ordenskarakter - vil det telle i fremtiden?
Hei Skjønner godt at du lurer! På lengre sikt vil vi si at det ikke vil spille så stor rolle, og at det ikke kommer til å gå noe utover mulighe...
Ble tatt for juks på en prøve. Gå dette utover atferdkarakteren min?
Hei! Det er godt å høre at du aldri vil gjøre det samme igjen. Prøven din vil ikke bli vurdert, så det kan gå utover karakteren din i faget ti...
Hvor finner jeg regler om varsling om nedsatt ordenskarakter?
Hei Takk for spørsmålet!Det stemmer at du skal få varselbrev før du kan settes ned i orden. Hvis skolen ikke sender varselbrev, kan de ikke sette...
Hvorfor er det ikke lov å snuse på skolen?
Hei, flott du tar kontakt Det er lovbestemt at elever på grunnskole og videregående ikke har lov til å benytte tobakk (Røyk og snus) i skoletiden...
Er uten lærer i en time på skolen. Hvordan blir det med fravær da?
Hei! Selv om det ikke er en god løsning å være uten lærer, må skolen dessverre ty til den løsningen av og til. Skolen kan ikke  å gi deg fri,...
Jeg lurer på en del ting om ungdomsskolen
Hei Takk for at du skriver til oss med så mange gode spørsmål.  1: Læreren skal vurdere eleven ut i fra kompetansemåla som er gitt av Utdannin...
Jeg fikk anmerkning for å komme fire minutter for sent av personlige grunner.
Hei Takk for spørsmålet. Ja, skolen har lov til å sette anmerkning hvis du kommer for sent, uavhengig av grunn. Denne gangen hadde du en personlig...
Se alle