En privat skoleplass kan være ved en privat videregående skole, en fagskole eller en privat høgskole. Mange kjenner til at man ved kjøp av en vare på internett, stands, per post eller over telefon som regel har angrerett dersom man ombestemmer seg etter kjøpet. Ikke alle er klar over at det samme gjelder når man inngår avtale om studier eller undervisning.

Angreretten gjelder

Angreretten gjelder også for kjøp av undervisning og skoleplass.

Angrerettloven, kapittel 1 sier at: “Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted." Avtale om studier/skoleplass anses som en tjeneste etter angrerettloven. I tillegg er det slik at de fleste avtaler om studier/skoleplass kommer i stand ved bestilling over internett, eventuelt ved brev i posten.

 

FAKTA

Her er dine rettigheter:

  • Du har angrerett. Det vil si at du kan gå fra avtalen med privatskolen innen 14 dager etter at avtalen ble inngått. Det betyr at du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn.
  • Sjekk også hvor mye studietilbudet koster, hvilke regler som gjelder om du blir syk, og om skolekontrakten er i tråd med forbrukertilsynets retningslinjer for skolekontrakter.

14 dagers angrerett

Ved kjøp av skole- eller studieplass av en viss varighet har forbrukeren som hovedregel angrerett i 14 dager. Dette står i Angrerettloven § 21. Det finnes imidlertid situasjoner hvor denne hovedregelen ikke gjelder. Derfor er det viktig at skolene gir god og tydelig informasjon til søkerne om de har angrerett på undervisningen de inngår avtale om i hvert enkelt tilfelle. Er du usikker, ta kontakt med skolen og spør om dette FØR du søker!

Når du har angrerett betyr det at du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn. Hvis du velger å benytte denne retten, skal partene stilles i samme situasjon som om avtalen aldri var inngått. Det betyr i praksis at du ikke lenger er forpliktet til å betale for studiet. Du skal også få tilbake det du eventuelt allerede har betalt.

 

Sjekk dette FØR du undertegner kontrakt med skolen:

  • Hvor mye koster skoletilbudet, og hva er inkludert i prisen?
  • Må du betale et gebyr når du takker ja til plassen? Får du igjen pengene dersom du ombestemmer deg?
  • Hvor mye må du betale dersom du trekker deg fra skolen før eller etter opptak?
  • Hvilke regler gjelder dersom du blir syk?
  • Krever skolen at du sier opp plassen din skriftlig? Det anbefales uansett at du sier opp skriftlig!
  • Er skolekontrakten i tråd med Forbrukertilsynets retningslinjer for skolekontrakter?
  • Husk å ta vare på kontrakten og eventuelle kvitteringer når du betaler til skolen!

Trenger du mer informasjon?

Les Forbrukertilsynets nettside for å vite mer om om hva det er viktig at du setter deg inn i som student – hvilke rettigheter du har, og hva du forplikter deg til i kontrakten med skolen.

Har du flere spørsmål? Kontakt Forbrukertilsynet, eller still spørsmål anonymt på ung.no/oss.