Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

- Kjører med ulovlig passasjer på mopeden

Sist endret 30.04.2016
Moped (colourbox.com)

Venninna mi sitter bakpå mopeden min ganske ofte. Vet at det egentlig ikke er lov. Hva skjer om vi blir stoppet?

Offentlig og kvalitetssikret
Moped (colourbox.com)

Hva sier loven?

Det følger av forskrift for bruk av kjøretøy at det ikke er lov å ha med passasjer på moped. Mopeder i Norge registreres for én person. Tidligere kunne man ha med en passasjer under 10 år, men denne loven ble opphevet 1. august 2013.

Hva kan straffen bli?

Hvis man blir tatt for å ha ulovlig passasjer vil føreren av mopeden få et forenklet forelegg på kr 2000 etter forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1 nr. 7 bokstav f. Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

Hva havner på rullebladet?

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på (politiattesten) politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest.

- en "uttømmende" attest.

- en avgrenset attest.

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, fengselsvesenet, politiet, et vaktselskap eller i jobber relatert til luftfart/flyplass, går de gjennom den uttømmende politiattesten. De kan også gå gjennom den uttømmende politiattesten dersom du ønsker å adoptere barn eller liknende. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt.

En avgrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

Hvem kan hjelpe deg?

STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Morthen svendsen
0
20.02.2016 06:38:57
Om eg kjøre med to på en moped unden førakort hva er straffa

Spørsmål og svar

Satt på med en kompis og vi kjørte fra politiet, hva vil skjer? 
Hei Det å gi uriktige opplysninger (falsk forklaring) som vitne i en straffesak er straffbart etter bestemmelsen i straffeloven § 221. Strafferamm...
Hei !! Hva koster det å omregistrere en traktor registrert ATV og hva er straffen for å kjøre en som går over 40 kmt med 2 på hvis den er registrert for 1 ?
Hei Du kan ringe Statens vegvesen på telefon 02030 og høre hvor mye det koster å omregistrere kjøretøyet eller sende en sms med registreringsnum...
Kan jeg straffes når jeg er under 15 år?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke pågripes eller straffes. Politiet er...
Hva er straffen for kjøring av moped uten førerkort med ulovlig passasjer?
Hei Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil den normale straffen for kjøring av denne typen motorvogner uten førerkort være et foreleg...
Hva er straffen for å kjøre moped på gang- og sykkelvei?
Hei Hvis politiet finner ut hvem det var, og føreren innrømmer det eller politiet kan bevise det på annen måte, vil føreren få en bot på 3200 ...
Hvor lang er fristen på å betale boten?
Hei Dette vil jeg tro fremgår av boten du har fått tilsendt. Les mer om hvordan du kan betale forelegget ditt på denne siden - https://www.sismo.n...
Hva er straffen for å kjøre med trimmet moped, og får å ha noen bakpå?
Hei Blir du tatt med trimmet moped får du et forenklet forelegg, altså en bot. Politiet kan stoppe og sjekke mopeden din selv om de ikke har kontro...
Kan jeg dra på fest der mindreårige drikker?
Hei Det er ikke forbudt for deg å dra på en fest selv om det er andre mindreårige der som drikker. Men dersom festen "går helt over styr" og poli...
å kjøre lett mc på mopedlappen eller kjøre moped med trim
Hei Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd. Ved å kjøre et kjøretøy som er trimmet, og dermed ikke er lovlig, ris...
Hvis eier låner bort trimmet moped eller moped med mangler, vil eier også være ansvarlig?
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 23 første ledd at kjører før kjøringen begynner skal forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og fo...
Er det lov å kjøre 3 personer på en scooter? Hva er eventuelt straffen for det?
Hei Det er ikke tillatt å kjøre med to passasjerer på en scooter. Dersom du blir tatt for dette, risikerer du å få et forenklet forelegg på kr ...
Er jeg anmeldt?
Hei Først av alt vil jeg si at jeg håper du forstår hvor dumt og farlig det er å kjøre uten hjelm og uten lappen med noen sittende bakpå. Vider...
Om jeg kjører lett motorsykkel uten hjelm, hva blir straffen?
Hei Du får en bot ja, og hvis du kolliderer så vil du nok få en enda større bot. Jeg håper du også tenker over hvilke konsekvenser det kan f...
Forenklet forelegg, rulleblad, sitte bak på moped
Hei Straffen for dette forholdet er et forenklet forelegg. Forenklede forelegg vil ikke fremgå av fremtidige politiattester. Du kan lese mer om hva ...
Er det straffbart å sitte på med moped uten hjelm?
Hei Siden politiet kontaktet kompisen din er det tydelig at de vet at det var han som satt på mopeden. Det vil ha liten nytte å nekte for dette nå...
Hva er straffen og hvem får straffen for at passasjer ikke bruker hjelm på firehjuling som er mopedregistrert for 2?
Hei Føreren er ansvarlig for at eventuell passasjer har påbudt verneutstyr. Straffen blir et forelegg (bot) og man kan miste førerkortet dersom ma...
Får man prikk på rullebladet hvis man har en passasjer uten hjelm på mopeden?
Hei I Norge er det slik at mopeder er registrert for bruk av kun en person. Det er derfor ikke lov til å ha en passasjer på mopeden, og dette gjeld...
Kjørte med 2 ekstra personener på mopeden min. En mann så dette og sa han skulle anmelde oss, hva slags straff kan jeg f`å?
Hei Det følger av forskrift for bruk av kjøretøy at det ikke er lov å ha med passasjer på moped. Mopeder i Norge registreres for én person. ...
Kjørte lett motorsykkel uten lappen og kjørte alt for fort, kan jeg bli tatt?
Hei Etter vegtrafikkloven § 24 kan du få en såkalt sperrefrist på 6 måneder dersom du har kjørt motorsykkel uten førerkort. En sperrefrist inn...
Bilister passerte ulykkessted uten å hjelpe. Hva kan vi gjøre?
Hei Det følger av veitrafikkloven § 12 at enhver som med eller uten skyld er innblandet i et trafikkuhell, straks skal stanse og hjelpe personer og...
Se alle