Yrkesfaglig eller studieforberedende på VGS?

Videregående skole er inngangsporten til både yrkeslivet og videre studier. Er du forvirra over alle valgmulighetene på videregående?

Jente sitter på skolen og leser (colourbox.com)
VALG: Synes du det er vanskelig å velge hva slags VGS-linje du skal søke på?

Hva kan du velge?

Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Når du har fullført din videregående opplæring vil du få studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du kan velge mellom åtte yrkesfaglige utdanningsprogram og fem studieforberedende utdanningsprogram.

Du finner en god oversikt over alle studieprogrammene på www.vilbli.no. Du kan også lese mer om hvert utdanningsprogram i artikkelen Hvilket utdanningsprogram skal du velge?

1. Studieforberedende utdanningsprogram:

 • Alle disse utdanningsprogrammene har et 3-årig skoleløp.
 • Hovedvekt på teoretisk rettet undervisning.
 • Du oppnår generell studiekompetanse, eventuelt generell studiekompetanse med fordypning i realfag.
 • Etter videregående kan du søke studier ved høgskoler og universitet, samt studier i utlandet.

For å søke høyere utdanning ved universitet eller høgskole etter videregående, behøver du det som heter generell studiekompetanse. Noen ganger er likevel ikke generell studiekompetanse nok. Enkelte utdanninger ved høgskoler og universitet krever spesielle opptakskrav.

Eksempler på utdanninger som krever fordypning i realfag:

Blant annet medisinstudiet (lege), odontologi (tannlege), veterinær, ingeniør, noen utdanninger innenfor økonomi og alle utdanninger innenfor realfag.

Eksempler på utdanninger som krever bestått opptaksprøve:

Blant annet politiutdanning, kunstfag som design, musikk, dans og skuespiller, noen av studiestedene som tilbyr arkitektutdanning.

Les mer om generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav i artikkelen Hva er generell studiekompetanse? Se også www.samordnaopptak.no for mer informasjon.

2. Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 • Du utdanner deg til et yrke på videregående, og du får yrkeskompetanse.
 • Vanligvis 2 år skolen, deretter 2 år opplæring i bedrift (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsprogram har lengre læretid enn dette, mens andre kan være 3-årige skoleløp.
 • Mye praktisk rettet undervisning.
 • Lønn i læretiden.
 • Kan ta påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesfag, og dermed oppnå en dobbelkompetanse (studiekompetanse og yrkeskompetanse).
 • Mulig å ta påbygg til generell studiekompetanse etter Vg2 hvis man ikke ønsker yrkeskompetanse.

Hvem kan søke?

Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videre utdanning. Retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven. Du kan lese mer om dette på www.vilbli.no. Se også artikkelen Ungdomsrett = rett til videregående opplæring.

Usikker på hva du skal velge?

Du er ikke alene. Ofte tar det tid å komme fram til rett valg. Det er heller ikke uvanlig å ombestemme seg underveis.

Bruk tid! - Skaff deg mest mulig informasjon!

Alle har rett til å velge sin egen utdanning selv. DU må velge det som føles riktig for akkurat DEG! Du har rett til en skoleplass i videregående, og du kan føre opp tre forskjellige utdanningsprogram i prioritert rekkefølge på søknaden. Du har ikke rett til plass på førsteønsket, men du er sikret plass på ett av de tre utdanningsprogrammene du setter opp. Karakterene dine avgjør om du kommer inn der du helst vil.

Det er lurt å prate med noen for å sortere tanker om valg av utdanning. Snakk med rådgiver/studieveileder på skolen. I tillegg kan familie og venner ha nyttige tips eller erfaringer. Snakk også med tidligere elever eller les elevintervjuer. Besøk skolene på "åpen dag". Stikk innom en utdanningsmesse. Prøv hospitering på det utdanningsprogrammet du vurderer å søke. Let etter informasjon på nettet, eksempelvis på utdanning.no og vilbli.no.

Når du vet mer om valgmulighetene, vil det også være lettere å bestemme seg.

Velg til slutt det du har lyst til og som du er mest motivert for. Og velg gjerne en bransje eller retning der du tror du vil lykkes, og få en jobb du kan trives med! Da er det er enklere å gjøre det bra, og mindre sjanse for at du angrer på valget ditt senere!

Om du likevel angrer på valget ditt kan du ha rett til å gjøre et omvalg av utdanningsprogram. Se artikkelen Kan jeg bytte utdanningsprogram på videregående?

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Veiledningssenteret i Follo

Sist oppdatert: 05.09.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Jente sitter på skolen og leser (colourbox.com)
VALG: Synes du det er vanskelig å velge hva slags VGS-linje du skal søke på?

Fakta

Hvordan søke videregående skole?

 • Du søker videregående skole på nettstedet www.vigo.no.
 • Du trenger kodene til MinId for å søke.
 • Rådgiveren på skolen din kan hjelpe deg med det praktiske – og du har rett til god rådgivning om utdanningsvalg.
 • Den ordinære søknadsfristen er 1. mars.
 • Noen har søknadsfrist 1. februar. Hvis dette gjelder deg, vil du få beskjed av skolen din og hjelp til søkingen.


Nyttige ordforklaringer

 • Utdanningsprogram = studieretning i videregående skole.
 • Yrkesfag = utdanning fram mot et yrke etter videregående.
 • Studieforberedende = utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse.
 • Generell studiekompetanse = inngangsbilletten til høgskoler og universitet
 • Lærling = opplæring i bedrift.
Fikk du svar på det du lurte på?