Borteboerstipend på videregående

Må du flytte hjemmefra for å gå på videregående? Da kan du ha rett til borteboerstipend fra Lånekassen.

Lånekassen og flytteeske (colourbox.com)

Har du ungdomsrett og bor borte fra foreldrene dine, kan du ha rett til borteboerstipend.

I tillegg må du oppfylle ett av disse vilkårene:

  • Skolen din ligger mer enn 40 km fra foreldrehjemmet
  • Du har mer enn tre timer samlet reisetid hver dag
  • Det er særlige forhold som gjør at du må bo borte under utdanningen

Så mye får du i borteboerstipend

For skoleåret 2020-2021 er borteboerstipendet på 4 603 kroner i måneden.

Hvor mye du får i borteboerstipend er ikke avhengig av foreldrene dine sin økonomi, og du får de ti tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Hvis du er lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat blir borteboerstipendet behovsprøvd mot din egen inntekt. Du kan lese mer om dette på lanekassen.no.

Krav om avstand og/eller reisetid

Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er 40 kilometer eller mer hver vei, har du rett til borteboerstipend.

Hvis avstanden er kortere, men reisetiden er minst tre timer tur-retur hver dag, vil du likevel ha rett på borteboerstipend. Skolen din må bekrefte at du oppfyller kravet om reisetid.

Unntak ved vanskelige rutetider

Selv om foreldrehjemmet ligger mindre enn 40 kilometer fra skolen eller tre timers reise fra skolen, kan du få borteboerstipend hvis rutetidene er slik at du vil komme for sent til undervisningen hvis du hadde bodd hjemme.

Du skal kunne følge den fastsatte undervisningen.

Reisetid og avstand blir regnet på grunnlag av opplysningene i de aktuelle rutetabellene, og det blir tatt hensyn til gangtid og ventetid underveis.

Særlige forhold som gjør at du må bo borte

Særlige forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme, kan for eksempel være alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at du ikke klarer å gjennomføre utdanningen.

Konflikter og uenighet som blir sett på som vanlig mellom ungdom og foreldre, regnes ikke som et særlig forhold.

Flytting i løpet av skoleåret

Flytter du fra eller til foreldrene dine i løpet av skoleåret, må du sende en e-post eller et brev til Lånekassen med flyttedato og den nye adressen.

Du kan lese mer om borteboerstipend på lanekassen.no.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Lånekassen

Sist oppdatert: 28.04.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Lånekassen og flytteeske (colourbox.com)
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hvem får stipend og lån fra Lånekassen?

Elever i videregående skole og studenter kan søke stipend og lån hos Lånekassen.

Jente ligger i parken og studerer (colourbox.com)

Disse stipendene kan du søke om på videregående

Skal du begynne på videregående skole? Finn ut hvilke stipend du har rett til.

Hundrekronersedler (colourbox.com)

Inntektsavhengig stipend på videregående

Alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Pult med skrivesaker (colourbox.com)
Aktuelt

Skal du fjerne hår eller ikke?

Du bestemmer selv om du vil fjerne hår på kroppen og i ansiktet eller ikke. Her får du noen tips og råd om hårfjerning.

Tegning av gutt på badet som har barbert seg på halve kroppen. Illustrasjon: ung.no

Alarmtelefonen har døgnåpen chat

Utsettes du for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt? Trenger du noen å snakke med? Du kan chatte med Alarmtelefonen for barn og unge hele døgnet.

Holder mobil med Alarmtelefonen 116111 åpent (foto: ung.no)

Små og store penisplager

Svie, nupper, blemmer eller kløe? Plager med penis som ikke har vært der før? Noe er helt ufarlige og forsvinner av seg selv mens annet bør kanskje vurderes av lege.

HJELP?! Noe ukjent som skjer i underlivet? Gradvise forandringer som skjer i ungdomstiden er som oftest helt normal. Foto: Colourbox