Hopp til hovedinnholdet

Arrangementer på skolen på kveldstid

Gutt og jente på skolebibliotek (colourbox.com)
SKOLETID: Noen ganger må du være på skolen etter skoletid, dersom det f.eks. er et arrangement eller noe annet i regi av skolen.

Noen ganger må du være på skolen etter vanlig skoletid. Men hvorfor er det slik, og må du faktisk møte opp?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt og jente på skolebibliotek (colourbox.com)
SKOLETID: Noen ganger må du være på skolen etter skoletid, dersom det f.eks. er et arrangement eller noe annet i regi av skolen.

Av og til vil det være slik at skolene finner ut at det er lurt å legge noen arrangementer på kveldstid. Noen av disse er av en sosial art, mens andre kan ha et annet innhold. Eksempler på et sosialt arrangement kan være «Åpen kveld» der voksne og unge får anledning til å treffe hverandre. Andre vanlige aktiviteter kan være juleverksted og avslutninger.

 

Hvorfor skal jeg delta på kveldstid?

Grunnen til at noe av det som skjer i skolen blir lagt til kveldstid eller helga, er at det er den tida det er lettest å samle alle man vil skal møtes. Mange foreldre er opptatt på dagtid, og det vil for de fleste være lettere å kunne møte på kveldstid.

Det er viktig at alle deltar på disse arrangementene. De er en del av skolens plan, og for at dette skal fungere må folk stille. Dette gjelder elevene, men også foreldre når de er invitert. For eksempel kan det være at en skole arrangerer «Åpen kveld», der det er forventet at alle elevene og foreldrenes deres møter opp. En slik kveld kan ha som mål at det skal være et forebyggende tiltak mot mobbing.

Ved at alle foreldre og elever møtes, kan man legge til rette for positive aktiviteter der alle kan bli mer kjent med hverandre. Dette vil styrke skolemiljøet, og det er noe skolen er pliktet til å jobbe med.

 

Regler for deltakelse på skolearrangementer

Det er vanskelig å gi et godt svar på hvilke regler som gjelder for deltakelse på arrangementer etter ordinær skoletid. Kommunene, fylkene og skolene kan ha litt ulik praksis, og derfor kan det variere.

Generelt kan vi imidlertid si at disse reglene gjelder:

 • Så lenge skolen har obligatoriske samlinger og opplegg må eleven delta og skolen har ansvaret for eleven.
 • Noen skoler kan ha egne opplegg for avspasering.
 • Noen elever opplever at det kan være perioder med en god del kveldsarbeid gjennom skolen, for eksempel øving til konserter og liknende. Men da må skolen tilpasse dette til elevene opp mot andre fag og hvor mye det blir på elevene.
 • Det kan være lokale tilpasninger for arrangementer som ikke er på skolens område. Det er derfor viktig at elevene spør om dette, og at skolen er flink til å informere om hva som gjelder.

Det er også ulike regler for arrangementer som er frivillige og de som er obligatoriske.

Frivillige arrangementer utenfor skoletid

 • Er ikke undervisning
 • Gir ikke fravær
 • Skolens reglement gjelder dersom arrangementet er på skolen
 • Kan koste penger

Obligatoriske arrangementer utenfor skoletid

 • Skolen kan flytte undervisningstida. Er du på et obligatorisk skolearrangement har skolen ansvar for deg.
 • Du har ikke krav på avspasering, selv om noen skoler har løsninger på det.
 • Når det er obligatoriske arrangementer skal dette være gratis.
 • Du får fravær hvis du ikke møter opp.
 • Hvis du absolutt ikke har mulighet til å delta, kan du spørre om å få et annet opplegg i stedet.
 • Skolen kan organisere flere undervisningstimer og -dager enn minstekravet (180 dager).
 • Skolene, kommunene og fylkene kan selv velge om de vil gi elevene skolearbeid etter et arrangement.

 

Bor du langt unna skolen?

Skolene skal gi beskjed om obligatoriske arrangementer etter skoletid i god tid i forveien. Du som elev skal ha god nok tid til å planlegge hverdagen din. Dersom du synes noe er uklart, for eksempel om du må være på skolen på kveldstid og liknende, må du spørre læreren din.

Hvis du bor et sted som ligger langt unna skolen din, og du kommer til å ha problemer med å komme deg til skolen etter ordinær skoletid, kan du snakke med læreren din eller andre på skolen din. Fortell at det ikke går kollektivtransport og at du heller ikke kan få skyss av foreldrene dine eller andre. Da må du og skolen din finne en løsning på skyssproblemet.

Skrevet av:
Rådgiver ungdomsskolen og Elev- og lærlingsombudet i Oslo i samarbeid med redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
12.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan læreren tvinge elevene til å være på skolen på lørdag?
Hei Takk for spørsmålet! Skolen har lov til å flytte undervisning og utvide med ekstra skoledager i spesielle tilfeller. Dere må få vite om det...
Hvor lenge har en lærer lov til å holde deg på skolen?
Hei Takk for spørsmålet.Undervisningen i grunnskolen skal foregå mellom 08.00 og 15.30 til vanlig. Dette står i forskrift til opplæringsloven 1...
Skolen lovte oss å avspasere timer, men ombestemte seg.
Hei Takk for spørsmålet!Jeg er enig med deg: Når skolen har flyttet undervisningstimer med avtale om avspasering, bør skolen holde det den har lo...
Kan skolen tvinge meg til å dra på telttur?
Hei Takk for din henvendelse! Det er dumt at du ikke ønsker å delta på telttur med klassen/skolen, men forstår selvsagt utfordringene du har knyt...
Lei meg når ferien er slutt
Hei Takk for at du skriver til oss! Veldig mange er triste for at ferien er over. Det er helt vanlig å føle at man ikke er klar for skolen etter m...
Jeg har spørsmål rundt skoleavslutningen.
Hei Skoleavslutning er helt valgfritt, og ikke noe du må gå på. Samtidig er det mange som syntes det er en hyggelig avslutning. Hvis du har lyst t...
Kan læreren tvinge oss på skolen når skolen er ferdig?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte undervisning til ettermiddagstid, men da må det gjelde hele klassen. Dere må også få bes...
Kan skolen tvinge oss til å være på skolen på ettermiddagen?
Hei Takk for din henvendelse! Skolen har anledning til å legge oppmøte på andre tider enn en ordinær skoledag. Dette skjer f.eks. når det er sko...
Kan skolen tvinge oss til å gå på ball?
Hei Takk for spørsmålet.  Ball pleier å være frivilligSkoleball pleier å være frivillig fordi det skjer på elevenes fritid og ikke er knytte...
Har vi rett til å avspasere etter lang skoledag?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte undervisning eller utvide skoledagen i enkelte tilfeller. Dere har ikke krav på avspasering....
Må jeg stille på skolen på en lørdag?
Hei Hvis det er spesielle grunner til det, kan skolen flytte undervisning til andre tider. Dere må få beskjed i god tid. Be om en alternativ løsni...
Kan jeg få fravær hvis jeg ikke kommer på en obligatorisk fest?
Hei Takk for spørsmålet!Skolen har lov til å flytte undervisning til kveldstid. Da er det obligatorisk og møte opp og man kan få fravær. Sjekk ...
Kan skolen tvinge oss til å gå på skolen på lørdag?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte undervisning av spesielle grunner. Se artikkel.   Lykke til! Hilsen Elev- og lærling...
Skolen slutter så sent at jeg ikke rekker siste buss hjem
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte på undervisningstimer. I ditt tilfelle har du rett på skoleskyss, men det går ingen buss...
Kan skolen tvinge meg til å være på skolen etter skoletid?
Hei, gutt 17.  Ja, skolen kan legge opp til at opplæring kan skje utenfor det som regnes som typisk skoletid. Dere har ikke rett på å avspasere n...
Kan skolen legge undervisning på lørdag?
Hei Takk for spørsmålet. Det er opp til kommunen å fordele skoledagene utover skoleåret, og det er lov å legge undervisning til uvanlige tider ...
Se alle