Hopp til hovedinnholdet

Fakta om snus

snusboks
SNUS: Snus er laget av oppmalte tobakksblader blandet med smaksstoffer, vann, salt og en rekke andre kjemiske forbindelser. Flere av disse stoffene er kreftfremkallende, blant annet tungmetaller og radioaktivt polonium.

Hvordan føles det å snuse? Er det helseskadelig? Hva er aldersgrensen? Hvor lang tid tar det å bli avhengig? Er snus farligere enn røyk? Her får du forhåpentligvis svar på alt du lurer på om snus.

Offentlig og kvalitetssikret
snusboks
SNUS: Snus er laget av oppmalte tobakksblader blandet med smaksstoffer, vann, salt og en rekke andre kjemiske forbindelser. Flere av disse stoffene er kreftfremkallende, blant annet tungmetaller og radioaktivt polonium.

Snus er dyrt, gir sterk avhengighet og skader kroppen. Det store flertallet av befolkningen velger derfor å ikke snuse.

Sommeren 2018 blir det forbudt å selge snus i bokser med fine farger og design. Det er for at barn ikke skal fristes til å begynne å snuse.

Hva er snus?

Snus er et røykfritt tobakksprodukt som legges mellom leppe og tannkjøtt. Stoffene i snusen kommer inn i blodet gjennom slimhinnen i munnen.

Snus er laget av oppmalte tobakksblader blandet med smaksstoffer, vann, salt og en rekke andre kjemiske forbindelser. Flere av disse stoffene er kreftfremkallende, blant annet tungmetaller og radioaktivt polonium.

Snus er designet for at brukerne skal like smaken og opplevelsen, helst skal de bli avhengige. Mennesker som er avhengige er trofaste kunder. Stoffet man blir avhengig av heter nikotin. Nikotin stimulerer belønningssenteret i hjernen samtidig som det gir kroppen en stressreaksjon.

Det finnes utallige smaker og styrker på nikotininnholdet i snus. Vanligvis er fargen mørk brun eller svart, men det finnes også hvite varianter. Snus selges som løs masse eller pakket i ferdige porsjoner av ulik størrelse. En boks porsjonssnus inneholder 24-30 porsjoner.

Alle typer snus inneholder avhengighetsskapende nikotin og stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende.

Hvor vanlig er det å snuse?

Den overveldende majoriteten av befolkningen snuser ikke. Flertallet av ungdomsskoleelever og elever i videregående har aldri prøvd snus.

12 prosent av nordmenn over 16 år snuser hver dag. I tillegg er det 4 prosent som snuser av og til. Til sammen er dette omkring 700 000 personer.

I 2018 var det for første gang flere dagligsnusere enn dagligrøykere i Norge. Det er nesten dobbelt så mange som snuser nå som for ti år siden. Det er hovedsakelig fordi flere ungdommer begynner å snuse istedenfor å begynne å røyke. Det er også en del tidligere røykere som har byttet over til snus.

Det har alltid vært flest menn som snuser, men kjønnsforskjellene er i endring. For ti år siden var det nesten ingen unge kvinner som snuste. Nå snuser rundt 1 av 10 unge kvinner og hver fjerde unge mann (med "ung" menes aldersgruppa 16-24 år). De fleste som snuser er under 40 år.

Hvilke regler gjelder for snus?

Lover som handler om snus er laget for å beskytte befolkningen, særlig barn, mot helseskader. Du kan lese hele loven her.

 • Det er 18 års aldersgrense på snus.
 • Det er forbudt for elever og ansatte å snuse på skolen.
 • Det er forbudt for elever å snuse i skoletida, dvs. også på skoleturer.
 • Det er forbudt å reklamere for snus.
 • Snus må holdes skjult i butikker, derfor er de i kjøleskap uten vindu.
 • På snusboksen må det stå at det er helseskadelig og avhengighetsskapende.
 • Snus er forbudt i alle EU- og EØS-land utenom Norge og Sverige.
 • Alle over 18 år kan ta med seg snus til eget bruk på ferie i EU og EØS.
 • Fra sommeren 2018 må alle snusbokser ha samme design.

Er snus helseskadelig?

Ja, snus skader kroppen. Hvis du ønsker å ta vare på helsa, er det best å la være å snuse.

Vi får stadig mer kunnskap om helseskader av snusing, men det trengs fremdeles mer forskning. Snus har vært lite forsket på fordi det tradisjonelt har vært et lite utbredt fenomen i et lite geografisk område (Skandinavia).

Kreft

Snus inneholder kreftfremkallende stoffer som kan skade arvematerialet. Langvarig bruk av snus øker risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen, munnen og spiserøret. Dette er sjeldne, men alvorlige kreftformer. Risikoen for kreft påvirkes sannsynligvis av hvor tidlig man begynner å snuse, og av hvor mye man snuser.

Trening

Snus har en sammentrekkende virkning på blodårene. Dette fører til økt blodtrykk og puls mens man har snusen i munnen. Arbeidspulsen hos en som snuser er 15-20 slag høyere per minutt. Dette betyr at hjertet må jobbe hardere under trening. Snus gir dårlig blodsirkulasjon som igjen fører til at musklene får mindre tilførsel av oksygen og næring. Mange som snuser, merker dette på kondisen.

Tenner og tannkjøtt

Det er som regel tannleger og tannpleiere som først ser at noen har begynt å snuse. Tannkjøttet kan være ekstra rødt og ha striper i seg. Etter lang tids snusing kan man få fortykket tannkjøtt som ofte kalles «snuslomme». Slike skader blir som regel helt bra igjen når man slutter å snuse.

Snusing – gjerne kombinert med hard tannpussing der man legger snusen - kan føre til at tannkjøttet trekker seg opp. Dette gir synlige tannhalser og ubehagelig ising i tennene. Dette er en skade som kroppen ikke reparerer når man slutter å snuse.

Porsjonssnus sliter litt mindre på tannkjøttet enn løssnus.

Hjernen

Nikotinet i snus gir strukturelle og funksjonelle forandringer i hjernen. Nikotinavhengige har flere nikotinreseptorer i hjernen enn andre og det naturlige belønningssystemet er forstyrret. Når man er ung kan nikotin gi varige uheldige effekter på hjernens utvikling.

Hjertet og blodårene

Snus gir akutt økt puls og blodtrykk, og dårligere blodsirkulasjon. Hjertemuskelens funksjon kan påvirkes av at hjertet får økt motstand. Det er ikke vist at snusing i seg selv gir risiko for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt, men om du først får det er det større risiko for å dø.

Sår gror raskere og får sjeldnere infeksjoner om blodsirkulasjonen er god.

Graviditet

Snusing i svangerskapet er forbundet med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, økt risiko for dødfødsel, svangerskapsforgiftning, leppe-gane-spalte hos barnet og pustestans i nyfødtperioden.

For å finne ut om det vi putter i kroppen vil gi helseskader i fremtiden trengs det gjerne flere tiår med forskning. Ofte må de som forskes på faktisk følges med på helt til de dør. Når man forsker på gravide og fosterets utvikling frem til fødsel, tar det kun 9 måneder. Forskningen på gravide viser at snusing påvirker fosterets utvikling negativt.

I Sverige begynte de å registrere snusbruk hos gravide i 1999, mens i Norge er dette noe vi har begynt med ganske nylig. Hvis du planlegger å bli gravid, anbefales det å slutte med snus.

Diabetes og vekt

Å snuse mye kan gi litt økt risiko for å få diabetes type 2. Snus kan også henge sammen med økt risiko for vektøkning, overvekt eller fedme.

 

 

Hva skjer når man legger snus under leppa?

De fleste synes det svir litt i tannkjøttet der man legger snusen. Det man ellers merker i kroppen når man tar en snus er effekten av nikotin.

Nikotin går raskt ut i blodet og når alle kroppens organer. Nikotin stimulerer hjernens belønningssenter samtidig som det setter kroppen i akutt stressmodus. Snus har derfor både en oppkvikkende og en beroligende effekt.

Nikotin får alle blodårene i kroppen til å trekke seg sammen slik at blodsirkulasjonen blir dårligere. Når man har snus under leppa må hjertet jobbe hardere for å pumpe blodet rundt, og man får høyere puls og blodtrykk. Man trenger god blodsirkulasjon for eksempel til huden for at sår skal gro og til muskler for å ha god kondisjon.

Nikotin påvirker hjernen til å skille ut stoffer som gir en følelse av velbehag. Risikoen for å bli avhengig av denne effekten er veldig høy. Er man først avhengig, får man fysiske plager (abstinens) når man er uten snus. For dem som er avhengige av snus kjennes det godt å snuse fordi det tar bort abstinensplagene som nikotinavhengigheten skaper.

Hva er nikotinavhengighet og abstinens?

Det er ingen som planlegger at de skal bli avhengige av snus. Man vil gjerne bare prøve å snuse litt, men så blir det til at man snuser mer og mer. De fleste som snuser er fysisk avhengige av nikotin. I tillegg kan avhengigheten handle om vaner, følelser og sosiale relasjoner.

Tegn på avhengighet kan være at man tenker så mye på at man har lyst på snus at det er vanskelig å la være å snuse. Man kan ikke ta en fysisk test av for eksempel blodet for å se om noen er avhengig eller ikke. Det er heldigvis mulig å bli kvitt avhengigheten.

De første gangene man snuser får man sterk effekt av nikotinet: man blir som regel litt kvalm og svimmel, men får også en god følelse, nesten som en mild rus. Hvis man fortsetter å snuse, blir effekten svakere og derfor må man snuse mer for å få den samme stimulansen (dette kalles «toleranseutvikling»).

Nikotin fester seg til reseptorer i hjernens belønningssenter slik at det frigis dopamin som føles godt. Avhengige hjerner kan ha vanskelig for å fungere normalt uten nikotin.

Hjernens belønningssenter har vært viktig for at menneskearten har overlevd. Vi har blitt motivert til å for eksempel spise og ha sex fordi det gir høyt dopaminnivå. Når noe føles godt ønsker ganske enkelt å gjøre det om igjen.

De fleste som snuser får abstinenser når nikotinnivået i blodet synker. Det er for eksempel vanlig å få sug etter nikotin på morgenen fordi man ikke har fått påfyll om natten. Å snuse fjerner abstinensene som snusingen har skapt. Det er en ond sirkel.

Abstinens kan gi:

 • Uro
 • Angst
 • Rastløshet
 • Irritabilitet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Vektøkning
 • Søvnproblemer
 • Depresjon

Andre plager man kan få når man har gått en stund uten snus: svettetokter, hodepine, forstoppelse, sår og blemmer i munnen, muskelverk og svimmelhet.

 

Får man «nikotinsjokk» av snus?

De første gangene man prøver snus er det vanlig å reagere så kraftig at mange kaller det et «nikotinsjokk». Den fysiske reaksjonen er ikke et medisinsk sjokk, men symptomer på forgiftning fra nikotin. Det kan være kvalme, blekhet, svimmelhet, svakhetsfølelse, hodepine, svetting, hjertebank og oppkast. Dette er kroppens måte å si ifra om at den ikke har godt av å snuse.

Selv de som snuser fast kan få forgiftningssymptomer om de får i seg mer nikotin enn de er vant til. Å være veldig sliten, sulten eller syk når man snuser kan gi samme ubehagelige reaksjon. Milde forgiftningssymptomer går over av seg selv når man tar ut snusen.

I noen få tilfeller kan nikotin gi alvorlige overdosesymptomer som pustestans, kramper og blodtrykksfall. Dette er veldig sjelden, selv etter intens snusing. Pasienter med nikotinoverdose er stort sett barn som har spist snus, eller personer som har svelget nikotin i flytende form. Ved overdose skal man ringe ambulanse 113.

Hvor lenge er nikotin i kroppen?

Det vil mest sannsynlig ikke være noen målbar mengde med nikotin igjen etter 2-3 døgn.

Nikotin har en halveringstid på 2 timer. Det vil si at 2 timer etter at du har tatt ut snusen er nivået av nikotin halvparten så stort, etter 4 timer er nivået en fjerdedel av hva det var osv.

Det er teoretisk mulig å måle at du har snust i flere uker etter at du har gjort det, men dette er ikke noe leger eller helsesykepleiere gjør. De tar pasientens ord for om de snuser eller ikke og er ikke ute etter å bevise om det stemmer.

Forskere tar prøver av blod, spytt, urin eller hår for å se hvordan kroppen bryter ned stoffene fra snus. De første dagene kan man finne spor av nikotin, og etter det kan man finne et stoff som heter kotitnin. Det tar flere uker før kroppen bryter ned alt kotininet.

 

Hva er «juksesnus»?

Det finnes noen produkter som ligner veldig på snus, men som ikke er laget av tobakk. Disse kalles «tobakksimitasjoner» eller «tobakkssurrogater», men de fleste sier «juksesnus» eller «urtesnus».

Tobakksimitasjoner inneholder hverken kreftfremkallende stoffer eller nikotin. Alle lover og regler som gjelder for snus gjelder også for disse. Det betyr at aldersgrensen er 18 år.

Hva er verst av snus og røyk?

Både snus og røyk inneholder avhengighetsskapende nikotin og flere kreftfremkallende stoffer. Røyk er mer helseskadelig enn snus. I Norge er lovverket ganske likt for snus og røyk.

Det er forsket mer på røyk enn på snus og derfor har vi mer sikker kunnskap om langsiktige helsekonsekvenser av å røyke. Det er også forsket mer på hvordan man blir kvitt røykeavhengighet enn snusavhengighet. Foreløpig viser studiene at det er flere som lykkes med snusslutt enn røykeslutt.

Mange lurer på hva man blir mest avhengig av, men det har vi ikke et godt svar på. Sannsynligvis blir man raskere avhengig av røyk enn snus fordi nikotinet fra røyk når hjernen raskere.

Når man tar blodprøve av én som nettopp har snust og én som nettopp har røykt er nikotininnholdet ganske likt. Snusere har likevel en større totalbelastning av nikotin fordi de har snus i munnen store deler av dagen.

Det er mye mer helseskadelig å røyke enn å snuse. Røyk er det mest helseskadelige produktet som selges lovlig og minst annenhver røyker dør av røykingen sin. Når man setter fyr på tobakk dannes mange giftstoffer som trekkes langt ned i lungene, blant annet karbonmonoksid som stjeler plassen til oksygen i blodet.

Snus er mer populært blant ungdom enn røyk. Noen forklaringer kan være at snus ikke lukter like mye som røyk, det skader ikke andre enn en selv, det finnes mange smaker å velge mellom, og det er lov til å snuse mange steder hvor det er forbudt å røyke.

Tobakksplanter vokser naturlig i Amerika og Australia. Urbefolkningen i Amerika brukte antakeligvis tobakk for nytelse, i ritualer og som medisin.

Da Columbus kom til Amerika skrev han i dagboken sin at han hadde sett en mann bære på tørkede blader. De spanske sjømennene så også at folk brant en fakkel med tobakk, og at andre brant tobakk i piper og pustet inn røyk gjennom nesen.

Tobakksplanten kom til Portugal på 1500-tallet og fikk det latinske navnet sitt, Nicotiana Tabacum, etter Jean Nicot. Han var en ambassadør som bodde i Portugal og sendte tobakk hjem til de kongelige i Frankrike.

I flere hundre år trodde mange at tobakk var en urt som kunne lege sår og kurere sykdommer. For å få effekten skulle presse ut saft og smøre dette på huden, legge bladene på huden, eller sniffe knust, tørket tobakk gjennom nesen.

Å sniffe tobakk ble moderne i mange land i Europa på 1600-tallet, men det var bare de rike som hadde råd til det. På 1700-tallet begynte vanlige folk i Sverige å blande ut den eksklusive tobakksplanten med vann og salt sånn at den ble billigere. I Norge begynte man ikke å snuse før på 1800-tallet.

De siste 10-20 årene har det vært en kraftig økning i antall snusere i Norge. Hovedårsaken er at unge mennesker snuser mer. Hvordan det vil påvirke folkehelsa i fremtiden er usikkert.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
19.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Meg123
1
15.03.2019 13:12:32
Snus og røyk er ekkelt! Disse tingene skader helsa, og man kan få kreft og mange sykdommer av dette! Ikke snus eller røyk folkens!! Dette er dumt og ekkelt! Ikke ødelegg deres liv! Dere fortjener bedre!!
anonym
0
15.03.2019 13:10:22
snus koster 100kr
Heeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiii
1
15.03.2019 13:08:10
Snus er TEIIIT
anonym
1
15.03.2019 13:07:08
den som snuser er dom
Big boi
1
15.03.2019 13:07:01
snus er veldig dårlig ha gaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyy
IKKE SNUS!!!
2
01.03.2019 11:09:52
SNUS ER IKKE BRA!!!!!
Hei hei
2
01.03.2019 11:08:16
Snus er ikke bra for kroppen!!!!
æ e kul
1
01.03.2019 11:08:05
Alle må snuse!!!
æ e kul
1
01.03.2019 11:07:49
Snus er bra får kroppen!
Gay
1
31.01.2019 10:33:22
Hei jeg heter Johnny og er 42år jeg liker analsex og sugekuk
ikke snus
1
30.01.2019 10:36:58
ikke snus
ta å holde kjeften på de ååååååå
1
24.01.2019 10:56:31
du e så fiiinin så æ vil bare klemme deg ååååå je
ta å holde kjeften på de ååååååå
1
24.01.2019 10:55:22
Nææææææææ
Subscibe to pewdiepie
2
23.01.2019 11:27:46
JE HADER SNUFS
Snus ekspert
1
13.11.2018 09:45:56
Tenne dine blir helt som en vorte av og snuse.
Trist liten jente
3
25.10.2018 22:46:43
Mente 14
Trist liten jente
3
25.10.2018 22:45:52
Er 24 og snuste nettopp og er så svimmel og søvnig er d normalt? Skjelvet litt og nå har jeg vondt i hodet men d var en litt behagelig følelse. Vet ikke helt hva jeg mener om dette...
yo man
3
24.10.2018 12:48:19
snus er ikke greit
snus15år
5
19.09.2018 23:36:28
har i snus nå:)
Playingwithmywilly
8
11.09.2018 08:48:50
Dont do drugs kids
Playingwithmywilly
4
11.09.2018 08:46:48
SNUSS EYYYY SJRYYYY
Jente 13
5
13.08.2018 17:49:28
Snus er kult
Emo-and-shit
3
01.08.2018 02:46:06
Tok min første snus når jeg var 14 år, nå er jeg 15. Jeg snuser bare noen få ganger. Siden jeg ikke får skaffa snus regelmessig. Jeg har ikke snuset ett år da. Har snuset regelmessig i kanskje 2 uker nå og underleppa mi har blitt brun og det er liksom brunt rundt blodårene mine og man kan se set skikkelig Godt. Men ja
skadajenteeeee
5
01.07.2018 04:35:00
jeg er en jente som er 15 år og snuser av og til. har i snus nå men den er altfor stor! jeg stjeler snus fra broren min. og han merker ingenting. når jeg tar i snus så svir det og jeg blir sykt svimmel og har sakte bevegelser. men samma. jeg er ikke avhengig enda sååå.
snus1234
4
30.05.2018 19:07:41
pfft fine fargar det er no finare fargar på snus no grøn farge bae
snus1234
1
30.05.2018 19:07:40
pfft fine fargar det er no finare fargar på snus no grøn farge bae
KÅKONSULT
5
15.05.2018 12:31:07
KAN DERE FINNE EN NETTSIDE MED FAKTA
KÅKONSULT
5
15.05.2018 12:27:44
HALLA
shorty j
4
08.05.2018 09:13:59
Fack ass rusmiddel er fett ass'
Anyyyyyyynom
3
03.05.2018 13:17:44
Åååååååå shetlort, ikke snus folks
Ape ball
5
02.05.2018 09:50:56
IKKE SNUS GUTTER/JENTER
hh
1
27.04.2018 10:14:40
yo
haha
3
05.04.2018 09:13:57
det er farlig!
Alexei
2
15.03.2018 16:40:18
Polonium har en ekstremt kort halveringstid så det eksisterer neppe noe i snus. Mye skremselspropaganda i denne artikkel, men for all del ikke begyn med snus.
hei
3
09.03.2018 10:06:04
snus er farlig
Emo3329
9
27.01.2018 16:21:44
Jeg er 13 og snuser har snuser lenge men kan tannlegen se Det? Og sier de i fra til foreldrene mine?
Meg
4
22.02.2018 09:31:07
Ja, tannlegen kan se det (tannkjøttet får et annet utseende hvis du snuser, derfor er det synlig). Og ja, foreldrene dine vite det siden du er såpass ung.
nei
10
29.11.2017 18:40:11
Hva er egentlig vitsen med å ta tobakk under under leppen din hvis du vet at det skader helsen din. Er det virkelig vits? Hvis du snuser ikke gå rundt å si at det er så behagelig og deilig å snuse
snusdog
6
06.11.2017 13:21:40
spot it, get some help
kul fyr
5
06.11.2017 13:19:56
Snus er ekkelt!!!!
moren din
5
06.11.2017 13:16:38
åååååååååååå
Tor
3
19.10.2017 15:41:39
Eg snuser ikje, eg er kular enn dokker.
02 som snuser å ruser
10
01.10.2017 21:09:27
dere som er 02 eller yngre, gi faen i å begynn med snus røyk å narkotika, har snust røykt siden 2013 også begynte jeg å ruse meg i 2014. det er faen ikke verdt det, det er rett å slett jævelig på både rykte å helsa :P..
Leo 19 år
4
08.08.2017 23:42:43
Jeg har røyka før men har slutta med det det men en kompis av meg har snus han sier slutt å røyk OK sier jeg prøv snus ja det kan jeg han hjelp meg med å slutte å røyke jeg er ikke i graven takk Gud at jeg lever på snus i dag å min kompis jeg bruker G3 volt den har 5 prikker
Stian
11
08.08.2017 15:24:13
Hva er greien med at folk ser ned på folk som snuser? Golk snakker til og om de som om de har gjort noe fælt mot dere. Det er jo deres valg om de vil eller ikke? Jeg er snart 17 år og har snust i nesten et år. Det betyr ikke at jeg er en drittsekk som og at jeg fortjener å bli slengt drit til? Har jeg gjort dere noe? Jeg er faktisk et ganske godt menneske som elsker barn og hår i kirken. Det at du snuser, betyr IKKE at du er et dårlig menneske og fortjener å bli slengt drit til!
Stian
4
08.08.2017 15:24:55
Haha mente går i kirken
det
4
07.06.2017 09:52:58
ikke vært det
ey
9
04.05.2017 16:44:58
Snusing er ekstremt ekkelt. Alle som snuser blir automatisk sett på som "trashy" idioter for meg. Hva er vitsen med å forgifte seg selv? Det er dyrt, det ødelegger både tennene og helsa, det stinker, og folk legger fra seg sånne snus klumper over alt. Kjøp deg heller tyggis.
Anonym
7
03.05.2017 14:54:44
Ihvertfall (personlig), så er det lettere å bli avhengig av røyk enn snus. Jeg er 13 (snart 14, ser ut som 17), og har røyka i 4 mnd nå, og er mer eller mindre avhengig. Jeg prøvde å snuse istedenfor, men får ikke samme effekt av det. De fleste som snuser gjør det fordi det er "kult", FOLKA, det er ukult. De som gjør det blir forbundet med smålige dårlige mennesker. Jeg røyker fordi det er avslappende, men det er langt fra kult! Ikke start!
Petter
14
16.04.2017 23:04:48
Snus er IKKE å anbefale. En uke etter at jeg ble 18 år ble jeg spurt om å prøve snus, og jeg sa ja (noe jeg angrer litt på). Snus er bokstavelig talt det jævligste jeg noengang har hatt i kjeften, holdt på å kaste opp fordi det var så forferdelig ekkelt. Tror den snusen kun var i leppa i 15-20 sekunder. Fysj og fysj! Snus og all tobakk bør forbys.
jfufdsf
7
03.04.2017 09:05:30
hei
Jaas
5
06.11.2017 13:24:34
skjønner
Anna
14
15.03.2017 12:47:38
Jeg er selv 17 år og har aldri røyket eller snuser. Best og ikke prøve ellers blir det kaputt haha

Spørsmål og svar

Hva er kvoten for å ta med seg snus inn i Norge?
Hei Reglene for å ta med alkohol og tobakk inn i Norge finner du på Tollvesenet sine nettsider:http://www.toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=23386...
Er epok snus mindre helseskadelig enn annen snus og er den mer skånsom for tennene?
Hei   Du forteller at du har gått over til epok snus for å se om dette kan ha effekt i forhold til dårlig ånde og tannhelse, samtidig som du vi...
Utgifter for å bestille snus fra Sverige?
Hei Det er en avgift for å kjøpe tobakk fra utlandet. For snus er avgiften nå kr 0,99 per gram av pakningens nettovekt. Dersom du kjøper en p...
Er nikotinfri snus like skadelig for tannkjøttet som vanlig snus?
Hei gutt 18 år! Så flott å høre at du vil slutte å snuse! Jeg veit ikke om du har gått helt over til nikotinfri snus eller ikke enda, så det e...
Kan man få noen skader i tannkjøttet av å snuse et par ganger
Hei jente 17 år! Tannlegen kommer ikke til å kunne se at du har snust 10 ganger for over et år siden. Det må nok mer snus til for å gi permanent...
Hvor mange bokser snus kan jeg ta med til USA?
Hei   Vi har dessverre ikke oversikt over andre lands regelverk, men skal du reise til USA kan du sjekke litt på nettsidene til US Customs and Bor...
Hvor lang tid tar det før stoffene i snus ikke lenger er i kroppen?
Hei Gutt 18 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Snus gir så og si likt nikotin nivå i blodet som røyk. Nikotin nivået holder seg lengre i kr...
Hva gjør "nikotinsjokk" med kroppen?
Hei Det er helt vanlig å bli kvalm og uvel av nikotinet i snus. Ubehaget fra nikotin gir ingen varig skade på kroppen, ubehaget går over av seg se...
Konsekvenser av røyking og snus
Hei Nedenfor kan du lese litt om hva røyk og snus kan gjøre med helsen din. Røyk: Røyk inneholder flere tusen kjemiske stoffer, og mange av diss...
Hvor mye nikotin må til før det er farlig?
Hei gutt 18 år! Nikotin er et giftig stoff som tobakksplanten lager for å beskytte seg mot insekter. Et naturlig sprøytemiddel altså.Dødelig nik...
Jeg har sår i munnen, kan det være kreft på grunn av snus?
Hei gutt 15 år! Jeg kan ikke si noe sikkert uten å ha undersøkt deg, men det er lite sannsynlig at du har fått kreft i munnen i en alder av 15 å...
 Hvordan virker snus på kroppen?
Hei! Snus er laget av tobakk som inneholder nikotin. Nikotin er en gift og et kraftig avhengighetsskapende stoff. Det er avhengighetsskapende fordi d...
Kan jeg ta med snus til Italia? 
Hei Det bør gå greit å ta med snus til Italia. Har du muligheten til det, er det best å ha snus i innsjekket bagasje. Snus er forbudt i EU og de...
Gjør det en forskjell hvor jeg legger snusen? Hvor lang tid tar det før jeg slutter å være sår på leppebåndet?
Hei Du får akkurat samme effekt av snusen om du legger den midt under leppa, eller på siden. Den strengen du beskriver kalles "leppebånd". Hvis du...
Hvor mye snus kan jeg ta med fra Sverige?
Hei Hvis jeg har fortsått deg riktig så lurer du på hvor mye snus du kan ta med deg fra Sverige? Reglene for å ta med alkohol og tobakk inn i No...
Er Oliver Tvist like farlig som snus og kan tannlegen finne ut at jeg bruker dette.
Hei Både snus og skrå (Oliver Twist) går under fellesbetegnelsen røykfri tobakk. Oliver Twist regnes som et røykfritt tobakksprodukt på lik li...
Er det lovlig å kjøpe snus på nettsider
Hei Det er strenge regler for import av tobakksvarer til privatpersoner i en sending, blant annet er det krav om merking med norsk advarselstekst. Du...
Hvor mange dør av snus?
Hei jente 16 år! Det finnes dessverre ikke nok forskningskunnskap til å si hvor mange som dør på grunn av snusing. Vi vet at snus inneholder stof...
Hvor mye koster et tårn i sverige med snus?
Hei Det er nok litt avhengig av hvilken type snus du bruker, men jeg har dessverr ingen oversikt over dette. Kanskje noen andre har det? Kommentér u...
Se alle