Inntektsavhengig stipend på videregående

Alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Pult med skrivesaker (colourbox.com)
STØTTE: Inntektsavhengig stipend skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi.

Inntektsavhengig stipend skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Inntekten til foreldrene dine er ett av flere vilkår som påvirker hvor mye du kan få i inntektsavhengig stipend. Har foreldrene dine lav inntekt, kan du få mer penger fra Lånekassen enn om de har høyere inntekt. Dette kalles behovsprøving.

Sjekk hva du kan få

Om du får inntektsavhengig stipend, og hvor mye du får, avhenger også av hvor mange søsken du har som er født i 2002 eller senere, og om foreldrene dine har ny ektefelle.

På lanekassen.no finner du en oversikt over hvor mye du kan få i stipend.

Inntekten til begge foreldrene dine teller

Lånekassen ser på inntekten til begge forsørgerne når de beregner om du kan få inntektsavhengig stipend, uansett om de er skilt eller ikke. Om forsørgerne dine bor sammen eller ikke bor sammen, avgjør hvilken tabell grunnstipendet blir behovsprøvd etter.

Hvis en forsørger har ny ektefelle, blir det lagt til et fast beløp på forsørgerens inntekt når Lånekassen beregner om du kan få grunnstipend.

Egen inntekt påvirker ikke stipendet

Hvis du jobber og tjener penger ved siden av skolen (eller har høy formue), påvirker ikke dette hvor mye du får fra Lånekassen. Stipendene dine blir imidlertid behovsprøvd mot hva du eventuell får i trygd, pensjon eller lærlinglønn.

Kan oppleves som urettferdig

Det inntektsavhengige stipendet er ment å skulle utjevne økonomiske forskjeller og dekke nødvendige utgifter for elevene. Det varierer selvsagt hvor mye den forelderen man ikke bor sammen med bidrar økonomisk, og hvor mye eventuelle steforeldre bidrar. I enkelte tilfeller kan derfor andre elever oppleve det som urettferdig at noen får mer stipend enn andre.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Lånekassen

Sist oppdatert: 28.04.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Pult med skrivesaker (colourbox.com)
STØTTE: Inntektsavhengig stipend skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi.
Fikk du svar på det du lurte på?