Mange synes det er vanskelig å lære seg pensum i fagene helt på egenhånd. Derfor finnes det en rekke privatskoler hvor du kan betale for undervisning i enkeltfag eller ta hele videregående skole.

Hva som tilbys varierer fra skole til skole, men en del skoler har årskurs og halvårskurs for enkeltfag. Hvor lang tid du vil bruke på forberedelse i faget før du melder deg opp til eksamen er altså opp til deg selv.

Undervisning sammen med andre

Ved private skoler får du undervisning i klasse med andre som skal opp til privatisteksamen i de samme fagene som deg. I disse klassene vil det være elever i alle aldre, alt fra de som går videregående skole til voksne som ikke tok faget da de gikk på videregående. Ofte kan du velge faglæreren din på privatskolen som eksaminator på eksamen.

Spør om pris

Når og hvordan du melder deg på undervisningen vil variere fra skole til skole. Det lureste er å ta kontakt med skolen og undersøke selv. Husk å spørre om hva det koster. Fordelen med privatskoler er at de utarbeider leselister, og du får undervisning og oppfølgning i de ulike fagene, i tillegg til å få rettet oppgaver.

Eksamen melder du deg opp til på www.privatistweb.no.

Eksempler på privatskoler:

Sonans

Akademiet

Bjørknes

Folkeuniversitetet

Fjernundervisning

Fjernundervisning betyr at du leser pensum på egenhånd, borte fra skolen. Du sender likevel inn oppgavebesvarelser for retting. Med fjernundervisning står du mye friere enn i en tradisjonell skolesammenheng. Du får oppfølging, men velger selv hvordan du vil legge opp studiene. Du betaler skoleavgift, og skolen gir deg pensumliste.

Deretter melder du deg opp til eksamen som privatist gjennom www.privatistweb.no.

Eksempler på skoler som tilbyr fjernundervisning:

NKI Nettstudier

Folkeuniversitetet

Sonans nettgymnas

FAKTA

Viktige frister:

  • 15.september er fristen for å melde seg opp til høsteksamen som privatist.
  • 1.februar er fristen for å melde seg opp til våreksamen som privatist.
  • For mer info om oppmelding til eksamen og frister, besøk Privatistweb.no.

Hospitering

Det kan være vanskelig å lese alt pensum på egenhånd, akkurat som det kan vært dyrt å gå på privatskole. Hospitering er en løsning på dette. Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese. Hør om du kan få følge undervisningen. Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe bare å få være til stede og følge med i timene.

Lese selv

Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget, slik at du leser på riktig pensum. Det kan også være lurt å se på tidligere eksamener og eksamensveiledninger for å se hva som kjennetegner en god besvarelse.

Selv om du leser på egenhånd, kan det uansett være lurt å sjekke med biblioteket, Røde kors, fritidsklubber eller andre som tilbyr leksehjelp. Dette kan være nyttig å benytte seg av hvis det er deler av pensum du ikke forstår. Undersøk også om du har noen i familien eller venner som kan tenke seg å hjelpe deg litt underveis hvis du står fast. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om å ta fag som privatist.

Tips til eksamensforberedelsene

  1. Sett av en fast tid hver dag eller noen faste kvelder i uken som du bruker til eksamensforberedelser. Vær disiplinert rundt dette. Les når du har satt av tid til det. Resten av tiden, prøv å ikke ha dårlig samvittighet.

  2. Lag deg en plan for hvilke deler av pensum du skal gå gjennom når. Denne planen bør vare helt fram til et par uker før eksamen. De siste ukene før selve eksamen bør du sette av til repetisjon, øvingsoppgaver, ekstralesning på det som er vanskelig osv. Bruk gjerne en kalender til å lage denne planen. Heng den opp på et synlig sted, slik at du husker på når du skal lese og hva du skal gå gjennom de forskjellige dagene.

  3. Når du leser, ta også notater, lag tankekart eller liknende. Deretter kan du få noen i familien eller andre du kjenner til å høre deg i slutten av hver uke. Lag situasjonen likest mulig eksamen, så får du øvd deg litt på dette også. Hvis du kjenner noen som skal ha eksamen i samme fag som deg, kan dere bytte på å være eksaminator og elev. Eksaminator forbereder på forhånd en del spørsmål og oppfølgingsspørsmål. Den som er elev svarer på spørsmålene slik at det blir likest mulig eksamenssituasjonen. Etterpå kan dere gi hverandre en vurdering.

  4. Hvis du sliter med motivasjonen en dag, lag variasjon i hvordan du leser. Løs oppgaver, tegn hendelser i pensum eller figurer som viser pensum. Noen synes det er lettere å jobbe mer praktisk med pensum i stedet for kun lesing og pugging. Uansett kan det være fint å variere på dager man er litt lei.

  5. Er det deler av pensum som er spesielt komplisert eller vanskelig å huske? Heng opp notater eller tankekart på badet, over sengen, som bakgrunnsbilde på pc, lapp i lommeboken osv. På den måten får du repetert og øvd på dette selv når du ikke egentlig har satt av tid for å lese.

  6. Snakk med noen du kjenner som har vært gjennom eksamen på denne måten tidligere. Hvis du ikke kjenner noen, går det an å ringe privatistkontoret. Spør dem om å forklare deg litt mer detaljert hvordan det hele foregår.

  7. Ikke stress deg opp! Hvis man stresser og hele tiden har dårlig samvittighet for alt man ikke får gjort, er det utrolig vanskelig å konsentrere seg om lesingen når man først har tid. Lag deg derfor gode rutiner for lesingen, og ta én ting av gangen.

Alle tipsene passer kanskje ikke like bra for akkurat deg. Man har forskjellig studieteknikk og ulike måter å forberede seg på. Bruk derfor tid på å finne rutiner som fungerer. Les gjerne også artikkelen under dette svaret for tips til studieteknikk.