Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

A-Å

Norsk kystnatur (colourbox.com)

Det norske økonomiske systemet
Båt og norsk kyst (colourbox.com)

Det norske økonomiske systemet kalles blandingsøkonomi. Dette systemet er en blanding av to ytterpunkter: Markedsøkonomi og planøkonomi. Begge disse er økonomiske systemer som, i sin ekstreme form, er vanskelige å finne i praksis.

Slik foregår en rettssak
Oslo tinghus (foto: Endre Hesthagen/ung.no)

Stadig vekk hører vi om store straffesaker i media. De alvorligste forbrytelsene får mye oppmerksomhet, både når de etterforskes og når de skal opp for retten. Her kan du lese om hvordan straffesaker behandles av domstolene og hva som skjer i rettssalen.

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen er et omfattennde prosjekt som er planlagt fullført med vedtak i Stortinget høsten 2017. Her kan du lære hva det innebærer.

Globalisering
Fabrikk i Kina (colourbox.com)

Chatter du med venner som bor i andre land? Kjøper du varer fra USA? Har du reist til Asia? Alt dette har med globalisering å gjøre.

Statsbudsjettet

Hvert år når finansministeren offentliggjør statsbudsjettet, skrives det mye i mediene. Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgifter og inntekter i ett år.