Kanskje sliter du med eksamensangst, du synes det er vanskelig å bli kjent med noen på studiet ditt, eller du har opplevd noe ubehagelig som du tenker mye på? Som student har man også vanskelige dager eller perioder.

SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Den er utført i 2010, 2014 og 2018. Den siste undersøkelsen viser blant annet en økning i andelen studenter som rapporterer om psykiske plager, nesten én av fire oppgir at de ofte savner noen å være med, og 30 prosent plages av eksamensangst.

 

 • arrow_drop_down_circle  Flere funn fra SHoT-undersøkelsen 2018
  14 % oppgir at de plages svært mye og 30 % at de plages en del av eksamensangst.

  Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og fram til undersøkelsen i 2018. Andelen studenter med det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver sjette student (16 %) til over hver fjerde i 2018 (29 %).

  Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at de har tenkt seriøst å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.

  Mange studenter skårer høyt på perfeksjonisme. Eksempelvis svarer nær halvparten at de alltid/svært ofte har veldig høye mål for seg selv, 1 av 3 at de alltid/svært ofte gjør alt de kan for ikke å skuffe foreldrene, 3 av 10 at bare de beste resultater er godt nok og 1 av 4 at de alltid/svært ofte hater å ikke være best.

  Det er klart vanligere med spisevansker hos kvinnelige enn hos mannlige studenter. De vanligste spiseproblemene er knyttet til at man har følt seg for tykk (29 %), skyldfølelse i forbindelse med spising (14 %) og generell misnøye med egne spisevaner (13 %).

  Hele 23 % oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Tilsvarende oppgir 17 %at de ofte/svært ofte føler seg utenfor og 16 % at de ofte/svært ofte føler seg isolert.

  Én av fire oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

  Det er forholdsvis få studenter som rapporterer om frekvent narkotikabruk (6 %) siste år. 19 % av studentene sier de har brukt narkotika siste år. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet, og 15 % av studentene har brukt cannabis siste år.

  Andelen studenter som drikker alkohol har endret seg forholdsvis lite de siste årene. Det er økning i andelen av studenter som rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk (44 %), sammenlignet med forrige SHoT-undersøkelse (41 %), noe som innebærer at nivået er på linje med tallene fra 2010 også på dette området.

Snakk med noen!

Å snakke med noen kan hjelpe til med å sortere tankene. De fleste høgskoler og universitet er tilknyttet en studentsamskipnad. Gjennom denne tilbys ofte samtale og hjelp fra helsesykepleier, psykolog, rådgiver/ sosionom/ spesialpedagog og lege. Noen steder kan man også bli med i samtalegrupper eller kurs. Disse tilbudene er spesielt tilpasset studenter.

Du finner oversikt over de ulike studentsamskipnadene her. Sjekk info om helsetjenester, rådgivning og samtalemulighet på nettsiden til din studentsamskipnad.

 

Seksuell helse

Forekomsten av kjønnssykdommer er spesielt høy i alderen 20-24 år. Aborttallene er også relativt høye for denne aldersgruppen. Mange har flere partnerbytter og oftere sex i denne alderen og det å ta vare på den seksuelle helsa blir svært viktig.

Ved de fleste studenthelsetjenester kan man også få svar på spørsmål om prevensjon, hjelp til å teste seg for kjønnssykdommer, eller råd ved andre spørsmål om seksualitet. Man kan også få svar på spørsmål om vaksiner eller få råd eller henvisning til andre i helsevesenet.