Privatist?

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen. Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Du kan ta privatisteksamen i fag fra:

  • Yrkesfag og studiespesialiserende fag på videregående skole.

  • Høgskole og universitet.

Som privatist har man kun eksamen i fagene. Man får altså ingen undervisning og heller ingen standpunktkarakter. I mange fag må man imidlertid ha både muntlig og skriftlig eksamen.

Hva skjer om jeg forbedrer karakteren?

Om du oppnår bedre karakter på privatisteksamen enn det du har på vitnemålet, strykes både den gamle standpunktkarakteren og eventuell eksamenskarakter du har i faget fra før. De forbedrede karakterene føres på vitnemålet i stedet for de gamle.

Hva skjer om karakteren er dårligere?

Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående. Det er altså ingen sjanse for å sitte igjen med en dårligere karakter enn utgangspunktet, etter å ha tatt eksamen som privatist.

FAKTA

Spørsmål?

Er du usikker på noe eller har spørsmål om det å være privatist, ta en prat med privatistkontoret der du bor. Du finner kontaktinformasjon til privatistkontoret i hvert fylke på Privatistweb.no.

Viktige Frister:

  • Ca 15.september er fristen for å melde seg opp til høsteksamen som privatist.
  • Ca.1 februar er fristen for å melde seg opp til våreksamen som privatist.
  • For mer info om oppmelding til eksamen og frister, besøk Privatistweb.no.

Undervisning

Som privatist så har man ikke krav på noen undervisning i fagene før eksamen. Man er altså selv ansvarlig for å skaffe seg pensumlister, lærebøker, samt lære seg innholdet i faget. Det er viktig å være disiplinert og ta ansvar for å lære seg pensum på egen hånd før eksamen. Noen synes dette er tøft, og velger derfor å ordne undervisning i noen eller alle fagene man skal ha privatisteksamen i.

Her er mulighetene dine som privatist:

  • Lese på egen hånd.

  • Hospitere i et fag ved en videregående skole. Dette er gratis, men du må selv kontakte skolen. Vilbli har oversikt over hvilke fag skolene tilbyr.

  • Følge undervisning på privat skole i det aktuelle faget. Dette må du betale for.

  • Følge undervisning på nettet. Dette må du betale for.

Ønsker du å ta fag på høgskole- og universitetsnivå, får du informasjon om privatistordningen hos hvert enkelt universitet.

Ta opp fag mens man fortsatt går på videregående

Husk at hvis du tar fag som privatist etter at du har fullført videregående skole, vil du søke høyere utdanning i det som heter ordinær kvote. Det er ofte litt vanskeligere å komme inn på studier i ordinær kvote enn i kvoten for førstegangsvitnemål. Vil du forbedre en karakter fra Vg1 kan det altså være lurt å ta faget som privatist samtidig med at du går Vg2 eller Vg3. Du kan forbedre fag/ta nye fag og fremdeles være i førstegangsvitnemålskvoten hvis forbedringene/nye fagene er tatt under det 3 årige løpet og er ført på førstegangsvitnemålet. Les mer om opptakskvoter på samordnaopptak.no

Hvordan blir du privatist?

Man kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året. Fristene for oppmelding er som oftest i midten av september (med eksamen i november/desember) og i begynnelsen av februar (med eksamen i mai/juni). Man velger selv hvor mange fag man vil melde seg opp i av gangen. Eksamensoppmelding skjer på Privatistweb.no.

Hvor melder jeg meg opp til eksamen?

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen. I de fleste tilfeller melder du deg opp via www.privatistweb.no. På dette nettstedet finner du også nyttig informasjon fra ditt fylke om fag, eksamensavgifter, tilrettelegging m.m.

Oppmeldingsfristene er ca. 15. september for høsteksamen og ca. 1. februar for våreksamen.

Sjekk også informasjonen fra hjemfylket ditt på vilbli.no.

Spørsmål?

Er du usikker på noe eller har spørsmål om det å være privatist, ta en prat med privatistkontoret der du bor. Du finner kontaktinformasjon til privatistkontoret i hvert fylke på Privatistweb.no.

Kilde: vilbli.no, privatistweb.no, samordnaopptak.no, ung.no/oss/utdanning.