Det er ikke alltid lett å forstå alle ord og forkortelser i spillverdenen. Derfor har vi laget en oversikt over de viktigste uttrykkene, slik at du på kort tid kan gå fra å være enn noob til å bli en ekspert.

Expansion: Tilleggspakke eller større innholdsoppdateringer som bygger spillet videre, og introduserer nye områder, fiender og muligheter. Tilleggspakker koster mindre enn hele spill.

Guild: Grupper i online rollespill som spillerne selv danner og administrerer. Noen er organisert for å få til best mulig samarbeid og prestasjon i spillet, mens andre i all hovedsak fungerer som vennskapelige sosiale plattformer. Et guild kan bestå av alt fra noen få mennesker opp til flere hundre.

LAN (local area network): I private LAN samles venner og bekjente for å spille mot og med hverandre på samme sted. Datatreff dekker derimot en mye bredere forståelse og handler oftere om større begivenheter hvor det er flere aktiviteter tilgjengelig.

FAKTA

Sjangerforkortelser i spillverdenen:

  • FPS: Førstepersons skytespill (First person shooter).
  • MMORPG: Online rollespill (Massively Multiplayer Online Roleplaying games).
  • RTS: Sanntids strategispill (Real-time strategy games).

Level: I offline-sammenheng er dette et begrep som ofte betyr det samme som nivå eller brett i spillet. I onlinespill henger dette sammen med erfaringsnivået på spillerens figur. Spilleren begynner vanligvis på Level 1, og stiger gradvis opp etter hvert som man får erfaringspoeng (XP) for å utføre oppdrag.

Loot (Utstyr): Gjenstander (rustninger, våpen o.l.) som spilleren blir belønnet med i spillet, når han for eksempel dreper en fiende eller gjennomfører et oppdrag.

Noob: Nedsettende betegnelse på nybegynnere eller dårlige spillere.

Patch: Regelmessige oppdateringer som introduserer nytt innhold, justerer spillets regler eller løser tekniske problemer.

Quest: Et oppdrag som tar utgangspunkt i en historie eller en fortelling, som spillere fullfører i spillet.

XP (experience points): Erfaringspoeng spilleren samler ved å fullføre oppdrag. Dette øker figurens erfaringsnivå (Level) og gjør hun eller ham sterkere.

AFK: Dette er forkortelsen for "away from keyboard" som betyr at spilleren har tatt seg en pause fra spillet, og ikke sitter ved tastaturet.

 

Kilde: Medietilsynet / problemspilling.no