Eurodesk.no har en samling over stipend og legater i Norge.

UNIFOR er Forvaltningsstiftelsen for fond og legater. UNIFOR administrerer og forvalter ca. 230 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Du kan søke om midler og finne informasjon om legater knyttet til Universitetet i Oslo på disse sidene.

Legathåndboken

På nær 600 sider får du vite alt om ca. 2 300 stipend, legat, fond og andre støtteordninger.

Aktiv ungdom er EUs program for ungdom og gir støtte til lokale ungdomsprosjekter. Har du lyst til å finne på noe der du bor, kan du få midler her.

SINTEF-stipendet skal tildeles årlig og har som mål å gi universitetsstudenter muligheten til å gjennomføre prosjekter eller studieopphold i sin mastergradsutdanning. Utdanningen må være relevant for ett eller flere av fagområdene i SINTEF-konsernet og må berøre problemstillinger som bidrar til vår visjon; "Teknologi for et bedre samfunn".

 

Andre stipend, fond og legater

Fulbright foundation - støtte til utdanning i USA

Japans ambassade - støtte til bachelorgrad i Japan

L. Meltzers Høyskolefond

Namsos kommune, legater

Norge-Amerika Foreningen

Statens kunstnerstipend

Eurodesk-databasen

Eurodesk-kontoret i Brussel har laget en database over stipend- og støttemuligheter, studie- og jobbmuligheter i utlandet. Denne basen har en mengde programmer og ordninger som kan være aktuelle.

Gå til eurodesk.org for å søke i basen.

Kilde: Eurodesk