Arrangementer på skolen på kveldstid

Noen ganger må du være på skolen etter vanlig skoletid. Men hvorfor er det slik, og må du faktisk møte opp?

Gutt og jente på skolebibliotek (colourbox.com)
SKOLETID: Noen ganger må du være på skolen etter skoletid, dersom det f.eks. er et arrangement eller noe annet i regi av skolen.


Av og til vil det være slik at skolene finner ut at det er lurt å legge noen arrangementer på kveldstid. Noen av disse er av en sosial art, mens andre kan ha et annet innhold. Eksempler på et sosialt arrangement kan være «Åpen kveld» der voksne og unge får anledning til å treffe hverandre. Andre vanlige aktiviteter kan være juleverksted og avslutninger.

Hvorfor skal jeg delta på kveldstid?

Grunnen til at noe av det som skjer i skolen blir lagt til kveldstid eller helga, er at det er den tida det er lettest å samle alle man vil skal møtes. Mange foreldre er opptatt på dagtid, og det vil for de fleste være lettere å kunne møte på kveldstid.

Det er viktig at alle deltar på disse arrangementene. De er en del av skolens plan, og for at dette skal fungere må folk stille. Dette gjelder elevene, men også foreldre når de er invitert.

Ved at alle foreldre og elever møtes, kan man legge til rette for positive aktiviteter der alle kan bli mer kjent med hverandre. Dette vil styrke skolemiljøet, og det er noe skolen er pliktet til å jobbe med.

Regler for deltakelse på skolearrangementer

Det er vanskelig å gi et godt svar på hvilke regler som gjelder for deltakelse på arrangementer etter ordinær skoletid. Kommunene, fylkene og skolene kan ha litt ulik praksis, og derfor kan det variere.

Generelt kan vi imidlertid si at disse reglene gjelder:

 • Så lenge skolen har obligatoriske samlinger og opplegg må eleven delta og skolen har ansvaret for eleven.
 • Noen skoler kan ha egne opplegg for avspasering.
 • Noen elever opplever at det kan være perioder med en god del kveldsarbeid gjennom skolen, for eksempel øving til konserter og liknende. Men da må skolen tilpasse dette til elevene opp mot andre fag og hvor mye det blir på elevene.
 • Det kan være lokale tilpasninger for arrangementer som ikke er på skolens område. Det er derfor viktig at elevene spør om dette, og at skolen er flink til å informere om hva som gjelder.

Det er også ulike regler for arrangementer som er frivillige og de som er obligatoriske.

Frivillige arrangementer utenfor skoletid

 • Er ikke undervisning
 • Gir ikke fravær
 • Skolens reglement gjelder dersom arrangementet er på skolen
 • Kan koste penger

Obligatoriske arrangementer utenfor skoletid

 • Skolen kan flytte undervisningstida. Er du på et obligatorisk skolearrangement har skolen ansvar for deg.
 • Du har ikke krav på avspasering, selv om noen skoler har løsninger på det.
 • Når det er obligatoriske arrangementer skal dette være gratis.
 • Du får fravær hvis du ikke møter opp.
 • Hvis du absolutt ikke har mulighet til å delta, kan du spørre om å få et annet opplegg i stedet.
 • Skolen kan organisere flere undervisningstimer og -dager enn minstekravet (180 dager).
 • Skolene, kommunene og fylkene kan selv velge om de vil gi elevene skolearbeid etter et arrangement.

Bor du langt unna skolen?

Skolene skal gi beskjed om obligatoriske arrangementer etter skoletid i god tid i forveien. Du som elev skal ha god nok tid til å planlegge hverdagen din. Dersom du synes noe er uklart, for eksempel om du må være på skolen på kveldstid og liknende, må du spørre læreren din.

Hvis du bor et sted som ligger langt unna skolen din, og du kommer til å ha problemer med å komme deg til skolen etter ordinær skoletid, kan du snakke med læreren din eller andre på skolen din. Fortell at det ikke går kollektivtransport og at du heller ikke kan få skyss av foreldrene dine eller andre. Da må du og skolen din finne en løsning på skyssproblemet.

Skrevet av Rådgiver ungdomsskolen og Elev- og lærlingsombudet i Oslo i samarbeid med redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 14.11.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt og jente på skolebibliotek (colourbox.com)
SKOLETID: Noen ganger må du være på skolen etter skoletid, dersom det f.eks. er et arrangement eller noe annet i regi av skolen.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Skole i Oslo (foto: ung.no)

Fravær på ungdomsskolen

Har du vært borte fra skolen eller ikke møtt til timen? Her får du oversikt over hvilke regler som gjelder for fravær på ungdomsskolen.

Jente med skolesekk som ser rett inn i kamera

Reglene for fravær på videregående skole

De midlertidige unntakene fra fraværsreglene gjelder ut september 2021. I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan fraværsgrensen fungerer, og hva de midlertidige reglene betyr for deg.

Gutt med caps går ute på gata
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)