Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Rett til helse- og omsorgstjenester

Tannlege
Tannlege

Alle har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Trenger du hjelp til helsetjenester eller til å klare deg i dagliglivet? Henvend deg til kommunen din.

Offentlig og kvalitetssikret

Dine rettigheter

Kommunen har plikt til å informere deg om de ordninger som finnes i din kommune.

Slike ordninger kan være praktisk bistand som brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt, eller helsetjenester som hjemmesykepleie og fysioterapi.

Organiseringen av tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune.

 

Betaling for helsetjenester

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling, men vanligvis må du betale en egenandel.

helsenorge.no finner du satser og regler for betaling av helsetjenester.

 

Praktisk bistand

Det er hovedsakelig hjemmetjenesten i kommunen som bistår med praktiske gjøremål i hjemmet. Du kan for eksempel få hjelp til innkjøp, rengjøring, vasking av tøy eller personlig stell. Kommunen kan kreve egenandel for denne tjenesten.

 

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand på. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren selv organiserer arbeidet til assistenten. Det betyr at tjenestemottakeren bestemmer både hva de skal gjøre og når de skal gjøre det.

Tjenestemottakeren, alternativt en pårørende eller en annen person, fungerer som en arbeidsleder. Assistenten kan være ansatt i kommunen, i et andelslag eller av brukeren selv.

Les mer om BPA på helsenorge.no.

Du finner også detaljert informasjon om BPA i rundskriv:

 

Støttekontakt

Støttekontakten har som oppgave å hjelpe den personen han eller hun er støttekontakt for til å oppnå en meningsfull fritid. Oftest er det snakk om å følge personen til ulike aktiviteter. Støttekontakt er gratis, men man må selv betale for å være med på ulike aktiviteter, for eksempel kinobilletten. Les mer om støttekontakt-ordningen her.

 

Helsetjenester

Alle har rett til nødvendig helsehjelp i kommunen man bor i. Helsetjenestene omfatter blant annet medisinsk behandling, rehabilitering, pleie og omsorg.

 

Hjemmesykepleie

Denne tjenesten kan gis funksjonshemmede og syke som trenger personlig stell og oppfølging av medisinske behov. Tjenesten drives av kommunen som del av primærhelsetjenesten, ofte organisert under pleie og omsorgstjenesten. Les mer om rett til helsetjenester på Helsenorge.no.

 

Legetjeneste

Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge har rett til å ha en fastlege. Du kan bytte fastlege inntil to ganger i året. Kommunen skal også tilby en legevakttjeneste.

Les mer om fastlegeordningen her.

Egenandelen slås sammen med visse andre egenandeler og når et bestemt minstebeløp er nådd får du frikort. Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller hos helsenorge.no.

 

Tannlegetjenester

Er du under 18 år er all tannlegebehandling, unntatt tannregulering, gratis. Som 19-20-åring har du rett til billigere tannbehandling, forutsatt at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling. Les mer om tannlegetjenester for barn og unge her.

 

Fysioterapi

For å få behandling hos fysioterapeut må du ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. For fysioterapi må du betale en egenandel, men barn under 16 år er fritatt for å betale egenandel. Det samme er personer med godkjent yrkesskade.

Egenandelen slås sammen med visse andre egenandeler og når et bestemt minstebeløp er nådd, får du frikort. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller på helsenorge.no.

 

Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en individuell plan. Denne planen skal være en samlet oversikt over de tiltak og ytelser du har behov for. Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen ta initiativ til å utarbeide en slik plan sammen med deg. Du kan også be om en slik plan selv.

Les mer om individuell plan her.

 

Vedtak og klageadgang

Mener du at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du klage til Fylkesmannen.

Har du har søkt om tjenester som for eksempel helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse (herunder praktisk bistand og opplæring, BPA og støttekontakt), plass i institusjon, avlastning eller omsorgslønn, har du krav på å få et skriftlig vedtak med en begrunnelse. Du skal også få informasjon om klageretten. Det er viktig at du klager innen klagefristen som er oppgitt, som regel 3-6 uker fra du mottok vedtaket.

Pasient- og brukerombudet gir gratis informasjon om dine rettigheter og kan hjelpe deg å klage.

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Sliter veldig med økonomien. Har masse gjeld. Hvor kan jeg få hjelp til dette?
Hei Dette er det dessverre mange som strever med, men det finnes både gode råd og hjelp å få.   Hva man kan gjøre med dette avhenger en del a...
Jeg vil bytte fastlege.
Hei jente, 15 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du ønsker å bytte fastlege, og at du ikke fikk gjort det fordi du er under 16 år...
Kan en jeg kjenner være støttekontakt?
Hei Det kan godt være en du kjenner som blir støttekontakt for deg.  Det er ofte det letteste å få til.  Du, familien din, eller den du kjenner...
Mor og far er i "krig", kan jeg som 14 åring få time hos terapeut uten samtykke?
Hei Det er forferdelig krevende for barn å stå midt mellom foreldre og jeg forstår godt at hun har behov for noen å snakke med. Når det gjelder ...
Økonomiske bekymringer for familien. Jobb?
Hei jente på 13 Vi er to som svarer på dine spørsmål. Først litt om dine bekymringer, så svar om jobb. Du forteller at far mistet jobben og s...
Har tråkket over. Spørsmål om fotskinne.
Hei Det er ikke så lett å si om det er brudd eller en forstuing man har fått. Man kan ha lite smerter etter et brudd, og mye smerter med «kun» f...
Jeg har blitt veldig tynn. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har opplevd mye sorg den siste tiden, men at du har det bedre nå. Det er fint å høre at du har det ...
Skjevt bitt. Hvilke rettigheter har jeg?
Hei jente Takk for henvendelsen. Det er dessverre vanskelig for meg å vurdere graden av skjevheten i din kjeve og i bitt over internettet uten å un...
Jeg mangler karakter i flere fag, hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du er i en vanskelig og fortvilet situasjon. Det du skriver om høres ikke greit ut. Jeg vil anbefale d...
Moren min er syk hvem kan hjelpe oss?
Hei Takk for at du skriver til ung.no   Du forteller om en vanskelig situasjon slik jeg leser det du skriver. Moren din har store plager med rygg...
Jente, 13 har det mye vondt. Lurer på om hun skal oppsøke hjelp.
Hei kjære gråtkvalte jente Jeg skjønner godt at du er gråtkvalt! Flott at du skriver til oss i ung.no. Jeg må si at jeg synes det er godt å vit...
Bestefar har akkurat fått slag og han har vært veldig dårlig til beins.
Hei jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Så leit å høre om at bestefaren din har hatt et slag. Jeg skjønner godt at du bekymrer deg fo...
Gratis tannhelsetjeneste så lenge man er 18 eller yngre?
Hei På helsenorge.no finner du informasjon om tannhelsetjenesten, kostnader og aldersgrenser: Tannbehandling for barn (0-18 år): All behandling, b...
Bostøtte hos Husbanken.
Hei Bostøtte gis til de som har lav inntekt og sliter med å betale husleie og andre faste utgifter. Les mer om dette på Husbankens hjemmesider. De...
Jeg opplever at det offentlige helsetilbudet svikter, hvilke rettigheter har jeg? 
Hei Det finnes regler som gir deg en del rettigheter som pasient i Norge. Regelverket er imidlertid laget slik at tilstanden din er avgjørende for h...
Stoler ikke helt på noen! Hvordan forklare det til kjæresten min?
Hei Skjønner at du har det vondt. Når man sliter er det vanlig at drømmene kan bli ubehagelige og konfliktfylte. Mareritt kan sees på som en måt...
Har blit avheni på alkohoj . jeg røyker også
Hei Det er jo veldig bra at du sier fra om dette! Både alkohol og røyk er jo ganske skadelige saker, så det er lurt å gjøre noe med dette før d...
Jeg bor i en omsorgsbolig.. blir snakket til som om jeg var dum.
Hei Du skriver at du opplever at de voksne på omsorgsboligen snakker nedlatende til deg, og lurer på hva du kan gjøre med dette. Det kan være lu...
Vet dere hva rettighetene hans er på penger pr mnd??
HeiJeg forstår deres frustrasjon. ung.no er en offentlig informasjonsjeneste for ungdom og vi kan ikke gå inn i enkeltsaker. Vi har ikke kjennsksa...
Se alle