Hvis du avbryter en utdanning du har fått støtte til, må du gi beskjed til Lånekassen med én gang, slik at utbetalingene stopper. Du kan enkelt melde fra om dette på Dine sider på Lånekassen sin nettside. Lånekassen svarer på avbruddsmeldingen din med et vedtaksbrev. Der får du informasjon om at avbruddet er registrert og om du eventuelt har fått utbetalt for mye studiestøtte som du må betale tilbake.

Hva om jeg ikke består eksamenene?

Du blir regnet som forsinket i utdanningen hvis du består mindre utdanning enn du har fått støtte til. Du kan være forsinket med inntil 60 studiepoeng/ett år, og likevel få stipend og lån. Men er du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, får du ikke mer støtte. Dette gjelder både i fulltids- og deltidsutdanning. Forsinkelsen vil du ha med deg selv om du bytter studie.

Før du kan få mer støtte, må du hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng. Du vil først kunne få støtte igjen fra semesteret etter at du har hentet inn denne forsinkelsen.

Du vil heller ikke ha rett på full omgjøring av lån til stipend hvis du mangler faglige resultater. Les mer om omgjøring av lån til stipend.

 

FAKTA

Meld fra om endringer!
Å la være å si ifra eller gi feil opplysninger kan føre til at du får for mye i stipend og lån, og lånekassen vil kreve pengene tilbake. De kan også nekte deg støtte til mer utdanning.

Har du stort fravær?
Skolen melder fra til Lånekassen når elever har stort fravær. Dersom du har et for stort fravær, kan de stoppe utbetalingene til deg.

Stort fravær på grunn av sykdom?
Da kan du ha rett til å beholde støtte for en periode på inntil 4,5 måneder.

 

Eksempel 1:

Jeg er forsinket med studiet, hva skjer med støtten?

La oss si at du har fått studiestøtte i tre år til sammen (fulltidsutdanning): Det tilsvarer 60 studiepoeng per år, som blir 180 studiepoeng alt i alt. Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 110 studiepoeng, ikke 180. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye. Det er disse 10 studiepoengene du må ta igjen, for igjen å ha rett til å få studiestøtte fra Lånekassen. Du må studere uten studiestøtte fram til du har tatt igjen forsinkelsen.

Eksempel 2:

Jeg begynte på en utdanning, men tok ingen av eksamenene hele året selv om jeg mottok studiestøtte fra Lånekassen. Nå vil jeg starte på et nytt studie, får jeg stipend og lån da?

Fordi du har fått støtte til fag uten å ta eksamen, vil Lånekassen regne deg som forsinket i utdanningen. Lånekassen godtar at du blir forsinket med fag som tilsvarer inntil ett års fulltidsutdanning (60 studiepoeng). Det betyr at du vil kunne få stipend og lån fra Lånekassen til en ny utdanning, så lenge den tidligere forsinkelsen ikke er på mer enn ett år (60 studiepoeng), og du ellers oppfyller vilkårene for å få støtte.

Eksempel 3:

Studiet jeg valgte var ikke riktig for meg, og nå ønsker jeg å slutte.

Meld straks ifra til Lånekassen om at du har sluttet på studiet. Dersom du ikke melder fra om at du har sluttet, kan det føre til at du må betale tilbake støtte du ikke skulle hatt. Når du avbryter midt i semesteret, vil du bli regnet som forsinket og du får ikke faglige resultater som kan gi rett til omgjøring av lån til stipend. Det vil si at all støtten du har fått blir omgjort til lån, som du må betale tilbake.

 

Jeg har blitt sykemeldt ut semesteret. Hva gjør jeg?

Hvis du avbryter utdanningen din på grunn av sykdom, må du gi beskjed til Lånekassen siden du ikke lenger har rett til vanlig støtte. Du kan ha rett til sykestipend for perioden du var syk. Sykestipend søker du om etter at du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet. Les mer om sykestipend.

Jeg skal få barn, og skal ha foreldrepermisjon.

Får du barn mens du er i utdanning, kan du ha rett til foreldrestipend. Dersom du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, vil du imidlertid ikke ha rett til foreldrestipend. Lånekassen kan gjøre unntak dersom du må ta permisjon tidligere på grunn av sykdom eller krav fra skolen. Du vil ikke ha rett til foreldrestipend dersom du avbryter utdanningen. Les mer om foreldrepermisjon.

Avbrudd eller fravær fordi du var syk?

Dersom avbrudd eller fravær skyldes sykdom, kan du ha rett til å få lån omgjort til sykestipend for en periode på inntil 4,5 måneder. For å få vurdert dette, må du sende legeattest til Lånekassen. Det må framgå hvilken periode du har vært/er syk, med startdato og sluttdato. Les mer om stipend når du er syk.

Meld fra om endringer

Meld fra til Lånekassen dersom du:

  • Slutter eller tar en pause i utdanningen.

  • Bytter skole eller studieretning.

  • Flytter hjem til foreldrene dine.

Du melder fra til Lånekassen ved å sende en e-post inne på Dine sider hos lanekassen.no.

Melder du ikke fra eller gir feil opplysninger, gjør de om det du har fått for mye i stipend til lån og krever pengene tilbake. De kan også nekte deg mer støtte til utdanning. Les mer om ditt ansvar.

Lånekassen har en rekke ordninger for at det skal gå så bra som mulig med tilbakebetaling av studielån. Det kan du lese om på lanekassen.no.

 

Ekstra støtte

Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne kan få ekstra stipend. Det ekstra stipendet kommer i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen. Dette kan du lese alt om på lanekassen.no.