En sårbar fase i samlivet

Noen strever mer enn andre med den nye situasjonen. De opplever at de nesten ikke kjenner partneren lenger og kan føle at forholdet og kontakten glipper. Noen savner det gamle kjærestelivet.

Det kan ta litt tid å justere forventninger, men samtidig er det bra at vi samkjører oss og kommer hverandre i møte. Det betyr mye hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og er opptatt av hverandres følelser og tanker, i denne fasen når hele tilværelsen er i stor endring. Tiden rett etter at barnet er født kan være sårbar for begge foreldrene, og å vise omtanke og være raus blir ekstra viktig.

Å blir foreldre er en utfordring