Hva sier loven?

Det følger av forskrift for bruk av kjøretøy at det ikke er lov å ha med passasjer på moped. Mopeder i Norge registreres for én person. Tidligere kunne man ha med en passasjer under 10 år, men denne loven ble opphevet 1. august 2013.

Hva kan straffen bli?

Hvis man blir tatt for å ha ulovlig passasjer vil føreren av mopeden få et forenklet forelegg på kr 2600 etter forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1 nr. 7 bokstav f. Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

Hva havner på rullebladet?

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest.

- en "uttømmende" attest.

- en "begrenset" attest.

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, kriminalomsorgen, politiet, et vaktselskap eller i jobber relatert til luftfart/flyplass, går de gjennom den uttømmende politiattesten. De kan også gå gjennom den uttømmende politiattesten dersom du ønsker å adoptere barn eller liknende. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

LES OGSÅ
Mopedlappen fra A til Å