Som lærling er du på mange måter som en vanlig arbeidstaker. Læretiden skal imidlertid være både opplæring og verdiskapning, og du har rett til en opplæring som er tilpasset deg og dine evner. Det er derfor viktig at opplæringen skal tilpasses deg, og ikke bedriftens behov.

I artikkelen Lærlingers rettigheter og plikter, kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for lærlinger. Under følger også en liste med tips til hva du kan gjøre hvis du føler at lærebedriften bryter reglene:

 • Skriv alltid logg mens du er lærling. Loggen skal dokumentere opplæringen du får. Skriv altså ned hva du gjør på jobb, hva du lærer og hvordan du trives på arbeidsplassen. Det er viktig å ha loggen som bevis på hvordan forholdene er som lærling i bedriften.

 • Er det noe du mistrives med må du prate med bedriften du er lærling i. Skriv en liste over hva du vil ta opp. På den måten er det lettere å huske hva du vil si. Legg fram saken din på en rolig og gjennomtenkt måte. Om det ikke hjelper å prate med instruktøren din, kan du be om en prat med sjefen. Det viktigste er å våge og si ifra om du mistrives i lærebedriften din!

 

Om dette ikke hjelper:

 • Snakk med opplæringskontoret (søk opp på nettet), gå til en tillitsvalgt eller kontakt fagforeningen der du jobber. Det lønner seg for alle lærlinger å være fagorganisert. Meld deg derfor inn i en forening slik at du er sikret støtte hvis det oppstår en konflikt med lærebedriften.

 • Ta kontakt med Fagopplæringskontoret i fylket ditt. De kan mekle mellom deg og bedriften. Dersom dere ikke kommer fram til en løsning kan det bli snakk om å heve lærekontrakten.

   

  Lærekontrakten kan heves dersom:

  • Opplæringen du får er mangelfull.

  • Arbeidsmiljøet er dårlig.

  Elev- og lærlingombudet i fylket ditt har gode tips på veien hvis du opplever noe på jobben som føles urettferdig eller feil. I tillegg kan det være fint å ta en prat med Elevorganisasjonen. De har god oversikt over hvilke rettigheter og plikter som gjelder.

   

  Signatur Redaksjonen, ung.no