Å la barna få være med å påvirke noe av det som skjer hjemme hos dere, er én måte for foreldrene å vise at barna er viktige i familien og at deres behov tas med i betraktningen. Selv om de voksne til syvende og sist bestemmer, kan det i mange tilfeller være fint å sørge for at barn føler seg hørt før vi tar avgjørelser som berører dem.

Forklar når du ikke har tid

Det er ikke alltid vi har tid når barnet vil leke eller prate. Hvis barnet ditt gjerne vil spille spill akkurat i det pastaen koker over, føles det bedre for henne om du sier du gjerne vil spille etter middag, fremfor kun å si du ikke har tid. Eller: «Jeg skjønner at du har lyst til å spille spill, og jeg syns også det hadde vært veldig koselig, men akkurat nå går det ikke.»

Ved å vise interesse for det barnet vil gjøre eller snakke om, følge med på hva hun liker å gjøre og legge merke til hva hun uttrykker med kroppsspråket sitt, øker sjansen for at hun vil føle seg sett, hørt og forstått.

En dag du har tid, kan du kanskje komme barnet i forkjøpet spørre om hun vil spille spill med deg?

Les mer om å la barnet være med å bestemme her:

La barnet få være med å bestemme