Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

Er det ditt ansvar å beskytte familiens ære?

Din oppgave?

Er din families ære ditt ansvar? Må du overvåke dine søstre eller kusiner og passe på at de ikke gjør noe «dumt»? Må du straffe dem om de ikke oppfører seg slik familien ønsker, om de snakker med gutter eller har kjæreste? Har du ansvar for at din søster er jomfru når hun skal gifte seg?

Offentlig og kvalitetssikret
Din oppgave?

Det er ikke alltid lett å leve opp til foreldrenes forventninger om hvordan en sønn skal være og hva en sønn skal passe på. Det kan være ekstra vanskelig når forventninger og ansvar du får som sønn ikke passer inn i samfunnet og landet du lever i.

Kontroll på kone, døtre, mødre, søstre og kusiner

I noen familier er det mannens ansvar å sørge for at æren opprettholdes. For at æren skal opprettholdes, er det viktig at jentene oppfører seg slik familien ønsker, at de har passende venner, kler seg at passende og, viktigst av alt, at de er jomfru til de blir gift. Det er mennene som har ansvaret for å passe på jentene/kvinnene i familien og fedrene/sønnene utfører sitt ansvar som mann i familien blant annet ved å ha kontroll på kone, døtre, mødre, søstre og kusiner.

 

Alle typer vold er ulovlig

Vold og trusler for å opprettholde familiens ære, er ikke lovlig i Norge. Det er også forbudt å presse og true noen til å gifte seg mot sin vilje. Vold og tvangsekteskap kan medføre fengselsstraff.

 

Er din families ære DITT ansvar?

 • Er din families ære ditt ansvar?
 • Må du overvåke dine søstre eller kusiner og passe på at de ikke gjør noe «dumt»?
 • Må du straffe de om de ikke oppfører seg slik familien ønsker, om de snakker med gutter eller har kjæreste?
 • Har du ansvar for at din søster er jomfru når hun skal gifte seg?

Dette er situasjoner det er svært vanskelig å være i, særlig når du vokser opp i Norge med kjennskap til rettighetene som din søster faktisk har. Det er galt at du skal være ansvarlig for din søsters handlinger og det er galt at du skal tvinges til å overvåke og straffe henne dersom hun gjør noe som skader familiens ære. Dine foreldre og din familie har ingen rett til å pålegge deg dette ansvaret og på den måten tvinge deg til å gjøre ting som kan skade et annet menneske. De har ingen rett til å tvinge deg til å gjøre dine søstre vondt.

 

Blir du tvunget til å gjøre søsteren din vondt?

Da står du i en vanskelig situasjon, der det å velge det rette kan føre til at din familie straffer deg eller støter deg ut av familien. I en slik situasjon kan det være godt å ha noen å snakke med. Kanskje trenger du råd og veiledning for å klare å stå imot presset og kanskje trenger du hjelp dersom du selv settes i fare.

 

HVOR kan du få hjelp?

Still spørsmål anonymt på ung.no

ung.no/oss kan du stille spørsmål anonymt og få hjelp og råd.

  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

  Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00),

  e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

  Helsesøster/rådgiver/sosiallærer

  Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

  Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

  Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om minoritetsrådgivere.

  Barnevernet

  Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no.

  Hver kommune har en barneverntjeneste. Helsesøster på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune.

  Krisesenter

  Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år.

  Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.

  Barnevernvakten

  Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernvakten. Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som gjør at du trenger hjelp raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakt.no

  Alarmtelefonen for barn og unge

  Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet er stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

  Politiet

  Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

  Advokat

  Om du er utsatt for press og tvang som omhandler ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon

  og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

  Familievernet

  Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufetat.no kan du finne nærmeste kontor.

  Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet.

  Tlf. 478 09 050, (9 – 16 mandag til fredag), e-post: kompetanseteamet@imdi.no

  Bo- og støttetilbud

  Det finnes bo- og støttetilbud for unge under og over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Tilbudet er for ungdom som er utsatt for trusler eller er i alvorlig konflikt med familien og som trenger et beskyttet botilbud med oppfølging i en periode. Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Hvis du er over 18 år, kan du ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, alle hverdager mellom 09.00 og 16.00, tlf: 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no Er du over 18 år og i en akutt krisesituasjon, kontakt nærmeste krisesenter.

  Ansatte på asylmottak

  Om du bor på asylmottak, kan du snakke med ansatte ved mottaket. De kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med hjelpeinstanser.

  Skeiv Verden (Om du er homofil)

  Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans- og queerpersoner (LHBTQ) med minoritetsbakgrunn. Skeiv verden ønsker å tilby et fellesskap hvor vi man kan dele erfaringer, utfordringer og hvor man har mulighet til å være seg selv fullt ut.

  E-post: info@skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no

  SEIF – Selvhjelp til innvandrere og flyktninger

  SEIF gir informasjon og råd til innvandrere og flyktninger. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Tlf: 22 03 48 30, e-post: seif@seif.no, nettside: www.seif.no

 

Hjelp i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en norsk utenriksstasjon. På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat.

Du kan kontakte hvilken som helst ambassade i utlandet via tlf: + 47 23 95 13 00. De setter deg i kontakt med nærmeste ambassade.

Hvis du er redd for å bli gift mot din vilje under ferie i utlandet, bør du prøve å unngå å reise. Det kan være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg. Det er spesielt vanskelig å hjelpe deg dersom du er under 18 år og er i utlandet, da det er dine foreldre som har ansvar for deg som barn. Dersom du er under 18 år og er redd i forbindelse med en kommende utenlandsreise, bør du kontakte barneverntjenesten, eller be en annen voksen hjelpe deg i kontakt med barnevernet.

Hvis du likevel reiser:

 • snakk med en rådgiver, helsesøster eller en annen du stoler på før du drar
 • gi noen du stoler på navn, adresse og telefonnummer dit du skal
 • gi noen du stoler på en kopi av passet ditt og en skriftlig avtale om at de skal si fra til politiet og at du ønsker hjelp hvis du ikke er kommet tilbake til Norge til avtalt tid
 • ta med deg noen ekstra penger og en kopi av passet ditt
 • ta med deg adresse og telefonnummer til nærmeste ambassade eller konsulat

 

Kilde og tekst: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Må forholde meg til to kulturer. Hva gjør jeg?
Hei Takk for at du henvender deg til oss.Du beskriver en situasjon som ikke er enkel å leve i. Foreldrene dine har klare synspunkter på hva du skal...
Jeg kan ikke kontakte familien min pga. de ikke aksepterer mine valg 
Hei. jente på 18 år Takk for at du skriver til ung.no nå som du har det så vanskelig. Det var vondt å høre at du har det veldig vanskelig nå ...
Hva er fordelene med tvangsekteskap?
Hei Først og fremst vil jeg understreke forskjellen mellom et arrangert ekteskap og et tvangsekteskap. Arrangerte ekteskap, hvis det er frivillig og...
Jeg er en muslimsk jente som har det veldig dårlig hjemme. 
Hei Det høres ikke greit ut å ha det slik du har det nå. Skjønner at det må føles veldig urettferdig at de lar sinnet sitt gå utover deg, og at...
Kan foreldrene mine nekte meg å treffe fetterne mine?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg kan godt forstå at du ønsker å ha kontakt med fetterne dine! Det hørtes fint ut å ha en slik samtale du ...