Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

Er det gutters ansvar å kontrollere søstrene sine?

Hender som holder sammen (colourbox.com)

Noen gutter som kommer fra en familie der ære er viktig, opplever at de må passe på søstrene sine. Krever familien at du kontrollerer din søster?

Offentlig og kvalitetssikret
Hender som holder sammen (colourbox.com)

I noen familier er kvinnene familiens ansikt utad – derfor er det viktig at de ikke gjør noe galt. I noen tilfeller kan rykter om at en jente har fått en kjæreste være nok til at familiens ære kan gå tapt.

Krever familien at du kontrollerer din søster?

Noen familier krever at mennene gjør det som er nødvendig for å hindre ærestap. Det kan være å frata jenta mobilen, kontrollere facebookprofilen hennes, holde henne innestengt etter skoletid, true og/eller utsette henne for vold.

I Norge er det ikke lov å utsette noen for denne form for kontroll og vold, og den som utøver kontroll og/eller vold kan bli straffet for dette.

Tungt ansvar

Det kan være vanskelig som gutt/ung mann å få ansvar for å beskytte familiens ære. Dette er spesielt tungt dersom du føler at det du gjør mot din søster er galt.

 • Kanskje er det ting du også skjuler for dine foreldre, kanskje har du også en kjæreste som familien ikke vet om?
 • Hvorfor skal det være slik at du får en frihet som søsteren din kanskje ikke får?
 • Eller kanskje er det slik at du får lov til ting som din søster ville blitt straffet for?

Er det rett at det skal være slik?

Du kan påvirke jentenes situasjon

Du kan ikke forandre den kulturen du kommer fra og det kan være vanskelig å påvirke dine foreldres holdninger. Men du kan velge hva slags bror du vil være for din søster.

Du kan velge om du vil bidra til å undertrykke kvinner eller om du vil kjempe for like rettigheter for gutter og jenter. Du kan velge å hjelpe din søster og gi henne støtte i en vanskelig situasjon, heller enn å straffe henne fordi noen ber deg om det. Du kan utgjøre en forskjell!

Synes du det er vanskelig å forholde deg til krav dine foreldre stiller til deg som bror?

Snakk med en voksen om det. Fortell om dilemmaene du står i. Kanskje trenger du hjelp til å finne ut hvordan du kan beskytte søsteren din heller enn å kontrollere henne?

Skillelinje, ung.no

Hvor kan du få hjelp?

Still spørsmål anonymt på ung.no

ung.no/oss kan du stille spørsmål anonymt og få hjelp og råd.

  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

  Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00),

  e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

  Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

  Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om minoritetsrådgivere.

  Helsesøster/rådgiver/sosiallærer

  Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

  Barnevernet

  Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no.

  Hver kommune har et barnevernkontor. Helsesøster på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune.

  Krisesenter

  Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år.

  Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.

  Barnevernvakten

  Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernvakten. Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som du trenger hjelp til raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakt.no

  Politiet

  Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

  Advokat

  Hvis du er utsatt for press og tvang om ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon

  og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

  Alarmtelefonen for barn og unge

  Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet er stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

  Familievernet

  Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufetat.no kan du finne nærmeste kontor.

  Bo- og støttetilbud

  Det finnes bo- og støttetilbud for unge under og over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Tilbudet er for ungdom som er utsatt for trusler eller er i alvorlig konflikt med familien og som trenger et beskyttet botilbud med oppfølging i en periode. Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Hvis du er over 18 år, kan du ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, alle hverdager mellom 09.00 og 16.00, tlf: 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no Er du over 18 år og i en akutt krisesituasjon, kontakt nærmeste krisesenter.

  Ansatte på asylmottak

  Hvis du bor på asylmottak, kan du snakke med ansatte ved mottaket. De kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med hjelpeinstanser.

  Skeiv Verden (Om du er homofil)

  Skeiv Verden gir råd og støtte til personer med minoritetsbakgrunn som blir forelsket i og tiltrukket av personer med samme kjønn.

  E-post: info@skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no

Hjelp i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en norsk utenriksstasjon. På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat.

Du kan kontakte hvilken som helst ambassade i utlandet via tlf: + 47 23 95 13 00. De setter deg i kontakt med nærmeste ambassade.

Hvis du er redd for å bli gift mot din vilje under ferie i utlandet, bør du prøve å unngå å reise. Det kan være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg. Det er spesielt vanskelig å hjelpe deg dersom du er under 18 år og er i utlandet, da det er dine foreldre som har ansvar for deg som barn. Dersom du er under 18 år og er redd i forbindelse med en kommende utenlandsreise, bør du kontakte barneverntjenesten, eller be en annen voksen hjelpe deg i kontakt med barnevernet.

Hvis du likevel reiser:

 • snakk med en rådgiver, helsesøster eller en annen du stoler på før du drar
 • gi noen du stoler på navn, adresse og telefonnummer til hvor du skal
 • gi noen du stoler på en kopi av passet ditt og en skriftlig avtale om at de skal si fra til politiet og at du ønsker hjelp hvis du ikke er kommet tilbake til Norge til avtalt tid
 • ta med deg noen ekstra penger og en kopi av passet ditt
 • ta med deg adresse og telefonnummer til nærmeste ambassade eller konsulat

 

Kilde og tekst: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

 

Litteratur: Hamednaca, A. i Hannson, M. (2010) Manlighet och heder, Gorthia Forlag, Stockholm

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Same Same
0
11.08.2017 16:50:04
Søsken skal passe på hverandre
1
20.10.2015 22:20:02
Hallo
torvald
2
13.02.2015 09:35:57
hallo

Spørsmål og svar

Kan dere hjelpe meg- jeg får ikke lov å gå i shorts når det varmt fordi vi er muslimer
Hei Jeg forstår godt at du gjerne vil gå i shorts, og at det er leit å ikke selv få bestemme hva du vil ha på deg!. Det kan være vanskelig båd...
Familien kontrollerer henne
Hei og takk for at du skriver til ung.no! Det er bra at du ber om hjelp i denne situasjonen, som jeg skjønner at er veldig vanskelig for deg!  Jeg...
Vi er muslimer, mamma og pappa liker ikke at vi omgås med gutter her i Norge.
Hei   Jeg forstår godt at dette er en vanskelig situasjon for deg. Det er tydelig at familien betyr mye for deg og at du ønsker å snakke med dem...
Jeg trenger hjelp men tør ikke spørre.
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det er leit å høre at du har det så vanskelig!   Det er veldig viktig at du tør å spørre om hj...