Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer. Det betyr at foreldrene dine må søke om permisjon hvis du skal være borte fra skolen når du ikke er syk. Når du går på ungdomsskolen, blir fraværet ført på vitnemålet. Fraværet blir ført opp som dager og enkelttimer.

Årsaken til fraværet kan føres på et vedlegg til vitnemålet

Reglene om fravær i grunnskolen står i forskrift til opplæringsloven. Der står det at du eller foreldrene dine kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare hvis dere har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Du kan kreve at noe fravær ikke føres på vitnemålet

For opptil ti skoledager i et skoleår kan du kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

FAKTA

  • Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer på skolen.
  • Fraværet ditt blir vanligvis ført på vitnemålet ditt, men det finnes noen få unntak fra dette.
  • Har du spørsmål om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss

Hva skjer hvis du har mye fravær?

Hvis du har mye fravær, kan det få flere følger for deg:

  • Hvis du har mye fravær, går du glipp av mye undervisning.
  • Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at læreren din ikke har vurderingsgrunnlag, og at du får ikke standpunktkarakter i et fag.
  • Skolen kan gi deg nedsatt karakter i orden eller oppførsel på grunn av skulking.

Hvis det er fare for at læreren din mangler vurderingsgrunnlag for å sette karakter i et fag, skal skolen varsle deg og foreldrene dine så tidlig som mulig.

Du har rett til videregående opplæring

Hvis du har mye fravær, kan du få nedsatt karakter i orden eller oppførsel. I noen tilfeller kan det også føre til at du ikke får karakter i et fag. Du kommer inn på videregående skole selv om du mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag. Opplæringsloven sier at alle har rett til videregående opplæring.