ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram. Studenter som jobber i ENT3R fungerer som rollemodeller for elever i 10. klasse på ungdomsskolen og videregående skole. De gir trening og veiledning i realfag.

ENT3R sine tips til å mestre matematikk

 1. Du må begynne med oppgaver du vet du mestrer.
 2. Tenk på matte som en muskel: Ikke ta de letteste oppgavene eller de vanskeligste – finn riktig nivå og jobb ut ifra det. Prøv gradvis vanskeligere oppgaver.
 3. Matematikk er mengdetrening, sett av tid til å jobbe med oppgaver.
 4. Tørr å stille spørsmål, tørr å gjøre feil.
 5. Samarbeid – du lærer av andre og du lærer av å lære bort.
 6. Tørr å gå tilbake og tett hullene. Du vet som regel hva du sliter med. Lag en liste over bestemte emner, og huk av underveis. Da synliggjør du hva du ikke kan.
 7. Utfordre deg selv til ikke å se på fasiten.
 8. Velg en rimelig arbeidsmengde – belønn deg selv!
 9. Ta pauser – det er greit å ta pause om fokuset mangler.
 10. Hvordan lærer du best? Liker du å jobbe med noe praktisk, visualisere, ta notater eller andre arbeidsmåter. Finn ut hva du lærer best av.

FAKTA

ENT3R sine tips til å mestre matematikk

 1. Begynn med oppgaver du vet du mestrer.
 2. Ikke ta de letteste oppgavene eller de vanskeligste – finn riktig nivå og jobb ut ifra det.
 3. Matematikk er mengdetrening
 4. Tørr å stille spørsmål, tørr å gjøre feil.
 5. Samarbeid – du lærer av andre og du lærer av å lære bort.
 6. Tørr å gå tilbake og tett hullene.
 7. Utfordre deg selv til ikke å se på fasiten.
 8. Velg en rimelig arbeidsmengde – belønn deg selv!
 9. Ta pauser om fokuset mangler.
 10. Finn ut hva du lærer best av.

Digital leksehjelp

Målet med ENT3R er at studenter fra universitet og høgskoler skal møte elevene hver uke for å løse realfaglige oppgaver. Tilbudet er et nasjonalt tilbud som er gratis for elevene.

ENT3R kan hjelpe deg med matteleksene gjennom hele året, uansett hvor du bor i landet. Leksehjelpen er gratis og finnes på 18 universitet og høgskoler i Norge. Hvis du ikke bor i nærheten av et ENT3R-sted kan du delta på ENT3R digital. Sjekk ut deres nettsider for oppstart og påmelding.

Hvem kan benytte seg av ENT3R?

ENT3R er for absolutt alle typer elever – enten du sliter med matteleksene eller trenger større utfordringer. Du kan få arbeide med pensum og lekser eller få andre type oppgaver av din mentor. Det er en mulighet til å kunne forbedre karakteren din, og det legger et bedre grunnlag for framtiden.

Med realfag på videregående har du utrolig mange muligheter i ettertid. ENT3R gir deg informasjon om disse mulighetene, hvilke jobber du kan få og hvorfor realfag er viktig for framtiden.

Elevkvelder

Noen ganger i semesteret arrangeres det elevkvelder der både mentorer og elever kan delta. Her blir det servert pizza, det er konkurranser og du får muligheten til å møte andre som er med på ENT3R.

Hver elevkveld inviteres bedrifter som kommer for å holde en presentasjon og viser elevene hva matematikk og realfag kan brukes til i yrkeslivet.