Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)
Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)

A-Å

Norsk kystnatur (colourbox.com)

Det norske økonomiske systemet
Båt og norsk kyst (colourbox.com)

Det norske økonomiske systemet kalles blandingsøkonomi. Dette systemet er en blanding av to ytterpunkter: Markedsøkonomi og planøkonomi. Begge disse er økonomiske systemer som, i sin ekstreme form, er vanskelige å finne i praksis.

Slik foregår en rettssak
Oslo tinghus (foto: Endre Hesthagen/ung.no)

Stadig vekk hører vi om store straffesaker i media. De alvorligste forbrytelsene får mye oppmerksomhet, både når de etterforskes og når de skal opp for retten. Her kan du lese om hvordan straffesaker behandles av domstolene og hva som skjer i rettssalen.

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen er et omfattennde prosjekt som er planlagt fullført med vedtak i Stortinget høsten 2017. Her kan du lære hva det innebærer.

Statsbudsjettet

Hvert år når finansministeren offentliggjør statsbudsjettet, skrives det mye i mediene. Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgifter og inntekter i ett år.