Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram

A-Å

Hvordan settes ordens- og oppførselskarakterer?

Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Karakteren din i orden og oppførsel settes ut fra hvor godt du har fulgt skolens ordensreglement. Men hva kan egentlig stå i dette reglementet, og hva kan straffen bli om du bryter det? Her får du en oversikt.

Offentlig og kvalitetssikret

Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og oppførsels-/atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

 

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og oppførsel/atferd er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

 

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

  • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
  • Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
  • Gutt (17) fikk Lg i oppførsel etter at han slo ned en medelev i storefri

 

 

Anmerkninger, bortvisning, sanksjoner og straff

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.

 

Kilde/ tekst: Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Kan en lærer som har vært borte en tid sette karakterer?
Hei Så fint at du bruker ung.no! Hvis en lærer er borte en stund, vil det bli satt inn vikar i timene. En lærer som ikke har vært i timen, kan i...
Kan jeg nektes å ha på caps i timen?
Hei, flott du tar kontakt Det er opp til skolen om de vil ha regler som sier at det ikke er tillatt f.eks. å ha på caps inne, men da må de ha dett...
Kan jeg sove i skoletiden? Det står ingenting om dette i ordensreglementet. Kan jeg få anmerkning da?
Hei Å følge med i timen er en uskreven regel på skolen. Dersom alt som er tillatt og forbudt skulle vært skrevet ned hadde dette blitt svært kun...
Har karakter i orden og oppførsel noe å si for videre skole eller jobb?
Hei Det kan hende at denne hendelsen gjør at du får nedsatt karakter i oppførsel, men det er ikke helt sikkert. Uansett, så vil dette gjelde for ...
Har foreldre tilgang til å se vitnemålet til barnet sitt?
Hei Så fint du bruker ung.no! Da du er ferdig med videregående skole, får du vitnemålet ditt. Da er du over 18 år og myndig og kan selv bestemm...
Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Kan jeg få to anmerkninger for ikke å ha levert en oppgave?
Hei Så fint du bruker ung.no! Hovedregelen er en anmerkning for et brudd.Hvis du derimot har gjort en ny avtale med læreren din og ikke følger op...
Jeg og to venner liker å tulle og bryte regler, og greier ikke skjerpe oss. Hva kan vi gjøre?
Hei Dette høres ut som et typisk problem for 13 år gamle gutter, og ikke noe dere er alene om. Samtidig betyr ikke det at det er riktig å oppføre...
Hvor lenge kan man utvises fra skolen?
Hei Skoler kan utvise elever for inntil fem dager dersom eleven "alvorlig eller gjentatte ganger" bryter reglementet. Det skal være tydelig i reglem...
Får læreren lov til å gi anmerkninger uten å gi advarsel og uten å si ifra?  
Hei Takk for spørsmålet. Du må regne med å få anmerkning hvis du bryter skolens ordensreglement. Det er ikke noe krav om at læreren skal advare...
Kan læreren gi meg anmerkning for banning?
Hei Så fint at du bruker ung.no!Slik jeg forstår deg, har du fritak i noen fag som innebærer at du har da fri fra undervisning. Det er viktig for ...
Jeg fikk anmerkning for å komme fire minutter for sent av personlige grunner.
Hei Takk for spørsmålet. Ja, skolen har lov til å sette anmerkning hvis du kommer for sent, uavhengig av grunn. Denne gangen hadde du en personlig...
Anmeldt til politiet og pappa stoler ikke på meg, hva gjør jeg?
Hei   Hei Beklager at du har måttet vente så mange dager på svar. Det virker som om det er en vanskelig situasjon du er komt i. På den ene sid...
Hvis du får lite god på orden og atverd
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det finnes ikke noe fasitsvar på spørsmålet ditt. Hvorvidt en arbeidsgiver i det hele tatt ønsker å se på v...
Hva kan man få anmerkninger for, og kan de fjernes?
Hei Det er riktig at anmerkninger er et slags verktøy, men det er like mye en konsekvens - en konsekvens av brudd på ordensreglementet. Det er derfo...
Gjelder nedsatt orden- og atferdskarakterer fra 8. klasse for vitnemålet i 10.klasse? 
Hei! Nei, vurdering i orden og atferd fra åttende klasse vil ikke vises på vitnemålet ditt.  Det er kun vurdering i orden og atferd fra siste ha...
Jeg føler meg urettferdig behandlet på skolen og får anmerkninger for ting jeg ikke har gjort. Hva skal jeg gjøre?
Hei Så dumt at du føler deg urettferdig behandlet. Dette er ingen god følelse, og forhåpentligvis går det an å ordne opp i dette. Dersom du vir...
Ble tatt i plagiat, og blir nedsatt i orden og oppførsel i Vg1. Hva vil det si for Vg3? 
Hei,  og takk for ditt spørsmål!  Det er kun "karakteren" du har fått i orden og oppførsel i Vg3 som vil stå på vitnemålet ditt. Men karakt...
Er det lovlig å bestikke lærer?
Hei Nei, dette er ikke tillatt. Dette vil kunne få konsekvenser for både lærer og elev. Det er nok også svært lite sannsynlig at en lærer vil g...
Får jeg nedsatt ordenskarakter med 5 anmerkninger?
Hei Som regel setter ikke skolen ned ordenskarakteren din dersom du har bare 5 anmerkninger. Samtidig kommer det an på typen anmerkning, og alvorlig...
Se alle