Yrkesutplassering på ungdomsskolen

De fleste skoler har utplassering i bedrift for sine elever. Mange skoler gjennomfører dette i niende klasse, og lengden på utplasseringa kan variere fra noen dager til en uke.

Opplæring på et verksted (colourbox.com)
NYTTIG: Å få prøve seg i en bedrift er en fin måte å bli trygg på at du velger en utdanning som passer deg.

Yrkesutplassering er en naturlig del av faget Utdanningsvalg. Det å få praktiske erfaringer kan være til hjelp når du senere skal velge utdanning. Et av målene med faget er derfor at du skal få prøve deg i arbeid innenfor noe du kan være interessert i.

De fleste bedrifter legger til rette så godt de kan, men du kan oppleve at det er noe begrenset hva du får lov til å gjøre. Dette har med lover, sikkerhet og aldersgrenser å gjøre.

Tips til hvordan skaffe plass

På de fleste skoler må du som elev ordne utplassering selv. Her er noen råd til hvordan du kan skaffe deg utplasserings-plass:

  • Ikke vær redd for å ta kontakt med plasser du har en drøm om å sjekke ut. Oftere en man tror, vil man kunne få et ja.
  • Så lenge praksisen er innenfor de avtalte dagene, så er det som regel i orden at du finner utplassering på en annen plass enn der du bor.
  • Det lureste du kan gjøre når du tar kontakt, er å si at du er interessert i dette yrket/arbeidsplassen. Da viser du interesse og motivasjon.

Skrevet av rådgiver på ungdomsskolen, i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 14.02.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Opplæring på et verksted (colourbox.com)
NYTTIG: Å få prøve seg i en bedrift er en fin måte å bli trygg på at du velger en utdanning som passer deg.
Fikk du svar på det du lurte på?