Informasjonen i artikkelen gjelder pr 27. mars 2020. Artikkelen oppdateres fortløpende.

 

Som student jobber du kanskje i en «Koronautsatt» bransje (som uteliv, reiseliv eller hotellnæring) og har nå blitt permittert fra stillingen din.

Storting og Regjering jobber kontinuerlig med nye tiltak i krisepakken. I den oppdaterte krisepakken lagt ut fredag 27. mars sier regjeringen at studenter skal få hjelp ved inntektsbortfall. Tiltaket som nå er vedtatt innebærer at alle studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret (mai og juni) sammen med utbetalingen for april. For de fleste utgjør det 27 550 kroner. I tillegg får studenter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner i Lånekassen. I tillegg har Lånekassen utvidet fristen til å søke ordinært studielån for dette semesteret til 15. april. Vi råder deg til å følge med på oppdatert informasjon på Lånekassens nettsider.

Som student har du i utgangspunktet ikke rett på dagpenger fra NAV. Grunnen til at du som student rammes, er at utdanning likestilles med det å være i arbeid, og at studenter ikke oppfyller vilkårene som arbeidssøkere - fordi man oftest ikke kan flytte på seg for å få jobb. Det finnes noen unntaksregler for studenter når det gjelder dagpenger fra NAV, men de fleste fanges dessverre ikke opp av disse reglene. Sjekk likevel om noen av unntaksreglene gjelder for deg. Er du sykemeldt gjelder egne regler.

 

Naturlig nok er det mye usikkerhet og uro blant studenter rundt hva som vil skje med økonomien fremover. Vi har derfor samlet noen råd om hva som kan være lurt at du gjør nå, i påvente av videre avklaring.

Kan du redusere utgiftene dine? Se over utgiftspostene dine, og se om det er noe du kan kutte på i en periode. Handle billig mat, sjekk om du har noe i fryseren som du kan bruke.

Har du huslån eller andre lån? Du bør komme i dialog med banken din, sjekk hva din bank kan hjelpe deg med. Nå tilbyr enkelte banker avdragsfrie perioder.

Kan du øke inntektene? Se etter jobber i bransjer som trenger flere folk, som for eksempel helse, butikk eller landbruk. Ansatte i disse bransjene spiller nå svært viktige roller i samfunnet, og arbeidsgivere har ansvar for å tilrettelegge slik at arbeidsplassen er trygg.

Be om hjelp. Har du familie eller venner som kan hjelpe deg? Kanskje du kan få et rentefritt lån hos noen du kjenner?

Har du prøvd ulike muligheter, men likevel ikke har penger nok til å dekke husleie, mat og strøm, o.l, kan du kontakte NAV sosial og søke økonomisk sosialhjelp/ nødhjelp.

Er du permittert og fyller vilkår for unntaksreglene for dagpenger: Søk dagpenger nå.

 

Og til slutt; husk dette er en midlertidig situasjon. Ta vare på deg selv og de rundt deg. Her er noen gode råd fra sio.no/studenter-spør til deg som er urolig og redd i disse Koronatider.