Oppfølgingstjenesten (OT) jobber for og med ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

I Norge har du rett til tre års videregående opplæring, fire år hvis du går yrkesfag. Du må ta ut denne retten innen fem år etter at du er ferdig med grunnskolen, og seks år hvis du går yrkesfag.

I løpet av disse fem/seks årene har du rett til hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) dersom du:

 • Ikke søker videregående skole eller læreplass.

 • Ikke tar imot skole- eller læreplass.

 • Ikke er i arbeid.

 • Slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret.

 • Har tapt opplæringsretten på grunn av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret, eller heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt.

Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole, slik at de sitter igjen med studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

 

Fylkeskommunen har ansvaret

Det er fylkeskommunen som har hovedansvaret for oppfølgingstjenesten, men tjenesten bygger på et samarbeid mellom kommunale og statlige instanser som har et ansvar for tilbud til ungdom, blant annet NAV.

 

Hvordan tar jeg kontakt?

For å få kontakt med oppfølgingstjenesten, kan du ta kontakt med:

 • Rådgiver i grunnskolen.

 • Rådgiver på videregående skole.

 • PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste).

 • Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen.

 • NAV.

Ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten der du bor på:

www.vilbli.no.

Nærmeste videregående skole eller Inntakskontoret kan også gi deg adresse og telefon til oppfølgingstjenesten i ditt område.


FAKTA

Viktig å vite om oppfølgingstjenesten:

 • Tilbudet gjelder til og med det året du fyller 21 år.
 • Alle ansatte i OT har taushetsplikt.
 • Tiltak blir laget i samarbeid med deg.
 • Alle tjenester ved OT er gratis.
 • I OT arbeider pedagoger, psykologer og sosionomer.

Hva kan du få hjelp med?

Oppfølgingstjenesten vil kunne hjelpe deg slik at du får:

 • Råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg.

 • Tilbud om opplæring, praksisplass eller arbeid.

 • Tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift.Kilde: Vilbli.no.

Signatur Redaksjonen, ung.no