I juli kan du logge inn på Vigo.no og sjekke hvilket utdanningsprogram og skole du har kommet inn på. Hvis du er usikker på akkurat hvilken dato inntaket er klart i ditt fylke, ta kontakt med inntakskontoret. Dette gjelder også om du ikke får til å logge inn, eller du ikke finner noe svar inne på Vigo.no. Du får uansett sms eller e-post så snart inntaket er klart.

Du kan legge inn svar på forhånd

Er du bortreist, eller har du ikke anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din hos vigo.no.

Du må svare på tilbudet om skoleplass

Svarfrist for tilbudet om skoleplass er én uke fra inntaket er klart. Du svarer samtidig på om du vil fortsette med å stå på venteliste dersom du ikke kom inn på førsteønsket ditt. Du svarer inne på Vigo.no, og hvis du velger å ikke svare, mister du plassen.

  • Kom du inn på førsteønsket ditt? Takk ja til plassen! De som kommer inn på førsteønsket sitt mister automatisk rett til plass på andre- og tredjeønsket.

  • Kom du ikke inn på førsteønsket ditt? Takk uansett ja til skoleplassen du er tilbudt. Takk også ja til å stå på venteliste for det du hadde som førsteønske.

Hvis du ikke takker ja til plassen du faktisk får tilbud om, risikerer du å stå helt uten skoleplass!

FAKTA

Problemer med å logge inn på Vigo? Kontakt brukerstøtten for MinId på telefonnummer 800 30 300 eller minid@difi.no.

Endre rekkefølge på søknaden?

Om du ønsker å gjøre om på rekkefølgen på skoler du har søkt på må du ta kontakt med ditt lokale inntakskontor. Inntakskontoret ligger under din fylkeskommune.

Du kan ikke bytte skole etter at du har godkjent plassen

Når du får tilbud om skoleplass kan du velge å stå på venteliste til eventuelle høyere ønsker, men alle lavere ønsker faller dermed bort. Det er derfor ikke mulig å takke nei til førsteønsket for å komme inn på et lavere ønske. Takker du nei til tilbud om førsteønsket ditt, vil du ikke få noe nytt tilbud og står uten skoleplass til høsten. Du kan lese mer om de ulike svaralternativene vilbli.no.

Kom du ikke inn der du helst ønsker? Det finnes fortsatt muligheter!

Resultatet av 2. inntaket vil være klart i begynnelsen/midten av august. Konkret dato kan variere litt fra fylke til fylke. Kontakt inntakskontoret hvis du er usikker på noe. Om du blir tildelt plass i 2. inntaket bekrefter du plassen ved å møte opp første skoledag.

Ventelister også etter skolestart

Du står fremdeles på venteliste etter skolestart, dersom du ikke har kommet inn på førstevalget ditt. Cirka tre dager etter skolestart overtar skolene ventelistene fra Inntakskontoret. Skolene er forpliktet til å forholde seg til Inntakskontorets ventelister. Du kan ta kontakt med skolen og spørre hvordan du ligger an på ventelisten.

Møt opp første skoledag

Har du ikke kommet inn på det du hadde som førsteønske, bør du fra skolestart og de neste ukene holde kontakt med skolen du søkte som førsteønske. I tillegg MÅ du altså møte opp første skoledag der du faktisk fikk skoleplass. Møter du ikke opp, mister du plassen og risikerer å bli stående helt uten skoleplass.