Ungdom og gaming

Tall fra Medietilsynet viser at 96 prosent av gutter og 76 prosent av jenter i alderen 9-16 år spiller spill på PC, Playstation, Xbox, mobil eller DS. Flere gutter spiller spill i alle aldersgruppene. Antall gutter som spiller spill på PC øker med alderen, og flere gutter sier de har spilt spill med aldersgrense 16 og 18 år, enn hva jentene gjør.

Det har vært mye fokus på at ungdommer, og særlig gutter, spiller for mye dataspill. Å bli hekta på online-gaming kan gå ut over fritidsaktiviteter, venner, familie og skoleprestasjoner. Å gå glipp av eksamen, og måtte ta opp igjen klassetrinn fordi man bruker tiden på å spille hele natta og sove om dagen, er heller ikke en ønskesituasjon, og noe man bør unngå.

Heldigvis finnes det også flere fordeler med dataspilling, og mange av ungdommene som bruker mye tid på online-gaming viser også sterke engelskprestasjoner på skolen.

 

Gamere blir gode i engelsk

En studie utført på svenske niendeklassinger viser at elevene som spiller dataspill mer enn fem timer i uken er gode i engelsk, og at de også får bedre karakterer enn elevene som ikke gamer.

Studien viser også at online-spillene World of Warcraft og Counter-Strike er de mest populære spillene blant gamerne. Både WoW og CS er såkalte massively-multiplayer-online-games, og spillerne må kommunisere og/eller samarbeide med andre gamere verden over for å komme seg videre til neste nivå. Begge spillene foregår på engelsk, og spillerne må derfor både skrive og snakke engelsk for å kommunisere med de andre deltagerne, noe forskerne tror kan være årsaken til at gamere er gode i engelsk.

Forsker Lisbeth Brevik ved Universitetet i Oslo, har også forsket på elever i norsk videregående skole. En av hennes studier viste at en gruppe videregående elever som presterte svakt i norsk lesing, samtidig hadde over snittet gode leseferdigheter i engelsk. Brevik ønsket å finne årsaken til dette, og forteller til forskning.no, at hun intervjuet flere norske ungdommer som scoret svakt på norsklesing, men godt over middels i engelsklesing. Alle ungdommene hun pratet med var gutter.

 

FAKTA

Derfor blir gamere gode i engelsk:

  • Mange bruker mye av fritiden sin på å å høre på engelsk musikk og se på engelskspråklige filmer.
  • Mange av online-spillene er på engelsk og spillerne må lese instruksjoner og samarbeide med andre ved å skrive og snakke engelsk.

 

Brevik fant ut at guttene som gjorde det bra i engelsk var gamere som brukte mye tid på online-dataspill hver dag. Guttene brukte chattefunksjonene og leste instruksjoner for å både kunne skrive og snakke engelsk med motspillere fra hele verden, forteller hun til forskning.no.

 

Leser mye engelsk på fritiden

Guttene som brukte mye av fritiden sin på online-gaming så også på engelskspråklige filmer, hørte på engelsk musikk og leste engelske nyheter på Facebook. Brevik sier til forskning.no at denne gruppen har valgt seg en engelskspråklig fritid, og mener det er bra for utviklingen av språket.