Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner.

FAKTA

Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg som er lærling

 • På elevombudene.no finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som lærling.
 • Kontakt ditt elev- og lærlingombud. Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på. Ombudet er ombud både for elever i private og offentlige skoler.

Dine rettigheter som lærling

Her er en huskeliste som kan være nyttig på veien fra å være elev til å bli lærling:

 • Du skal få en skriftlig lærekontrakt. I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale.

 • Opplæringen skal ta utgangspunkt i opplæringsplanen for faget, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger.

 • Du skal få skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du gjør. Du har rett til rettledning, vurdering underveis, samt mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.

 • Du skal som lærling vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Eksempelvis så skal du ikke mobbes selv om du er ny, og du skal vernes mot diskriminering og liknende. Bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.

 • Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til fag-/svenneprøven

Dine plikter som lærling

 • Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.

 • Du må bestå i alle teoretiske fellesfag og programfag fra videregående skole for å kunne gå opp til fag-/svenneprøven.

 • Møt presis på jobb!

 • Du har samme arbeidstid som vanlige arbeidstakere i bedriften. Dette gjelder også rett til ferie. Som lærling har du eksempelvis ikke to måneders sommerferie slik du hadde på videregående skole.

 • Meld ifra til lærebedriften hvis du blir syk, eller om det er en annen grunn som gjør at du ikke kan møte på jobb.

 • Oppfør deg høflig og gjør arbeidsoppgavene dine når du er på jobb. På jobb skal du ikke prate i telefonen med venner, sitte på Facebook eller gjøre andre ting som ikke har med jobben å gjøre.

På nettsiden www.elevombud.no finner du oversikt over alle detaljene som gjelder rundt hva du kan kreve, og hva du må huske på når du er lærling.

Les mer om fag- og svennebrev på utdanning.no.

Brudd på dine rettigheter?

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på. Ombudet skal hjelpe både elever i private og offentlige skoler. Du kan finne ditt ombud på elevombudene.no