Noen normer er gode å ha. Det er for eksempel forventet at vi skal stå i kø frem til kassa i matbutikken. Denne normen skaper et rettferdig system hvor alle får betalt i tur og orden.

Dessverre er ikke alle normer like gode. Samfunnet vi lever i har mange forventninger som kan begrense mulighetene våre og gjøre det vanskeligere for oss å være den vi er.

  • arrow_drop_down_circle  Tips til en inkluderende skole
    Vi kan tenke over språket vi bruker! Om en gutt sier til oss at han har kjæreste, er det ofte vi antar at kjæresten hans er en jente og spør om hva hun heter. I stedet kan vi velge et mer nøytralt språk og for eksempel spørre «Hva heter kjæresten din?»

    Vi kan unngå å bruke identiteter som skjellsord! Du har kanskje hørt noen si «jævla homo» eller «jævla dust»? Har du noen gang tenkt over forskjellen på de to?

    Skjellsord er ord vi bruker på en negativ og nedsettende måte, men noen skjellsord skader oss mer enn andre. Det er for eksempel ingen som går i parader og veiver med flagg for å feire at de er stolte over å være duster! Det er fordi å være en dust ikke er en identitet. Derimot er det mange av oss som er homo, altså at vi blir forelsket i og/eller tiltrekkes av personer av samme kjønn. Ord som beskriver identiteter burde aldri brukes på en negativ måte, uansett om man ikke mener noe vondt med det.

Kjønnsnormer

Et eksempel på forventninger som kan gjøre det vanskelig for oss er såkalte kjønnsnormer. De fleste av oss har vokst opp med forskjellige forventninger til hva som er «guttete» og «jentete». Men så enkelt er det jo ikke i virkeligheten.

Det er ingen av oss som er helt like; vi har alle forskjellige ting vi er flinke til, forskjellige måter å se ut på og forskjellige ting vi liker, helt uavhengig av kjønn.

FAKTA

Seksualitetsnormer

I tillegg til kjønnsnormer, finnes det også forventninger til seksualitet. Har du noen gang tenkt over hvorfor det er slik at de av oss som er heterofile slipper å «komme ut av skapet»? Det er fordi å være heterofil passer innenfor forventningene samfunnet vårt har til seksualitet, og dette kaller vi for heteronormen.

I virkeligheten er det ikke sånn at alle er heterofile; det finnes mange måter å ha en seksualitet på og ingenting er mer riktig enn noe annet.

Å bryte med normer

Disse forventningene til kjønn og seksualitet bestemmer mange ting, blant annet hvordan vi skal se ut, hva vi skal være interessert i og hvem vi skal være kjæreste med.

Å bryte med disse normene kan føre til at man opplever det vi ofte kaller diskriminering, altså urettferdig forskjellsbehandling, inkludert i skolen.

Eksempler på diskriminering kan være mobbing, utestenging eller å bli kalt skjellsord på grunn av kjønn eller seksuelle legning. De aller fleste er enige i at ingen av oss burde bli utsatt for urettferdig forskjellsbehandling, og at dette er noe vi alle har et ansvar å jobbe for å få en slutt på.

Hvordan kan vi bryte med disse forventningene?

De aller fleste av oss bryter med forventninger i løpet av livet. Hvordan ønsker du selv å bli møtt når du du vil prøve deg på en ny fritidsaktivitet, eller når du har lyst til å gå i litt andre klær enn det du har gjort tidligere?

Mange av oss vil nok svare at vi hadde satt pris på at vennene og familien vår behandlet oss på samme måte. Noen av oss synes det er hyggelig å få komplimenter, men til og med positiv oppmerksomhet kan oppleves som uønsket dersom det blir for mye av den.

Et godt utgangspunkt for å skape en inkluderende skole er å møte hverandre på en respektfull og likeverdig måte. Vi kan vise hverandre respekt ved å verdsette at vi alle er forskjellige, og har forskjellige identiteter og måter vi uttrykker oss på.

Vi kan passe på at alle er like mye verdt i samfunnet vårt gjennom å være oppmerksomme på hvordan normer og forventninger former holdningene og meningene våre, sånn at vi kan utfordre hva vi tenker på som normalt og annerledes.