Hopp til hovedinnholdet

Hva betyr de økonomiske ordene?

Jente gjør lekser (colourbox.com)
ØKONOMI: Det er mange fremmedord og vanskelig uttrykk i økonomien.

Arbeidsledighet? Inflasjon? Bruttonasjonalprodukt?

Det er ikke lett å forstå de økonomiske ordene, men det kan være viktig. Få en oversikt og en forståelig forklaring på noen av dem her!

Offentlig og kvalitetssikret
Jente gjør lekser (colourbox.com)
ØKONOMI: Det er mange fremmedord og vanskelig uttrykk i økonomien.

Du er ikke alene om å synes at økonomiske ord og uttrykk er vanskelige. Politikere og eksperter snakker ofte i store ord, og det kan ofte være vanskelig å følge med på alle de vanskelige ordene de bruker.

For å hjelpe deg på litt på vei har vi derfor samlet en oversikt over noen av de vanskelige økonomiordene som ofte brukes av ekspertene:

Oljepenger:

Norge tjener mye penger på olje- og gassvirksomhet. Vi sparer mye av pengene vi tjener på olje og gass, men vi bruker også mye av pengene. For å sørge for at vi passer på pengene Norge har tjent på oljen, opprettet Stortinget et "oljefond" i 1990. Som hovedregel skal vi ikke bruke mer enn avkastningen (gevinsten). På denne måten kan vi sørge for at framtidige generasjoner også får nyte godt av oljepengene.

Inflasjon:

Dette begrepet brukes når priser på varer og tjenester stiger over tid. Når prisene stiger må man også ha mer penger for å kunne handle. Dette betyr at pengene mister sin verdi. For å gjøre det enklere kan inflasjon forklares med et Donald Duck eksempel: Onkel Skrues pengebinge tas av en tornado, og alle i Andeby får plutselig masse penger mellom hendene. Ingen gidder dermed å jobbe mer, bortsett fra Onkel Skrue som raskt går over til å produsere mat. Resultatet er selvsagt at sultne Andeby-beboerne må betale Onkel Skrue dyrt for mat, 1 million kroner for et egg, og 2 millioner for et kålhode. Med slike priser hjelper det ikke å være millionær.

Bruttonasjonalprodukt:

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på den samlede verdiskapningen i landet. Verdiskapning handler om produksjon av varer og tjenester. Alle som arbeider i Norge er med på å bidra til landets BNP. Les mer om BNP her.

Arbeidsledighet:

For å måle arbeidsledigheten i et land kan man spørre et representativt utvalg av befolkningen om de har jobb eller leter etter arbeid. Man kan også måle arbeidsledigheten ved å telle opp hvor mange som registrer seg som arbeidsledige ved arbeidskontorene til NAV.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
18.02.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er BSU
Hei BSU betyr boligsparing for ungdom. Det er en egen sparekonto for ungdom opp til 34 år for sparing til egen bolig. I tillegg til høy rente får ...
Hvor mange penger er det vanlig at 14åringer har?
Hei Takk for at du skriver til oss! Så utrolig bra at du tenker på framtiden din og ønsker å spare. Det er bra at du spør foreldrene dine om å...
Kan jeg som er under 18 år opprette aksjekonto og investere i aksjer?
Hei Ungdom under 18 år kan ikke åpne egen aksjekonto og investere i aksjer. Det vil alltid være risiko for å tape penger når man investerer i ak...
Hvordan skaffe seg oversikt over hva en bruker på matvarer
Hei Takk for spørsmål!Statens institutt for forbruksforskning har en kalkulator der du kan få ut over sikt over gjennomsnittlig forbruk til matva...
Snart skal vi ha PRYO/arbeidsuke på skolen vår
Hei, og takk for spørsmålene dine 1. Når det gjelder arbeidsuke så kan man faktisk søke om dette hvor enn det er. Ring banker du vet om, fortell...
Når kommer Vipps for barn
Hei I følge en artikkel på Dinside.no, se lenken under, kommer Vipps for barn i løpet av vinteren. https://www.dinside.no/okonomi/barne-vipps-lan...
Spørsmål og Norges økonomi
Hei Om prisene stiger er først og fremst avhengig av tilbud og etterspørsel. Er det stor etterspørsel stiger prisene. Stiger inntektene får folk ...
Tips til å spare penger
Hei Som du skriver kan det være vanskelig å sette opp et budsjett når du ikke vet hvor mye du kommer til å tjene. Budsjettet består av inntekter...
Blir betalingsanmerkningen borte når man har betalt?
Hei Ja, betalingsanmerkningen skal fjernes når kravet er betalt. Hvis den ikke fjernes i løpet av en periode etter at du har betalt bør du ta kont...
Hvordan betale en faktura?
Hei En faktura er en regning. På fakturaen står det hvem som skal ha penger, hvilke konto pengene skal betales til, og når pengene skal betales. D...
Hva får jeg hvis jeg får innvilget arbeidsavklaringspenger?
Hei! Det er riktig som du skriver at minsteytelsen på arbeidsavklaringspenger er 2G, altså per dags dato 193 766 kr før skatt i året. Hvis det ...
Kan butikken runde ned når de skal utbetale pant?
Hei Det vanlige er, som du påpeker, å runde opp til nærmeste hele krone når prisen inkluderer 50 øre. Siden 50 øre er midt i mellom 0 og 100 er...
Hvordan investere sparepengene mine?
Hei Det er mye å tenke på når man skal investere penger:Bør pengene være tilgjengelig på ganske kort varsel eller skal jeg binde opp penger i e...
Bør jeg spare til pensjon?
Hei Stat og kommune, samt en del store private bedrifter har gode pensjonsordninger for sine ansatte. Alle bedrifter må ha en minsteløsning med et ...
Hvordan få brevgiro elller telegiro?
Hei Du kan enten bestille via nettbanken din eller sende en melding til banken via bankens nettside om at du ønsker en løsning for å kunne betale ...
Hvordan få flere opplysninger om belastet beløp på kontoutskriften?
Hei Bankene har forskjellige løsninger for sin mobilbank. Jeg kjenner ikke til mobilbanken til Sbanken. Min erfaring er at rett etter kjøpet vil be...
Se alle