Hopp til hovedinnholdet

Grunnstipend på videregående

Pult med skrivesaker (colourbox.com)
STØTTE: Grunnstipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi.

Grunnstipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Offentlig og kvalitetssikret
Pult med skrivesaker (colourbox.com)
STØTTE: Grunnstipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi.

Inntekten til foreldrene dine er ett av flere vilkår som påvirker hvor mye du kan få i grunnstipend. Har foreldrene dine lav inntekt, kan du få mer penger fra Lånekassen enn om de har høyere inntekt. Dette kalles behovsprøving.

Sjekk hva du kan få

Om du får grunnstipend, og hvor mye du får, avhenger også av hvor mange søsken du har som er født i 2000 eller senere, og om foreldrene dine har ny ektefelle.

På lanekassen.no finner du en oversikt over hvor mye du kan få i grunnstipend.

Inntekten til begge foreldrene dine teller

Lånekassen ser på inntekten til begge forsørgerne når de beregner om du kan få grunnstipend, uansett om de er skilt eller ikke. Om forsørgerne dine bor sammen eller ikke bor sammen, avgjør hvilken tabell grunnstipendet blir behovsprøvd etter.

Hvis en forsørger har ny ektefelle, blir det lagt til et fast beløp på forsørgerens inntekt når Lånekassen beregner om du kan få grunnstipend.

Du kan lese mer på lanekassen.no om hvordan Lånekassen beregner hva du kan få i grunnstipend.

 

 

Egen inntekt påvirker ikke stipendet

Hvis du jobber og tjener penger ved siden av skolen (eller har høy formue), påvirker ikke dette hvor mye du får fra Lånekassen. Stipendene dine blir imidlertid behovsprøvd mot hva du eventuell får i trygd, pensjon eller lærlinglønn.

 

Kan oppleves som urettferdig

Grunnstipendet er ment å skulle utjevne økonomiske forskjeller og dekke nødvendige utgifter for elevene. Det varierer selvsagt hvor mye den forelderen man ikke bor sammen med bidrar økonomisk, og hvor mye eventuelle steforeldre bidrar. I enkelte tilfeller kan derfor andre elever oppleve det som urettferdig at noen får mer stipend enn andre.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
07.06.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Må man betale tilbake stipendet når man stryker?
Hei Så lenge du er elev med ungdomsrett og får penger i fra Lånekassen til videregående utdanning, så behøver du ikke å betale tilbake stipend...
Vil flytte ut når jeg blir 18.
Hei Grunnstipendet blir behovsprøvd opp mot foreldrenes inntekt, og erberegnet på de som har foreldre med lav inntekt. Grunnstipendet blir beregnet...
Urettferdige regler med stipend fra lånekassen
Hei Jeg kan ikke si annet enn at jeg forstår både din frustrasjon og irritasjon over den situasjonen du beskriver.  Og jeg tenker at du er jammen ...
Hei, jeg går i 10 klasse å skal velge vgs, er ikke smart er fra dårlig familie
Hei Først vil jeg si at du ikke er mindre smart fordi du kommer fra en familie med lite ressurser. Tvert imot er det mange som kommer fra slike fam...
Kan jeg få penger fra NAV og stipend samtidig?
Hei Du skriver at du skal i behandling og at du regner med at du får støtte fra NAV.  For å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) må sykdom, skad...
Barnebidrag etter fylte 18 år
Hei NAV kan bestemme at en skoleelev skal få barnebidrag av sine foreldre også etter at skoleeleven har fylt 18 år.   Du kan kontakte ditt lo...
Jeg har lyst å gå på skole i Bergen. Flytte. Stipend. Jobb. Hvor bo?
Hei,og takk for spørsmål! 1. I midten av juli (konkret dato kan variere litt) kan du logge inn på Vigo.no og sjekke hvilket utdanningsprogram og ...
Kan jeg få grunnstipend?
Hei Det er leit å høre at dere har det vanskelig økonomisk. Grunnstipendet blir behovsprøvd opp mot begge foreldrene sin inntekt, siden begge fo...
Jeg går på skole, kan NAV hjelpe meg med husleie og strøm?
Hei, hyggelig at du skriver til oss! I utgangspunktet så gis det ikke støtte til husleie og lignende til studenter, da det forutsettes at student...
Hva er grunnstipend og utstyrsstipend?
Hei Både grunnstipend og utstyrsstipend er stipend, så de behøver du ikke å betale tilbake.Forskjellen på de to er at grunnstipendet er et stipe...
Går på vgs kan jeg få penger fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss I utgangspunktet gis det ikke støtte fra NAV til studenter, fordi studenter må benytte seg av stipend og lån...
Ønsker å flytte hjemmefra. Kan jeg få økonomisk støtte?
Hei Fint at du tar kontakt med oss. Det høres ikke ut som du har det godt hjemme. Du ønsker å vite om du på noen måte har rett på økonomisk s...
Penger er problem. Tenkt litt på at jeg kanskje burde flytte hjem igjen.
Hei gutt 18 år. Så bra at du søker hjelp her på ung.no   Jeg forstår at penger er problem. Det er dyrt å bo for seg selv. Det er mange utgif...
Jeg går på skole og blir 18 år, har jeg rett til pengestøtte?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Når du er student på videregående skole, så er det stipend og/eller lån fra Lånekassen, økonomisk stø...
Hvordan vil statsbudjettet påvirke stipendet mitt?
Hei   Hei. Vi skjønner at du blir bekymret for framtida når du blir usikker om hvor mye du kan få i stipend. Det som er viktig er å huske er a...
Hva skjer med stipendet når jeg blir 18?
Hei Så lenge du er elev med ungdomsrett så er retten til støtte i fra Lånekassen i hovedsak den samme selv om du er over 18 år, men dersom du er...
Hvilke karakterer regnes som stryk på eksamen?
Hei 1: Karakter under 2 (0 og 1) regnes som strykkarakterer. Da må du ta faget opp igjen til ny eksamen. 2: Elever på videregående kan ha rett ti...
Hvilke stipendordninger finnes? Kan jeg leve på dette?
Hei, og takk for spørsmål!   Hvor mye du vil ha rett til i stipend, er avhengig av flere faktorer: Vi kan dessverre ikke gjøre en konkret bereg...
Skal pendle mellom Oslo og Hønefoss. Har jeg rett til bostipend?
Hei Så lenge du bor sammen med foreldrene dine (eller en av dem, som du gjør) er du en hjemmeboer. Du har dermed ikke rett til bostipend fra Låne...
Se alle