Hopp til hovedinnholdet

Har søkt høyere utdanning, hva nå?

Samordna opptak

Her får du en oversikt over nyttig info til deg som har søkt høyere utdanning. Husk å svare innen fristen - hvis ikke mister du plassen din.

Offentlig og kvalitetssikret
Samordna opptak

Får jeg svar på søknaden i posten?

Nei, du får svar i søknaden din på nett. Svarsiden på søknaden angir hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Har du krysset av for at du ønsker svarbrev i posten, må du likevel registrere svaret ditt på nettsøknaden innen fristen.

 

 

Hvordan svarer jeg ja til studieplassen?

Du svarer i søknaden. Trykk "Registrer svar" for å svare ja eller nei, og deretter "registrer svar" på nytt. Du har ikke registrert svaret ditt før du har fått en kvittering på e-post.

 

Må jeg gjøre noe hvis jeg havner på venteliste?

Ja, tilbud om venteliste må du takke ja til for å stå på listen. Du kan takke ja til både tilbud og tilbud om venteliste, men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

 

 

Jeg er bortreist når jeg får svar. Hva skal jeg gjøre for å få svart innen fristen?

Du må svare innen fristen. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du eventuelle tilbud og tilbud om venteliste. Du må derfor sørge for at du får logget deg inn på søknaden, slik at du kan registrere svaret ditt innen svarfristen.

 

Hva skjer hvis jeg ikke svarer innen fristen?

Da mister du tilbudet ditt og eventuelle tilbud om ventelisteplass. Manglende svar blir betraktet som nei-svar.

 

Jeg har allerede registrert svar, men nå har jeg ombestemt meg. Kan jeg forandre svaret?

Så lenge det er innenfor svarfristen, kan du endre svar så mange ganger du ønsker.

 

 

Har jeg mindre sjanse for å komme inn på et studium hvis jeg har det som andrevalg, når noen andre har det som førstevalg?

Hvilket nummer studiet er i prioriteringslisten er ikke relevant for hvordan du stiller i forhold til andre søkere. Det er poengene dine som er avgjørende for om du får tilbud om et studium, ikke om det er første- eller andrevalg. Likevel bør du alltid sette det studiet du helst vil inn på som førsteprioritet, studiet du nest helst vil inn på som andre prioritet, også videre. Dette er fordi ved tilbud faller lavere prioriterte studieønsker bort. Hvis du for eksempel får tilbud på førstevalget ditt, faller alle andre studieønsker automatisk bort fra søknaden din.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
24.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Går det an å bytte linje?
Hei Det er mange som er i samme situasjon som deg. Vi har skrevet en mer utfyllende artikkel om dette, jeg legger ved den under svaret. Først og ...
Kan man ta privatisteksamen i et fag etter søknadsfristen og likevel få det med på vitnemålet? 
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Ja, det er mulig å søke høyere utdanning med fag du har tatt opp som privatist etter søknadsfristen. Det er ...
Teller eksamenskarakterer mer enn standpunktkarakterer?
Hei Alle karakterene som står på det avsluttende vitnemålet ditt teller likt. En eksamenskarakter teller ikke noe mer eller mindre enn en standpu...
Kan jeg takke ja til tilbud og i tillegg takke ja til ventelisteplass?
Hei     Du får tilbud på det høyeste prioriterte studiet du er kvalifisert til og har høy nok poengsum til. Kommer du ikke inn på 1. valget ...
Hva man egentlig trenger når man begynner å studere 
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det er litt vanskelig å svare på akkurat hvor mye du kommer til å bruke på studiene dine. Men generelt må ma...
Hvordan bli advokat?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Så spennende du vil bli advokat!  Jeg anbefaler deg å lese utdanning.no sine nettsider om advokatyrket. Her finn...
Når er studiestart
Hei Studiestart pleier å være rundt ca 15. august. Du kan jo ta kontakt med lærestedet som du har søkt og de kan gi deg mer nøyaktig informasjon...
Er det mulig å søke på ledige studieplasser?
Hei   19. juli blir det lagt ut en liste over de studiene som fortsatt har ledige studieplasser. Det vil være mulig å søke på disse fra og med ...
Hvilken utdanning må jeg ta for å bli psykolog? 
Hei. Takk for ditt spørsmål. Så spennende du vil bli psykolog!  For å bli psykolog må du ha generell studiekompetanse og komme inn på psykolo...
Kan jeg fjerne et fag, siden jeg har et ekstra?
Hei Det er i teorien mulig, men du må snakke med den som er vitnemålsansvarlig på skolen din for å få klarhet i det. Du vil eventuelt få et ord...
Er privatist og får vitnemål til sommeren. Kan jeg komme inn på videreutdanning?
Hei, og takk for ditt spørsmål.  Det er mulig for deg å komme inn på videreutdanningen du har søkt selvom du får vitnemålet ditt til sommeren...
Kan faglærer nekte å ta inn nye elever?
Hei Takk for ditt spørsmål!Det er nå skolene selv som administrerer ventelistene. Det er nok også skolene selv som avgjør om de vil ta inn nye e...
Kan jeg søke på et årsstudium uten spesielle opptakskrav?
Hei    Hvis du har generell studiekompetanse kan du søke på studier gjennom Samordna opptak som ikke har spesielle opptakskrav. I studieoversikt...
Hvor mye teller oppgave 1?
Hei Det ligger mye informasjon om sentralgitt skriftlig eksamen offentlig tilgjengelig på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet, du kan også finne...
Hvilke karakterer teller?
Hei Du får utdelt et vitnemål når skoleåret er slutt. Her står alle standpunktkarakterer og alle eksamenskarakterer, mens alle halvårsvurdering...
Hvis jeg søker meg inn på et årsstudium, og vil søkere videre på en bachelor året etterpå, søker jeg med førstegangsvitnemål eller ikke?
Hei Du mister ikke førstegangsvitnemålet ditt selv om du oppnår to tilleggspoeng ved å gå en årsenhet, men disse tilleggspoengene teller kun i ...
Går forkurs i matte og fysikk, men usikker på om dette er det riktig.
Hei Takk for din henvendelse og beklager sent svar! Forstår at dette har vært krevende og da du blir usikker på om dette er det riktige for deg. I...
Jeg strøk på en eksamen på vg3, hva kan jeg komme inn på?
Hei For å få et vitnemål med generell studiekompetanse etter vg3, må alle fag være fullført og bestått. Siden du har stryk i et fag får du ik...
Hvordan blir jeg poengberegnet for å få en bedre poengsum?
Hei Poengberegningen baserer seg hovedsakelig på karakterene fra videregående opplæring. Du kan imidlertid få tilleggspoeng for alder, samt for e...
Se alle