Du som skal studere kan sjekke karakterkalkulatoren på utdanning.no.

Inntak til videregående skole

Du søker videregående skole med karakterene du fikk på vitnemålet fra ungdomsskolen. Hvor gode karakterer du må ha for å komme inn på et bestemt utdanningsprogram, varierer fra år til år og fra skole til skole.

Dette er nemlig helt avhengig av hvor mange som søker det samme året som deg, og hvor gode karakterer disse søkerne har. Derfor er det dessverre umulig å vite på forhånd om du kommer inn akkurat der du ønsker eller ikke.

Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva karaktergrensen var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

 

FAKTA

Studere? prøv karakterkalkulatoren hos utdanning.no

Du kan lese mer om poengberegning og opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider: www.samordnaopptak.no.

 

Kom du ikke inn på førstevalget?

Selv om du ikke kommer inn på utdanningsprogrammet du aller helst vil, er du likevel sikret plass på andre- eller tredjevalget ditt. Merk deg at dette ikke gjelder skole, men utdanningsprogram.

Du finner mer informasjon om videregående skole og hvordan du søker på www.vilbli.no og www.vigo.no.

 

Opptak til høyere utdanning

Når du søker studier ved offentlige høgskoler og universiteter gjennom Samordna opptak, er det karakterene du har på vitnemålet fra videregående skole som teller.

I tillegg til karakterene kan du få tilleggspoeng for både realfag, alder, tidligere fullført utdanning eller folkehøgskole, samt for fullført militærtjeneste/siviltjeneste. Ved opptak til enkelte studier gis det i tillegg kjønnspoeng.

Du kan lese mer om poengberegning og opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider, www.samordnaopptak.no.

Noen utdanninger har egne tilleggskrav. Eksempler på dette kan være opptaksprøver, auditions, intervju, forpraksis eller liknende. Dette gjelder for eksempel ved skoler som Norges Musikkhøgskole, Politihøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen og så videre.

 

 

Hvor mange poeng du må ha varierer

Hvor mange poeng man må ha for å komme inn på bestemte studier, varierer fra år til år og fra lærested til lærested.

Noen studier er svært populære hvert år, og krever derfor høy poengsum for å komme inn. Eksempler på dette er legestudiet, veterinærutdanningen og psykologstudiet. Når du søker er det uansett viktig at du fører opp samme utdanning ved flere høgskoler/universitet. Selv om du ikke kommer inn på skolen du har som førsteprioritet, har du kanskje nok poeng til å komme inn på samme utdanning ved en annen skole?

For noen utdanninger er det ofte litt enklere å komme inn ved høgskoler på mindre steder i Norge, enn i de store byene.

På Samordna opptak sine nettsider finner du en oversikt over tidligere poenggrenser.

 

Slik beregnes poengene

Når du skal søke høyere utdanning ved universitet/høgskoler beregnes poengene på denne måten:

 • Karakterpoeng:

  Legg sammen ALLE tallkarakterene dine på vitnemålet (også eksamenskarakterer). Tallet du får dividerer/deler du på antallet karakterer (altså: du finner gjennomsnittet). Deretter multipliserer/ganger du dette tallet med 10.

  For søkere i kvoten for førstegangsvitnemål, er det kun karakterpoeng og realfagspoeng/språkpoeng, samt eventuelle poeng for opptaksprøver eller kjønn som telles med. Den totale poengsummen man får kalles skolepoeng.

 • Andre tilleggspoeng:

  Man kan få tilleggspoeng for eksempelvis fullført militær-/siviltjeneste, utdanning, samt alderspoeng.

 • Alderspoeng

  Fra og med det året man fyller 20 år, gis det 2 poeng for hvert år, maksimalt 8 poeng for fire år.

 • Utdanning/folkehøgskole/førstegangstjeneste

  Maksimalt 2 poeng gis for enten fullført 60 studiepoeng (20 vekttall) ved universitet eller høyskole eller ett bestått år på norsk folkehøgskole med godkjent dokumentasjoneller fullført militær- eller sivil førstegangstjeneste.

  For søkere i ordinær kvote teller både karakterpoeng, realfagspoeng/språkpoeng og alle andre tilleggspoeng med. Den totale poengsummen kalles konkurransepoeng.

   

  Sjekk ut karakterkalkulatoren hos utdanning.no

  Regn ut karaktersnittet ditt og sjekk om du har fagene og poengene som kreves for å komme inn på høgskoler og universitet. Sjekk ut karakterkalkulatoren hos utdanning.no!.

  I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine karakterer fra videregående skole og få beregnet skole- og konkurransepoeng. Du kan legge inn både eksisterende og forventede karakterer for å se hvilke studier du kan komme inn på.

  Vær imidlertid klar over at poenggrensene for å komme inn på de forskjellige utdanningene er fra fjorårets opptak. Kalkulatoren gir deg kun en pekepinn på nivået og hvilke studier du kan komme inn på. Konkrete poenggrenser for å komme inn på ulike utdanninger og læresteder vil nemlig som oftest variere noe fra år til år.

  Les mer om utdanning på ung.no

  Du kan lese mer om poengberegning og opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider, www.samordnaopptak.no. Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt Samordna opptak på telefonnummer 815 48 240.