Hopp til hovedinnholdet

Bostipend på videregående (borteboerstipend)

Lånekassen og flytteeske (colourbox.com)

Må du flytte hjemmefra for å gå på videregående? Da kan du ha rett til bostipend fra lånekassen.

Offentlig og kvalitetssikret
Lånekassen og flytteeske (colourbox.com)

Har du ungdomsrett og bor borte fra foreldrene dine, kan du ha rett til bostipend.

I tillegg må du oppfylle ett av disse vilkårene:

 • Skolen din ligger mer enn 40 km fra foreldrehjemmet
 • Du har mer enn tre timer samlet reisetid hver dag
 • Det er særlige forhold som gjør at du må bo borte under utdanningen
 • Så mye får du i bostipend

  For skoleåret 2018-2019 er bostipendet på 4437 kroner i måneden.

  Hvor mye du får i bostipend er ikke avhengig av foreldrene dine sin økonomi, og du får de ti tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

  Hvis du er lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat blir bostipendet behovsprøvd mot din egen inntekt. Stipendet blir gradvis redusert når du tjener mer enn 1.963 kroner brutto per måned.

  Sjekk hvor mye du kan få når du bor borte.

  Krav om avstand og/eller reisetid

  Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er 40 kilometer eller mer hver vei, har du rett til bostipend.

  Hvis avstanden er kortere, men reisetiden er minst tre timer tur-retur hver dag, vil du likevel ha rett på bostipend. Skolen din må bekrefte at du oppfyller kravet om reisetid.

   

  Unntak ved vanskelige rutetider

  Selv om foreldrehjemmet ligger mindre 40 kilometer fra skolen eller tre timers reise fra skolen, kan du få bostipend hvis rutetidene er slik at du vil komme for sent til undervisningen hvis du hadde bodd hjemme.

  Du skal kunne følge den fastsatte undervisningen.

  Reisetid og avstand blir regnet på grunnlag av opplysningene i de aktuelle rutetabellene, og det blir tatt hensyn til gangtid og ventetid underveis.

   

  Særlige forhold som gjør at du må bo borte

  Særlige forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme, kan for eksempel være alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at du ikke klarer å gjennomføre utdanningen.

  Konflikter og uenighet som blir sett som som vanlig mellom ungdom og foreldre, regnes ikke som et særlig forhold. Her kan du lese mer om særlige forhold.

   

  Flytting i løpet av skoleåret

  Flytter du fra eller til foreldrene dine i løpet av skoleåret, må du sende en e-post eller et brev til Lånekassen med flyttedato og den nye adressen. Du kan lese mer på lanekassen.no om fristene for å si ifra om flytting.

  Du kan lese mer om bostipend på lanekassen.no.

   

  Kilde: Lånekassen

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har jeg rett til å få bostipend?
Hei Lånekassen ser bare på avstanden mellom der foreldrene dine bor og det lærestedet du skal gå på. De ser ikke på om du kunne ha gått på en...
Jeg er 17 år og ønsker å flytte ut. Kan NAV hjelpe?
Hei og takk for at du skriver til oss. Ut i fra det du skriver så høres det ut som du har det litt vanskelig hjemme. Det er viktig at du fortsetter...
Jeg har fått avslag på økonomisk støtte fra NAV.
Hei! Vi er usikre på om du nå har begynt på skole igjen eller ikke. Som student, så må du klare deg på det du får fra Lånekassen og jobbe d...
Kan jeg søke VGS i et annet fylke?
Hei Din rett til videregående opplæring er knyttet til det fylket hvor du har din folkeregistrerte adresse. Det har kommet en regelendring som sier...
Burde vi gå hver vår vei?
Hei Takk for at du skriver til oss! Dette var leit å høre! Det er alltid vanskelig når man ikke er enige om store beslutninger i forholdet. Jeg f...
Vil flytte ut når jeg blir 18.
Hei Grunnstipendet blir behovsprøvd opp mot foreldrenes inntekt, og erberegnet på de som har foreldre med lav inntekt. Grunnstipendet blir beregnet...
Får jeg stipend i sommeren?
Hei Lånekassen gir vanligvis ikke lån eller stipend for juni og juli. Siste utbetaling er i mai.Siden du ikke får penger i fra Lånekassen i forka...
Vil gå på skole i et annet fylke.
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Bostipendet er på kroner 4 359,- per måned, men du får en større andel i begynnelsen av semesteret, mens rest...
Hvor bør jeg være folkeregistrert?
Hei I forhold til Lånekassen, så er det ikke nødvendig å endre adresse i folkeregisteret. Det Lånekassen ser på i forbindelse med bostipend er ...
Lurer på om jeg har rett til bostøtte?
Hei, og takk for spørsmål!   NAV gir normalt ikke bostøtte til elever under utdanning. Derimot har Lånekassen støtteordninger for elever i vid...
Skolen ligger langt unna, og jeg må flytte på hybel.
Hei Dersom du skal gå på en videregående skole som ligger så langt unna der foreldrene dine bor at du må bo på hybel, så kan du ha rett til b...
Jeg skal flytte på hybel for å gå på vgs, har jeg rett til støtte fra NAV?
Hei! Som elev på videregående skole så må du klare deg på stipend og/eller lån hos Lånekassen, samt mange må også jobbe deltid ved siden a...
Vil flytte hjemmefra og ta vg3 i Bergen. Hvordan gjør jeg det? 
Hei, og takk for ditt spørsmål!   Flytting: Du er 18 år og har derfor rett til å flytte hjemmefra, men din rett til videregående skole er kny...
Bor alene og har veldig dårlig råd
Hei Det høres ut som barnevernet har ordnet opp noe for deg, men at ikke alt er bare greit.  I forhold til både det økonomiske og det praktiske, ...
Kan jeg gå vgs i et annet fylke?
Hei Din rett til videregående utdanning er knyttet til det fylket hvor du har folkeregistrert adresse. Hvis du flytter til et annet fylke sammen med...
Mulig å bytte vgs til et annet fylke og få bostipend? 
Hei, og takk for ditt spørsmål! Man har bare rett til skoleplass i det fylket man er folkeregistret i. Man må altså flytte, og melde flytting til...
Jeg ønsker å bo på hybel .
Hei Det er svært vanskelig å finne noen økonomisk hjelp for deg med tanke på hybel utenfor hjemmet dersom det ikke er svært tungtveiende årsake...
Jeg er elev på vgs, vil flytte ut. Kan jeg få sosialhjelp?
Hei! En del av det å bli selvstendig innebærer at du også klarer å forsørge deg selv. Kan du ikke det, så er det kanskje for tidlig å flytte u...
Se alle