Å kunne språk er nyttig fordi det åpner dører. Når vi lærer flere språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer. Språk kan hjelpe oss å forstå hvordan vi som mennesker lever og ­tenker.

Hvilke språk kan du velge mellom?

På ungdomsskolen kan du velge mellom ulike fremmedspråk som fransk, spansk, tysk eller russisk, norsk (eller samisk) fordypning eller engelsk fordypning. Du kan også velge matematikk fordypning i stedet for språk. Det er forskjellig hvilke fremmedspråk skolene tilbyr, men alle skoler må tilby minst ett av språkene fransk, tysk, spansk og russisk. Skolen kan også tilby andre språk enn disse fire, som for eksempel ikke-europeiske språk. Hør med rådgiveren på skolen din om hvilke språk du kan velge mellom.

Bør du velge fremmedspråk eller fordypning?

Har du gode karakterer i norsk og engelsk fra før, kan det være fint å velge et fremmedspråk som tysk, fransk, spansk eller russisk. Det å velge et annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, kan være en fordel for valg av språkfag på videregående skole hvis du skal gå studieforberedende. Det å kunne snakke og skrive flere språk enn bare norsk og engelsk, kan gi deg store fordeler når du skal søke jobb og studier.

Hvis du syns engelsk eller norsk er litt vanskelig, kan det være lurt å velge fordypning i et av disse fagene. Det gjelder også hvis du har ulike lærevansker, uten at du får fritak fra opplæring i fremmedspråk. Kontaktlæreren din kan hjelpe deg å vurdere om det kan være lurt for deg å velge fordypning i norsk eller engelsk.

FAKTA

  • På ungdomsskolen velger du enten et fremmedspråk (som fransk, spansk, tysk eller russisk), norsk (eller samisk) fordypning eller engelsk fordypning. Du kan også velge å ta matematikk fordypning i stedet for språk.
  • På videregående skole er det obligatorisk med et annet fremmedspråk enn engelsk hvis du går studieforberedende. På yrkesfag er bare norsk og engelsk obligatorisk.
  • språkvalg.no kan du lese mer om de ulike språkene.

Hvilken betydning får valget du tar?

Hvis du har et annet fremmedspråk enn engelsk allerede når du går på ungdomsskolen, vil du få større valgmuligheter for hvor lenge du må ha dette språkfaget på videregående skole. Dette gjelder først og fremst hvis du har tenkt å velge studieforberedende.

Alternativ 1

Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Dette alternativet begrenser valgmulighetene dine på Vg3 siden fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene.

Alternativ 2

Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du

a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2)

b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2)

Eksempel: Hvis du har hatt fransk på ungdomsskolen, kan du ikke begynne på nivå I i fransk på videregående. Du må da velge fransk på nivå II eller ta nivå I i et annet språk. Likevel holder det altså at du fortsetter med fremmedspråk på Vg1 og Vg2. Du kan dermed velge et programfag innenfor et annet fagområde enn språk på Vg3 hvis du ønsker det.

Bytte språkfag underveis på ungdomsskolen?

Når du har valgt et språkfag i 8. klasse, skal du vanligvis fortsette med det samme faget gjennom hele ungdomsskolen. Hvis du føler at du har valgt feil, er det likevel mulig å bytte i løpet av det første semesteret. I noen få tilfeller er det også mulig å bytte språkfag senere, men dette er bare i spesielle tilfeller, og er noe skolen må vurdere i hver enkelt situasjon.

Språkpoeng

Det er bare når du velger et fremmedspråk på ungdomsskolen (nivå I) og fortsetter med dette på videregående på nivå II, at du oppnår grunnlaget for å ta nivå III i fremmedspråket tredje året på videregående. Nivå III i et fremmedspråk vil gi et helt tilleggspoeng (1,0) ved opptak til universiteter og høyskoler. Programfag i fremmedspråk (nivå I og II) gir et halvt tilleggspoeng (0,5).

Er du fortsatt usikker?

Snakk med foreldrene dine og læreren din om hvilket språk du burde velge. Hvis du eller foreldrene dine vil lese mer, kan dere gå inn på sprakvalg.no. Der finner dere god informasjon om alle de ulike språkene som tilbys på ungdomskolen, hvor de tilbys, og hva de kan brukes til.