I 8. klasse har du valgfag. Dette er fagene du kan velge mellom:

 • demokrati i praksis
 • design og redesign
 • forskning i praksis
 • fysisk aktivitet og helse
 • innsats for andre
 • internasjonalt samarbeid
 • levende kulturarv
 • medier og informasjon
 • natur, miljø og friluftsliv
 • produksjon av varer og tjenester
 • programmering valgfag
 • reiseliv
 • sal og scene
 • teknologi i praksis
 • trafikk

Er det noen av dem du syns høres ekstra spennende ut? På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om de ulike fagene og hva du lærer.

 

 

Karakter i valgfag

Du får standpunktkarakter når du avslutter et valgfag. Du kan velge samme valgfag om igjen. Da avsluttes det ikke etter det første året. Når du fullfører ungdomsskolen, kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha hatt flere ulike valgfag og flere karakterer. Alle karakterene står på vitnemålet, men det er gjennomsnittet av karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående skole.