Hopp til hovedinnholdet

Til læreren

Dette opplegget er tverrfaglig og skal kunne passe elever både på ungdomstrinnet og i videregående. Temaet “Å VÆRE UNG ER …” kan flettes sammen med kompetansemål i flere ulike fag.

Vi har laget et helhetlig skriveopplegg, med ulike skriveoppgaver og skriverammer elevene kan bruke i tekstarbeidet.

Offentlig og kvalitetssikret

Her kommer du deg tilbake til hovedsiden.

Sirkel for undervisning og læring

Skriveopplegget bruker sirkelen for undervisning og læring som utgangspunkt.

 

1 - Bygge kunnskap

Skrivetrekanten - klargjøre tekstens formål, innhold og form

 • Sjangerkunnskap: sjangrer som leserinnlegg, kronikk, blogginnlegg, debattartikkel (få fram hva som kjennetegner denne typen fagtekster)
 • Ut fra faget: klargjør relevante kompetansemål og tilhørende læringsmål
 • Kunnskap om tema

 

Tema kan være...

..."Å være ung er..."

 • å kjenne på ulike typer press og forventninger
 • å bo i feil kropp - kjønn og identitet
 • å sjonglere ulike roller
 • å være omgitt av en seksualisert kultur
 • å være redd for å bli voldtatt
 • å ikke ha noen demokratisk medvirkning
 • å være opptatt av miljø
 • å lære seg om penger og forbruk
 • å sprenge grenser
 • å bale med vanskelige følelser
 • å være omgitt av sosiale medier
 • å være opptatt av utdanning
 • å være redd for framtida
 • å være rebell på tenåringsrommet
 • å prøve noe for første gang - alkohol/rus
 • å ikke tenke på konsekvensene - doping
 • å gi alt for å bli best - idrett/trening

Arbeidsmåter

 • Ta tak i ulike relevante tema og diskutere i klassen
 • La elevene skrive for seg selv, diskutere i par/grupper
 • Tenkeskriving som metode
 • Muntlig samtale som metode
 • Emnehjelp knyttet til ulike fag og kompetansemål i ulike relevante læreplaner

 

2 - Dekonstruere modelltekst

Bruk passende fagspesifikke tekster eller se på disse:

Martine om ensomhet: leserinnlegg i vg.no

Ghenwa om å bli sendt tilbake som flyktning: blogg

Isra Zariat om å være mellom to kulturer: kronikk i Aftenposten Meninger

 

Spørsmål til teksten - ta opp på skjerm

 • Hvilken sjanger er dette?
 • Hva slags kjennetegn på sjangeren finner vi i teksten?
 • Hvem er mottakeren for teksten?
 • Hvordan kommer dette fram i teksten?
 • Hva slags generelle virkemidler brukes?

Se på

 • overskrift
 • ingress
 • tema i ulike avsnitt
 • sammenhengen mellom ulike avsnitt
 • avsluttende poeng
 • kilder og referanser
 • appellformer
 • formuleringer som skaper troverdighet
 • formuleringer som viser både kunnskap/erfaringer og vekker følelser hos mottakeren
 • virkningen av ulike appellformer - på leseren/på grupper
 • argumentasjon - ulike typer argument
 • å bygge opp argumentasjon med startsetninger og kommentarsetninger
 • bruk av utropstegn, spørsmål, klare påstander, imperativsetninger

 

3 - Felles skriving

Arbeidsmåter

Skrive tekst i fellesskap: læreren oppretter et dokument som vises for alle på lerret/skjerm, elevene kommer med forslag til innholdsmoment. Bruk analyseoversikten over og modeller arbeidet med teksten. Utarbeid et felles førsteutkast.

Vis fram revisjonsstrategier

 • Innenfor et avsnitt
 • Hvordan formulere tydeligere startsetninger?
 • Hva er egentlig en påstand/et spørsmål/et resonnement/et argument?
 • Hvordan formulere (tankevekkende) påstander, (retoriske) spørsmål, logiske resonnement, gyldige argument?
 • Hvordan bruke tekstbindere i starten av og mellom setninger?
 • Hvordan jobbe med ordvalg, presisjonsnivå og fagspråk?

Teksten som helhet

 • Hva vil du med overskriften? Hvordan formulere en effektiv overskrift - påstand, spørsmål, ett ord, bruk av personlige pronomen?
 • Hvordan få innledningen fengende/interessant/til å vekke følelser?
 • Hvordan få avsnittene til å henge sammen med hverandre?
 • Hvordan skape en tydelig sammenheng mellom innledning og avslutning?
 • Hvordan bruke virkemiddel som skaper den effekten du vil ha ut av teksten?
 • Hva er egentlig formålet med teksten? Kommuniseres formålet på en vellykket måte?

 

Ta et steg tilbake

Gå gjennom skriverammen og vurder teksten ut fra den.

La elevene skrive en kort vurdering av teksten (lav/middels/høy måloppnåelse), med begrunnelse og forslag til videre forbedringsarbeid.

Sammenlikne med tidligere gjennomgåtte tekster.

 

4 - Selvstendig skriving

Arbeidsmåter

Skrive tekst i fellesskap: arbeidspar/grupper på tre lager disposisjon/tankekart - bruk skriveramme. Skrive et førsteutkast i fellesskap, eller skrive hver sin tekst, lese den andres tekst, gi respons. Bruke samme framgangsmåte som fase 3.

Skrive på egen hånd: enten lage disposisjon/tankekart og skrive ut fra det, eller skrive ett avsnitt om det som er det viktigste poenget. Hvis elevene ikke kommer igang, bruk tenkeskriving og igangsettende spørsmål.

Led elevene gjennom skriveprosessen:

1

førsteutkast med fokus på å utvikle innhold

bestille respons fra medelev - fokus på innhold

2

revisjon og videre arbeid - fokus på struktur av innholdsmoment

bestille respons fra lærer - fokus på struktur

3

sluttføring med fokus på språklig kvalitet

egenvurdering - nærlesing av egen tekst med fokus på språk

 

Last ned sjekkliste for teksten her.

Last ned mal for tekstens struktur her.

Last ned vurderingskriterier her.

Her er våre forslag til kompetansemål.

 

5 - Videre arbeid

Læreren plukker ut de tre beste tekstene og gjennomfører en responsrunde i klassen, med tanke på å forbedre på setningsnivå/ordvalg/språklig kvalitet. Bruk sjekklisten elevene har arbeidet med tidligere. Flett gjerne inn flere relevante kriterier for hva som gjør teksten god.

Etterarbeidet i klassen kan gjennomføres slik:

 • Kopier tekstene og lever ut.
 • La elevene lese gjennom alle tre tekstene og notere styrker og svakheter mens de leser. Elevene skal deretter formulere tre konkrete forslag til hver av tekstene til hvordan tekstene kan forbedres. Samles inn og leveres til forfatterne av tekstene etter at økta er avsluttet.
 • Ta fram tekstene på projektor og modeller respons - vis fram hvordan man kan kommentere tekster, bruke samskrivingsverktøy/tekstbehandling til dette. For tips, se Språkløyper
 • Framhev kvaliteter ved tekstene og sammenlikn dem - bruk også formål og forventet effekt som diskusjonstema - la elevene vurdere hvor godt tekstene fungerer etter formålet og hensikten.

 

Etterarbeid med tekstene:

De tre tekstene revideres ut fra responsen. Læreren får inn tekstene digitalt og sender dem til konkurranse@ung.no

Du kan laste ned prosessen som tekstdokument her.

Lenker

Hefter som kan lastes ned som PDF.

Argumenterende skriving

Å lede gode skriveprosesser

Skriving i samfunnsfag - med skriverammer for ulike typer argumenterende skriving.

Tenkeskriving som metode.

Skriving i KRLE/RE.

Lesing og skriving i samfunnsfag.

 

Læreplaner - med tips om hvordan du kan jobbe med skriving som grunnleggende ferdighet i ditt fag

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan skal jeg fortelle lærerne mine at de hjalp meg før skoletiden er over?
Hei! Jeg synes et brev er en flott ide! Du kan jo kanskje heller skrive på et fysisk kort? Men jeg synes det er flott at du vil fortelle disse dedik...