Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

Muntlig eksamen - A til Å

Gutt presenterer eksamensoppgave til lærer (www.colourbox.com)

Mange er nervøse før de skal ha muntlig eksamen. Vi har laget en guide til hvordan muntlig eksamen gjennomføres og hva du kan forvente deg.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt presenterer eksamensoppgave til lærer (www.colourbox.com)

Trekk av fag

Det første som skjer er at du trekker fag. Dette betyr at du får vite hvilket fag du skal gjennomføre muntlig eksamen i. Trekket finner sted 48 timer før selve eksamenen skal gjennomføres. Eksamen gjennomføres ikke på mandager eller første dag etter helligdag/høytidsdag.

 

Tid til å forberede fremføringen

24 timer før eksamenen skal gjennomføres får du utdelt tema eller en problemstilling. Ut i fra den skal du forberede en presentasjon.

 

 

Innøvd presentasjon

Her skal du presentere ditt svar på temaet eller problemstillingen. Dette er en vanlig muntlig fremføring hvor du legger frem informasjon du måtte ha om temaet du har trukket. Denne presentasjonen bør ikke være lenger enn 1/3 av eksamenstiden, altså cirka ti minutt.

 

Fri samtale om faget

Dette er en samtale mellom deg og sensor som kan ta for seg alt i pensum, dette kalles for fagsamtale. Fagsamtalen tar utgangspunkt i presentasjonen, og skal gi deg mulighet til å vise hva du kan i så stor del av faget som mulig. Det vil si at sensor ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Faglærer skal lage en fagplan til faget i forbindelse med eksamen, denne kan du som elev få tilgang på. Det er dette du skal kunne til eksamen. Fagsamtalen skal dekke 2/3 av eksamenstiden, det vil si cirka 20 minutt.

Hele eksamenen skal vare inntil 30 minutt.

 

Tillatte hjelpemidler

Du har lov å ha med egne notater som hjelpemiddel. Egne notater inkluderer hjelpemiddel eller verktøy for å holde presentasjonen. Det er skoleeier (kommune, fylkeskommune eller skole) som bestemmer hvilke notater du har lov å ha med. Hva som er relevante hjelpemiddel kan også variere fra fag til fag.

Om oppgaven krever bruk av spesielle hjelpemiddel utover notater er det skoleeieren som skal sørge for tilgang på disse. Det kan være kalkulator eller utstyr for å vise forsøk i naturfag.

 

 

Sensor

Det skal alltid være to sensorer, der minst en av dem skal være ekstern. Det vil si at en av de som bedømmer eksamen ikke skal være ansatt ved skolen. Den andre er som oftest faglæreren til eleven. Det er ekstern sensor som har det avgjørende ordet i alle beslutninger, også karakter.

 

Kilde: udir.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Ellers takk!
1
20.04.2018 18:16:04
Ugh! Er det en ting eg hater så er det munlige prøver/presentasjoner! Står berre der og skjelver og klarer knapt å snakke. Får alltid at eg snakker for lavt osv. Ikke min feil at eg er sjenert! -_-
Vithusha
1
29.01.2018 23:20:31
Hei, eg skal melde meg på Tamil eksamen innen 1.februar. Når eg kommer inn til mine fag så får eg ikkje søke inn... Kva skal eg gjøre?

Spørsmål og svar

Hvordan forberede seg til muntlig eksamen?
Hei Det er mange forskjellige måter å forberede seg til muntlig eksamen på.  Alt avhenger av hva som passer best for deg.  Jeg anbefaler deg å ...
Hvor stor sjanse er det for att jeg kommer opp i muntlig eksamen?
Hei Sjansen er fortsatt til stede. På yrkesfaglige utdanningsprogram skal alle elever på Vg2 opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i program...
Er det forskjell på eksamen og tentamen?
Hei Ja, det er noen forskjeller på tentamen og eksamen. For det første er tentamen å regne som en prøveeksamen, det brukes som oftest for å tren...
Kan man komme opp i både muntlig å skriftlig i samme fag på ungdomskolen? 
Hei Kort fortalt kommer du opp i ett fag skriftlig og ett muntlig. Skriftlig kan du komme opp i norsk, engelsk eller matematikk. I muntlig kan du kom...
Har jeg krav på lesedag før eksamen?
Hei Takk for spørsmålet. Hvis du jobber og skal ta eksamen, kan du søke om fri hos arbeidsgiveren din. Dette er ikke noe du har krav på etter lov...
Hvilke eksamener kan jeg komme opp i?
Hei Alle fag er avsluttende på vg3, og man kan trekkes ut til eksamen i alle avsluttende fag. Det eneste unntaket er krøppsøving, som ikke er et e...
Kan man kan komme opp i muntlig og skrivtelig eksamen i samme fag på ungdomsskolen?
Hei Takk for din henvendelse! Dette spørsmålet har blitt besvart tidligere, så jeg limer inn det: Kort fortalt kommer du opp i ett fag skriftlig ...
Kan jeg få legeerklæring og slippe muntlig eksamen?
Hei Takk for spørsmålet! Hvis du blir syk på eksamensdagen, må du møte opp hos legen og få sykemelding/legeerklæring. Det må gå klart fram f...
Hvor mange eksamener kommer jeg opp i på vg3 påbygg?
Hei!   På udir.no sine sider om trekkordning for eksamener for videregående opplæring står det følgende; Påbygging til generell studiekompet...
Hvordan kommer man opp i eksamen på 10.trinn?
Hei Helt generelt kan vi si at på 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt m...
Hvordan foregår eksamen på vgs? 
Hei.  Takk for ditt spørsmål! Det er vanskelig for meg å gi deg et konkret svar fordi jeg ikke vet hvilket utdanningsprogram du går. Hvilke fa...
Hva skjer om jeg ikke greier å møte opp på eksamen?
Hei Takk for spørsmålet!ME er en vanlig sykdom som rammer mange unge. Hvis du skulle være for syk til å møte opp på eksamen, må du gå til leg...
Skal jeg ha varsel hvis karakteren går ned?
Hei Det stemmer at det ikke er et formelt krav på varsel hvis man står i fare for å gå ned i karakter, men elev og foresatte skal varsles skriftl...
Kan jeg bruke "Grammarly" på eksamen?
Hei! Så fint at du ikke vil bli tatt for juks. På udir.no sine sider står det følgende om hjelpemidler til skriftlig eksamen: Skolen din har et...
Jeg er syk før muntlig eksamen!
Hei Takk for spørsmålet! Du bør møte opp hvis du er i stand til det. Hvis du er frisk nok til å gjennomføre eksamen, bør du gjøre det, spesi...
Kan jeg slippe muntlig eksamen på grunn av sosial angst?
Hei Takk for spørsmålet. Noen elever kan få ta (deler av) muntlig eksamen skriftlig. Dette må du søke om på forhånd til rektor sammen med doku...
Hvor mange elever kan komme opp i eksamen på vg1?
Hei! Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut i fra hvilke utdanningsprogram eleven tar og om det er studieforberedende ...
Kan man trekkes ut i muntlig eksamen, når man har skriftlig eksamen?
Hei Takk for din henvendelse! Tolker spørsmålet ditt at du lurer på om man kan trekkes ut i muntlig eksamen, mens man sitter å har skriftlig eksa...
Må man ta opp igjen muntlig eksamen, selv om jeg har legeerklæring?
Hei Takk for din henvendelse! Ja, muntlig eksamen må du ta opp igjen, selv om du har legeerklæring. Mest sannsynlig vil du måtte ta den opp igjen ...
Se alle